LHV blogi
Rahatarkus/Pangandus/Majandus

Kas väikeettevõtjad saavad pangalt kodu soetamiseks laenu?

31. juuli 2023LHV

Paljusid väikeettevõtjaid kummitab küsimus, kas nad saavad pangalt kodu soetamiseks laenu? Levinud on ekslik arusaam, et pangad neile kodulaenu ei paku.

LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel kinnitab,et väikeettevõtjaid analüüsitakse täpselt samamoodi nagu iga teist laenutaotlejat. Lihtsalt komponendid, mis vaatluse alla võetakse on natuke erinevad. "Oluline on ettevõtte jätkusuutlikkus, mis tähendab, et välja makstud või plaanitavat dividendimakset ja palka peab ettevõte olema võimeline maksma ka järmistel perioodidel," selgitab Vatsel.

Räägime palgast

Kui ettevõtte omanik soovib eluasemelaenu taotleda, võib tema sissetulek koosneda palgast, dividenditulust või mõlemast. Kui palk on peamine sissetulekuallikas, siis hindab pank, kas ettevõte suudab ka tulevikus sellises suurusjärgus palka maksta ja samal ajal oma põhitegevusega kasumit teenida. See tähendab, et väikeettevõtjatel, kes soovivad endale palka maksta ja samal ajal kodulaenu taotleda, tuleb arvestada, et palgakulu oleks ettevõttele pikas perspektiivis jätkusuutlik.

Vatsel nendib, et ikka tuleb ette olukordi, kus ettevõtjad maksavad endale kaootiliselt palka või on väljamaksed toimunud vaid mõned kuud. "Sellised taotlused ei pruugi kohe finantseerimist saada, kuid me nõustame ja suuname neid tegema vajalikke otsuseid, sest juba poole aasta pärast võib olukord hoopis teine olla," selgitab Vatsel.

Tema sõnul peab ettevõte olema tegutsenud vähemalt kaks aastat, et pank saaks selle jätkusuutlikkust hinnata. Erandiks on teenusettevõtted, kus kliendile tasutakse tehtud töö eest läbi tema ettevõtte ehk kliendil on üks ettevõte, kellele ta teenust pakub ja sisuliselt see ongi ettevõtte ainus sisu. Näiteks võib see olla IT-arendaja, kes pakub suurele tuntud ettevõttele lepingu alusel IT-arendusteenust ning teenuse ostja maksab töö eest kliendi ettevõttele.

Kas dividende käsitletakse sissetulekuna?

Ka dividenditulu jätkusuutlikkus vaadatakse pikemas perspektiivis üle. See tähendab, et hiljuti makstud või tulevikus makstavad dividendid peavad olema ettevõttele jõukohased ka edaspidi. Pank hindab dividenditulu jätkusuutlikkust koefitsiendi alusel, mis jääb vahemikku 50-70% sõltuvalt ettevõttest.

Näide: ettevõte maksis eelmisel aastal omanikule dividende summas 30 000 eurot. Viimase kolme aasta keskmine dividendide summa on olnud 40 000 eurot, mis kajastub ka finantsaruannetes. Pank hindab kliendi deklareeritud 30 000 eurot jätkusuutlikuks ja arvestab tema igakuise sissetulekuna 30 000 eurot jagatuna 12 kuuga, korrutatuna 70 protsendiga, mis teeb kokku 1750 eurot kuus.

Dividenditulu loetakse sissetulekuks, kui kliendi osalus ettevõttes ületab 50 protsenti. See on oluline, et klient saaks otsustada dividendide maksmise üle. Samuti loetakse dividendid sissetulekuks, kui ettevõttel on kehtestatud dividendipoliitika.

Eraisiku ettevõtluskonto tulu arvestatakse sissetulekuna

Laenu taotlemisel peab ettevõtja olema valmis jagama panga- ja finantsandmeid, sealhulgas ettevõtte põhitegevust, suurimaid kliente ja tarnijaid ning plaanitud käivet ja kasumlikkust puudutavat infot. Samuti võib eraisik, kes kasutab LHV-s ettevõtluskontot ja pakub teenuseid või tooteid teistele eraisikutele, arvestada netotulu sissetulekuna. See võib olla üks tegur, mida pank kaalub laenu taotlemisel.

Kokkuvõttes saavad ettevõtte omanikud pangast laenu taotleda, kuid laenu saamise võimalusi mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas sissetulekuallikad nagu palk ja dividenditulu, ettevõtte jätkusuutlikkus ning finantsandmed. Parim viis teada saada, on alati suhelda pangaga otse, mitte eeldada, et laenu kindlasti ei saa.