LHV hankis lisatuge ettevõtetele laenamiseks

03. aprill 2017

LHV Pank sõlmis Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) tagamata 10-aastase laenulepingu summas 12,5 miljonit eurot, et suurendada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete laenuvõimalusi.

Laenuprogrammist rahastatavad laenud jäävad vahemikku 25 000–500 000 eurot ja on mõeldud peamiselt ettevõtete kasvu toetamiseks. Laen sobib äri arendamiseks, seadmete ja masinate ostuks või muude investeeringute tegemiseks. LHV peab EIF-ga sõlmitud laenulepingu tingimuste kohaselt saadud finantseeringu summas 12,5 miljonit eurot ettevõtetele edasi laenama 24 kuu jooksul ning omalt poolt lisama täiendava omaosaluse.

„Olen rahul, et LHV-l õnnestus allkirjastada esimene laenuleping rahvusvahelise laenuandjaga. Laenuprogrammi tingimused on meile soodsad, kuna laen on meie jaoks ilma tagatiseta ja täiendavad tingimused ei sea LHV-le piiranguid ega kohustusi, mis erineks LHV sisemistest eesmärkidest,“ kommenteeris LHV finantsjuht Meelis Paakspuu. „Kasutame ära hea võimaluse, kuidas veelgi toetada Eesti ettevõtete kasvu rahastamist. LHV likviidsuse tase on kõrge, mistõttu ei olnud majanduslikult otstarbekas kasutusele võtta suuremat krediidiliini. Sõlmitud tehing on aga siiski märgilise tähendusega, võimaldades tulevikus kaasata vahendeid rahvusvahelistelt rahaturgudelt, et finantseerida Eesti ettevõtteid soodsatel tingimustel,“ lisas Paakspuu.

Vastavalt LHV Panga ja EIF-i kokkuleppele pakub LHV väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele täiendavaid finantseerimisvõimalusi. Seda tehakse Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Investeerimispanga vahel 2014. aastal sõlmitud mandaadilepingu alusel, mille eesmärk on panustada väiksemate institutsioonide võimesse ja seeläbi avardada finantseerimisvõimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Vaata kõiki uudiseid