Sponsorlus

LHV Pank võtab sotsiaalset vastutust tõsiselt. Oma võimaluste piires toetame ettevõtmisi ja algatusi, mis aitavad kaasa Eesti ühiskonna arengule. Eelistame sponsorlusprojektide puhul pikaajalist ja sisulist koostööd. Oleme valmis panustama uuenduslike ja Eesti elu paremaks muutvate mõtete teostamisse.


Saada meile sponsorluse taotlus, kui oled oma projekti hästi läbi mõelnud ja oled veendunud, et LHV võiks olla sobiv partner. Hindame usalduslikku, avatud ja pika perspektiiviga partnerlussuhteid.