LHV Raamatukogu laenutusreeglid

 1. Üldine

  1. AS LHV Pank (edaspidi Pank) pakub oma klientidele võimalust laenutada käesolevates laenutusreeglites sätestatud tingimustel ja korras investeerimisalaseid teavikuid.
 2. Lugejaks registreerimine

  1. Raamatukogu kasutamiseks tuleb registreeruda lugejaks. Lugejaks saab ennast registreerida ainult Panga klient.
  2. Lugejaks registreerimiseks esitab Panga klient isikut tõendava dokumendi.
 3. Teavikute laenutuskord

  1. Lugejal on õigus laenata raamatukogus olevaid raamatuid üldjuhul tähtajaga 1 kuu. Ajakirjade laenutustähtaeg on üldjuhul 1 nädal. Pangal on õigus kehtestada teatud teavikutele lühem laenutustähtaeg. Korraga ei ole lubatud laenutada üle 3 teaviku.
  2. Lugejal on õigus taotleda laenutustähtaja ühekordset pikendamist, saates vastavasisulise e‑kirja aadressile info@lhv.ee või helistades numbrile 6 800 400. Laenutustähtaega ei pikendata, kui tähtaeg on ületatud 30 päeva võrra või kui teavikule on järjekord.
  3. Kui lugeja ei ole tagastanud õigeaegselt teavikut ning ei ole ka pikendanud laenutustähtaega või muul viisil rikub käesolevaid laenutusreegleid, täiendavaid teavikuid ei laenutata ega pikendata lugeja käes olevate teiste teavikute laenutähtaega.
  4. Lugejatele, kellel on Panga ees võlgnevus Panga ja lugeja vahel sõlmitud kliendilepingu või muu lepingu alusel, teavikuid ei laenutata.
 4. Lugeja kinnitused

  1. Lugeja kinnitab ja tagab, et laenatud teavikute kasutamine, sh teavikust koopiate tegemine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega.
 5. Lugeja vastutus

  1. Tähtaegselt tagastamata teaviku puhul rakendub viivis alates esimesest hilinemise päevast kuni teaviku tagastamise päevani (arvesse lähevad kõik kalendripäevad) 0,1 eurot ühe teaviku eest ööpäevas.
  2. Pangal on õigus lugeja Pangas avatud kontot viivise katteks debiteerida.
  3. Kaotatud teaviku puhul tuleb see teavik teistsuguse kokkuleppe puudumisel asendada sama teavikuga. Kokkuleppel Pangaga võib kaotatud teaviku asendada teise vähemalt samaväärse teavikuga või kompenseerida Panga poolt määratud summas.
  4. Rikutud teaviku puhul tuleb see teavik teistsuguse kokkuleppe puudumisel asendada sama teavikuga. Kokkuleppel Pangaga võib rikutud teaviku asendada teise vähemalt samaväärse teavikuga või kompenseerida Panga poolt määratud summas.