Tutvu LHV uute kliendiandmete töötlemise põhimõtetega

7. mai 2018

25. mail jõustub Euroopa Liidu uus andmekaitse määrus (GDPR – General Data Protection Regulation), mis reguleerib füüsiliste isikute kaitset andmete töötlemisel. Seoses sellega hakkavad ka LHV-s kehtima uued Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

Varasemalt on andmekaitse nõuded Euroopa Liidu liikmesriikides erinenud, nüüd aga neid ühtlustatakse ja kõigis EL riikides hakkavad kehtivad samasugused nõuded.

Eraisiku seisukohast on GDPRi eesmärk teha andmete töötlus arusaadavamaks ja läbipaistvamaks. Ettevõttel peab olema kindel alus, millest tulenevalt tohib kliendiandmeid töödelda. Selline alus võib tuleneda seadusest, õigustatud huvist või põhineda kliendi nõusolekul. Eraisikul on õigus saada teada, kas ettevõte tema andmeid töötleb ning saada infot selle kohta, milliseid tema isikuandmeid kasutatakse, samuti võib ta paluda teatud isikuandmete ülekandmist teisele ettevõttele või nõuda enda isikuandmete kustutamist, kui ettevõttel pole kohustust selliseid andmeid töödelda.

GDPRi üks eesmärk on panna ettevõtteid ka rohkem mõtlema andmete turvalisuse peale, seda nii andmebaaside turvalisuse seisukohast kui ka protsesside osas, mida ettevõte ja ta töötajad kasutavad.

LHVs reguleerivad kliendiandmete töötlemist Kliendiandmete töötlemise põhimõtted. Alates 25. maist jõustuvad uued Kliendiandmete töötlemise põhimõtted, mis on viidud GDPRiga kooskõlla.

Peamised muudatused:

  • Lisatud info kaitsemeetmete kohta andmete kolmandasse riiki edastamisel,
  • Lisatud infot kolmandate isikute kohta, kellelt võime klientide andmeid saada,
  • Lisatud profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemise ja kasutamise põhimõtted,
  • Täiendatud üldiseid andmete säilitamise põhimõtteid,
  • Täiendatud infot kliendiõiguste kohta,
  • Lisatud andmekaitsespetsialisti kontaktid.

Lisainfo ja kliendiandmete kohta käivate päringute puhul tuleks pöörduda LHV klienditoe poole aadressil info@lhv.ee.

Vaata kõiki uudiseid