Erakliendi konto avamise erandjuhud

E-resident

E-residendina LHV kliendiks saamiseks:

 • täida ava konto vorm
 • täida lisaankeet
 • saada lisaankeet koos enda kehtiva dokumendi koopiaga aadressile info@lhv.ee. Kui sul on olemas kehtiv e-residendi digi-ID, palun allkirjasta avaldus digitaalselt.

Vaatame sinu taotluse üle 7 tööpäeva jooksul ja võtame ühendust järgnevate sammude osas.

Positiivse otsuse korral:

 • tule tuvastamiseks ja kliendilepingu sõlmimiseks kliendikontorisse
 • kaasa võta kehtiv reisidokument. E-residendi digi-ID ei ole tuvastusdokument, mistõttu tuleb meile alati esitada muu kehtiv reisidokument (EL riigis väljastatud ID-kaart või pass).

E-residendi digi-ID annab eeliseid igapäevapanganduse teenuste kasutamisel:

Mitteresident, välisriigi kodanik

Mitteresidendina ja/või välisriigi kodanikuna LHV kliendiks saamisel on väga oluline, et sul oleks seos Eestiga (v.a USA ja Iraaniga seotud isikud, sellisel juhul vaata "Kui sul kindel seos puudub" punkti)

Sul on kindel seos Eestiga siis, kui sul on Eestis:
 • tööleping
 • üürileping
 • seotus ettevõtlusega

Eelpool toodu kinnituseks esita vastav leping (originaal).

Kui sul on kindel seos Eestiga olemas

 • tule LHV kliendikontorisse
 • võta kaasa kehtiv reisidokument (pass või EL riigis väljastatud ID-kaart)
 • võta kaasa originaal seost tõendavast dokumendist

Kui kõik on korrektne, sõlmime kliendilepingu koheselt.

Kui sul kindel seos puudub:

Kui sul on olemas kehtiv e-residendi digi-ID, palun allkirjasta avaldus digitaalselt. Kui jääd hätta, pöördu meie klienditoe poole telefonil 6 800 400.

Vaatame sinu taotluse üle 7 tööpäeva jooksul ja võtame ühendust järgnevate sammude osas.

Positiivse otsuse korral:

 • tule tuvastamiseks ja kliendilepingu sõlmimiseks kliendikontorisse
 • kaasa võta kehtiv reisidokument (pass või EL riigis väljastatud ID-kaart).

Resident, elamisloaga isik (mitte kodanik)

Kehtiv Eesti elamisluba on elamisloakaart või Eestis väljastatud ID-kaart. Ajutine elamisluba, mis kehtib 6 kuud, ei ole elamisluba.

USA ja Iraani seostega isikutele kehtib erand ning sel juhul tuleb läbida sama protsess, mis välisriigi kodanikest mitteresidentidel.

Kehtiva Eesti elamisloakaardiga või ID-kaardiga LHV kliendiks saamiseks:

Tuvastamise võimalused:

Kui soovid kliendilepingut sõlmida internetipangas, logi sisse Mobiil-ID, ID-kaardiga või Smart-IDga.

Alaealine

Alaealisele saab LHV arvelduskonto avada esindusõigusega lapsevanem või eestkostja. Kui oled LHV klient, saad oma lapsele avada konto mugavalt internetipangas või mobiiliäpis.

Lapsekonto avamiseks kliendikontoris:

 • täida ava konto vorm, vali „käsitsi“ täitmise võimalus ja sisesta lapse andmed;
 • tule kliendikontorisse, et saaksime sind kui alaealise seaduslikku esindajat (lapsevanemat) tuvastada;
 • selleks, et kinnitada sinu seos lapsega, palun võta kaasa:
  • lapse sünnitunnistus või
  • teosta klienditeenindaja juuresolekul kontoris oma alaealiste laste päring eesti.ee keskkonnas (ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga).
 • alates 6. eluaastast on konto avamiseks vajalik lapse isikut tõendav dokument, võta see palun kindlasti kaasa.

Kui laps on noorem kui 6-aastane, ei ole võimalik tellida lapsele pangakaarti ega anda talle ligipääsu kontole. Alates 6. eluaastast võib lapsele vanema soovil tellida ka pangakaardi ning võimaldada internetipanga ja mobiiliäpi kasutamist.

Piiratud teovõimega isik

Isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida, on piiratud teovõime. Piiratud teovõime tähendab, et isik võib teha tehinguid ainult piiratud mahus ja ulatuses ning lepinguid allkirjastab tema eest seaduslik esindaja. Täisealise piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja on kohtu poolt määratud eestkostja.

Hooldaja ei ole automaatselt seaduslik esindaja.

Täisealise piiratud teovõimega isiku kliendiks registreerimiseks tule LHV kliendikontorisse.

Võta kaasa järgmised dokumendid:

 • täisealise piiratud teovõimega isiku isikut tõendav dokument
 • eestkostja isikut tõendav dokument
 • kohtuotsus eestkoste määramise kohta

FIE

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) kliendiks registreerimine toimub samamoodi nagu ettevõtte kliendiks registreerimine. Alusta ava konto vormi täitmist kui juriidilise isiku esindaja.