Avatud on üle 1000 uudse ettevõtluskonto

11. juuli 2019

LHV Panga ja Maksu- ja Tolliameti koostöös turule toodud ettevõtluskonto on kogunud poole aastaga juba enam kui 1000 klienti. Ettevõtluskonto lihtsustab ettevõtlusega tegelevatele eraisikutele maksude maksmist ja aruandlust.

Tänase seisuga on aktiivseid ettevõtluskontosid LHV Pangas 1005. LHV hakkas ettevõtluskonto kasutamise võimalust klientidele pakkuma jaanuaris. Kuna tegemist oli täiesti uue teenusega, mida seadused mikroettevõtlusega tegelevatele eraisikutele võimaldavad, oli keeruline prognoosida, kui suurt populaarsust teenus kogub. „Oleme rahul, et poole aastaga oleme jõudnud juba 1000 Ettevõtluskontoni, see näitab, et nõudlus on olemas,“ rääkis LHV jaepanganduse juht Kadri Kiisel. „Palju on olnud huvitundjaid ja meid on üle terve Eesti kutsutud ettevõtluskontot inimestele tutvustama. Meil on suur huvi muuta inimestele ettevõtlus võimalikult lihtsaks, mure ja bürokraatiavabaks,“ lisas Kiisel.

LHV statistika näitab, et Ettevõtluskonto kasutajatest on 56% mehed ja 44% naised. Vanim ettevõtluskonto kasutaja on 81-aastane, noorim 11-aastane ja keskmine kasutaja 40-aastane.
Ettevõtluskonto omanikest 51% elab Harjumaal (39% Tallinnas), 22% Lõuna-Eestis, 10% Lääne-Eestis, 9% Ida-Eestis, 8% Kesk-Eestis. Üks Ettevõtluskonto kasutaja elab aga ka Prantsusmaal.

Ettevõtluskonto on soodne ja bürokraatiavaba ettevõtlusega tegelemise vorm, mis lihtsustab eraisikutele ettevõtlusega seotud kohustuste täitmist. Ettevõtluskontot kasutades ei ole vaja esitada raamatupidamise aruandeid ning igakuised maksudeklaratsioonid esitatakse ja maksud tasutakse automaatselt. Ettevõtluskontot kasutades on maksumäär 20% ettevõtluskontole laekunud summast. Kui aastane tulu ületab 25 000 eurot, maksustatakse seda ületav summa 40% maksumääraga. Kui Ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas, ettevõtluskontot kasutada ei saa.

Ettevõtluskonto on kõige kasulikum inimesele, kes müüb teistele eraisikutele oma aega ehk pakub teenuseid või müüb tooteid, mille tarbeks ei ole vaja eelnevalt teha suuri kulusid või mille puhul kannab kulud teenuse tellija. Ettevõtluskonto ei sobi kaupade vahendajatele, või kui sisendkulu moodustab müügihinnast suure osa.

Ettevõtluskontot saab kasutada üldiselt sarnaselt nagu tavalist arvelduskontotki, kuid ettevõtluskontoga mitte seotud igapäevaste toimingute tegemiseks soovitame kasutada teist arvelduskontot, et vältida ekslikke maksukandeid Maksu- ja Tolliametile. Lisainfo:

Juunis võitis LHV ja Maksu- ja Tolliameti arendatud ettevõtluskonto Pangaliidu innovatsiooniauhinna.

Vaata kõiki uudiseid