Pensionikalkulaatori selgituseks

Pikaajalise investeerimise puhul on investeeringu tootlus, ehk investeerimiskasum, mille võrra kogutud summa kasvab, määrava tähtsusega. Pensionikalkulaator pakub lihtsustatud ülevaate sellest, millist rolli mängivad kogumise juures koguja palgast tehtavad sissemaksed ja pensionifondi tootlus.
Võrreldes võib uurida ka seda, milline võiks olla tulemus Eesti pensionifondide pikaajalise keskmise aastatootluse puhul. Sellisel juhul tuleb siiski meeles pidada, et eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus.

Kalkulaatori seadistusest

 • Minimaalseks vanuseks on vaikimisi seadistatud 18 eluaastat, maksimaalseks - vanaduspension, mille üldiseks eaks alates 01.01.2017 on 65 aastat.
 • Tänaseks kogunenud - täpsema summa sisestamiseks kontrolli oma pensionikontot näiteks LHV pensioniveebis, kus saad oma andmeid vaadata olenemata sellest, mis panga klient oled. Miinimumiks 0 eurot, maksimumiks 150 000 eurot.
 • Keskmine tootlus - fondide tootlus saab olla nii positiivne kui ka negatiivne. Fondide tootlustega saad tutvuda siin või Pensionikeskuse kodulehel.
 • Brutopalk – kuna tegemist on lihtsustatud võimalusega pensioniks kogutu arvutamiseks, arvestab kalkulaator sisestatud igakuise brutosissetuleku puhul vaikimisi, et sellele laieneb Euroopa Komisjoni poolt eeldatav keskmine 1,5% kasv aastas. Miinimumiks 400 eurot, maksimumiks 15 000 eurot.

Kalkulaatori valemid

 • II sambasse kogutud summa – kui suur summa on sinul II sambasse pensioniea saabudes kogunenud (eeldades praeguseid regulatsioone) arvutatakse valemiga:

  kus n = kuude arv pensionini (n = 1, 2, 3, ...).
 • Sinu panus – kliendi poolt palgast II samba pensionifondi makstud summa.
 • Riigi panus – riigi poolt II samba pensionifondi makstud summa.
 • Tootlus – tootluse mõjul II samba pensionifondi lisandunud/vähenenud summa.

Konstandid

 • Palgakasv aastas – Euroopa Komisjoni poolt eeldatav keskmine 1,5% aastas.
 • Pensioniiga – pensioniiga eeldame, et on 65.
 • Pensionile jäämise aeg arvutatakse valemiga:
 • Sissemaksed – lihtsuse huvides eeldatakse, et sissemaksed on kõigile 6% brutopalgast. Sissemaksed palgast – lihtsuse huvides eeldatakse, et sissemaksed palgast on kõigile 2% brutopalgast.

Pensionikalkulaatori arvutused põhinevad andmetel, mida kasutaja ise sisestab kalkulaatorisse. Sisestatud pensionifondide ja muude investeeringute tootlused on ajas muutuvad ning nende väärtus võib nii tõusta kui langeda. Tuleb arvesse võtta, et suurema tootlusega kaasnevad ka suuremad riskid ning varasem tootlus ei garanteeri sama tootlust tulevikus. Kalkulaatori abil leitud pensioni suurus on eelkõige prognoos ning võib erineda tegelikult saadavast pensionist. Kalkulaator tugineb tuleviku pensioni arvutamisel kehtivale regulatsioonile, sh riikliku pensionikindlustuse seadusele ning kogumispensionide seadusele, mis võivad ajas muutuda. Kalkulaatori antud tulemused on näitlikustavad, ning neid ei tohiks käsitleda investeerimissoovitusena. Enne konkreetse investeeringu tegemist, sh II või III pensionisambasse, tuleks tutvuda konkreetse fondi prospektiga ning pidada nõu asjatundjaga.