Erakliendi konto avamise erandjuhud

E-resident

E-residendina LHV kliendiks saamiseks:

 • täida ava konto vorm
 • täida lisaankeet
 • saada lisaankeet koos enda kehtiva dokumendikoopiaga aadressile info@lhv.ee. Kui sul on olemas kehtiv e-residendi digi-ID, palun allkirjasta avaldus digitaalselt.

Vaatame sinu taotluse üle 7 tööpäeva jooksul ja võtame ühendust järgnevate sammude osas.

Positiivse otsuse korral:

 • tule tuvastamiseks ja kliendilepingu sõlmimiseks kliendikontorisse
 • kaasa võta kehtiv reisidokument. E-residendi digi-ID ei ole tuvastusdokument, mistõttu tuleb meile alati esitada muu kehtiv reisidokument (EL riigis väljastatud ID-kaart või pass).

E-residendi digi-ID annab eeliseid igapäevapanganduse teenuste kasutamisel:

E-residendina ei ole sul võimalik teha videotuvastust.

Mitteresident, välisriigi kodanik

Mitteresidendina ja/või välisriigi kodanikuna LHV kliendiks saamisel on väga oluline, et sul oleks seos Eestiga. (v.a USA ja Iraaniga seotud isikud. Vaata "Kui sul kindel seos puudub" punkti)

Sul on kindel seos Eestiga siis, kui sul on Eestis:
 • tööleping
 • üürileping
 • seotus ettevõtlusega

Eelpool toodu kinnituseks esita vastav leping (originaal).

Kui sul on kindel seos Eestiga olemas

 • tule LHV kliendikontorisse
 • võta kaasa kehtiv reisidokument (pass või EL riigis väljastatud ID-kaart)
 • võta kaasa originaal seost tõendavast dokumendist

Kui kõik on korrektne, sõlmime kliendilepingu koheselt.

Kui sul kindel seos puudub:

Kui sul on olemas kehtiv e-residendi digi-ID, palun allkirjasta avaldus digitaalselt. Kui jääd hätta, pöördu meie klienditoe poole telefonil 6 800 400.

Vaatame sinu taotluse üle 7 tööpäeva jooksul ja võtame ühendust järgnevate sammude osas.

Positiivse otsuse korral:

 • tule tuvastamiseks ja kliendilepingu sõlmimiseks kliendikontorisse
 • kaasa võta kehtiv reisidokument (pass või EL riigis väljastatud ID-kaart).

Mitteresidendina või välisriigi kodanikuna ei ole sul võimalik teha videotuvastust.

Resident, elamisloaga isik (mitte kodanik)

Kehtiv Eesti elamisluba on elamisloakaart või Eestis väljastatud ID-kaart. Ajutine elamisluba, mis kehtib 6 kuud, ei ole elamisluba.

USA ja Iraani seostega isikutele kehtib erand ning sel juhul tuleb läbida sama protsess, mis välisriigi kodanikest mitteresidentidel.

Kehtiva Eesti elamisloakaardiga või ID-kaardiga LHV kliendiks saamiseks:

Kui soovid kliendilepingut sõlmida internetipangas, logi sisse Mobiil-ID, ID-kaardiga või Smart-IDga.

Alaealine

Alaealisele LHV arvelduskonto avamiseks:

 • täida ava konto vorm
 • Tule kliendikontorisse, et saaksime sind tuvastada ja kindlaks teha esindusõiguse.
 • Esita, kas
  • lapse sünnitunnistus või
  • teosta klienditeenindaja juuresolekul kontoris päring eesti.ee keskkonda

Kui lapsel on isikut tõendav dokument, võta see ka kaasa.

Kui laps on alla 7 aastane, ei ole võimalik väljastada pangakaarti ega anda lapsele ligipääsu kontole. Alates 7. eluaastast võib lapsele vanema soovil väljastada ka pangakaardi ja võimaldada internetipanga kasutamine.

Piiratud teovõimega isik

Isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida, on piiratud teovõime. Piiratud teovõime tähendab, et isik võib teha tehinguid ainult piiratud mahus ja ulatuses ning lepinguid allkirjastab tema eest seaduslik esindaja. Täisealise piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja on kohtu poolt määratud eestkostja.

Hooldaja ei ole automaatselt seaduslik esindaja.

Täisealise piiratud teovõimega isiku kliendiks registreerimiseks tule LHV kliendikontorisse.

Võta kaasa järgmised dokumendid:

 • Täisealise piiratud teovõimega isiku isikut tõendav dokument
 • Eestkostja isikut tõendav dokument
 • Kohtuotsus eestkoste määramise kohta

FIE

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) kliendiks registreerimine toimub samamoodi nagu eraisiku kliendiks registreerimine. Tegevusalaks peab rippmenüüst valima FIE.