LHV loob roheliselt investeeriva hübriidpensionifondi

17. märts 2020

LHV toob pensioniturule rohelisi ja jätkusuutlikke investeerimispõhimõtteid järgiva pensionifondi. Uus pensionifond kannab nime LHV Pensionifond Roheline ning selle investeerimisportfell hakkab koosnema sotsiaalselt vastutustundlikest, jätkusuutlikest ja keskkonnaalastest investeeringutest. Fondiga võetav aktsiarisk jääb sõltuvalt fondijuhi nägemusest alati 75% ja 100% vahele.

„Toome uue fondi ajal, mil majanduse ja keskkonna tervise küsimused on tõstatunud eriti teravalt. Varasemad sügavad kriisid on korduvalt tõestanud, et aja jooksul majandus taastub ning tuule saavad tiibadesse varasemast teistsugused tehnoloogiad ja mõttemallid,“ sõnas uue pensionifondi fondijuht Joel Kukemelk. Rohelise fondi näol on tegu hübriidfondiga passiivsest indeksfondist ja aktiivselt juhitud fondist.

Vähemasti pool fondist on alati investeeritud jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvatesse või keskkonnaalase temaatikaga investeerimisfondidesse. Fondi teise poole osas on fondijuhil suurem otsustusõigus; kas paigutada see raha investeerimisfondidesse, rohelistesse üksikinstrumentidesse või muudesse investeeringutesse, mis on kooskõlas fondi investeerimispoliitikaga. „Soovime anda panuse keskkonnaalaste väljakutsete lahendamiseks ja lähtusime uue fondi põhimõtete väljatöötamisel aina suuremaks kasvavast vajadusest hoida inimkonna jalajälge sellisena, mis võimaldaks täisväärtuslikku elu ka järeltulevatele põlvkondadele. Rohelise fondi lisandumisega Eesti pensioniturule on pensionikogujatel nüüdsest võimalik teha roheline valik,“ lisas fondijuht Joel Kukemelk.

Fondi loomine on esimene samm LHV laiemast jätkusuutliku panganduse programmist, mille abil plaanib finantsgrupp vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja võtab keskkonnamõjude juhtimise oma tegevuses suuremasse fookusesse. Ka LHV olemasolevate pensionifondide juhtimisel mõeldakse senisest enam sellele, kuidas tehtavad investeeringud oleksid jätkusuutlikumad ning millist kollektiivset mõju nad tervikuna vaadates omavad.

Uus fond on suunatud kõigile, kes hoolivad rohelisest mõtteviisist ja kes usuvad, et raha paigutamine peab küll olema pikaajaliselt tootlik, kuid kindlasti ka keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik. LHV näeb, et fondi vastu võiks huvi olla paljudel, kes eelistavad keskkonda toetavaid lahendusi ja kellel piisavalt roheline alternatiiv pensionikogumisel seni puudus.

Roheline pensionifond investeerib indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse, mis omakorda paigutavad raha ESG faktoreid (environmental, social, governance) arvesse võtvatesse indeksitesse ehk sotsiaalselt vastutustundlikutesse, jätkusuutlikutesse või keskkonnaalastesse indeksitesse – nt tuule- või päikeseenergiasse. Fondi arvelt tehtavad üksikinvesteeringud on keskkonnatemaatilised investeeringud, kus vähemasti 20% ettevõtte tuludest peab tulema ühest seitsmest valdkonnast – taastuvenergia ja alternatiivenergia; energiaefektiivsus; veetaristu ja –tehnoloogia; reostuse vähendamine; prügimajandus ja ümberkäitlemine; keskkonnaalased toetustegevused; vastutustundlik toidu-, põllumajandus- ja metsatööstus. Fondi arvel ei tehta üksikinvesteeringuid äriühingutesse, mille põhitegevusaladeks on hasartmängu-, relva-, tubaka-, alkoholi- või söetööstus.

Suurem osa fondi investeeringutest saab olema rahvusvaheline ja likviidne, kuid sobivate investeerimisvõimaluste korral paigutatakse osa raha ka kodumaistesse rohelistesse investeeringutesse.

LHV-l on seitse II samba pensionifondi ja kaks III samba pensionifondi. LHV pensionifonde haldav LHV Varahaldus on suurima kodumaise finantskontserni ja kapitali pakkuja LHV Groupi tütarettevõte. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 177 000 klienti. AS-i LHV Varahaldus turuosa Eesti kohustuslike pensionifondide turul on mahu järgi 29%.

Vaata kõiki uudiseid