Ava konto

1 2 3

LHV kliendiks saamine on eriti lihtne – täida ankeet, tuvasta end ja sõlmi kliendileping.
Registreerun

Kasuta võimalusel Mobiil-ID-d või ID-kaarti, nii saame ametlike andmekogude abiga täita suure osa ankeedist sinu eest ning eraisikuna on sul võimalus tuvastada end video abil.
Loe videotuvastuse tingimusi
Andmete käsitsi sisestamisel ootame sind tuvastama meie kliendikontorisse või lähimasse tuvastuspunkti.
Sisestan andmed

Ametlike andmekogude abil saame täita vormi vaid ettevõtetele, kes omavad Eesti registrikoodi.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan AS-ile LHV Pank oma nõusoleku kontrollida ja töödelda minu andmeid AS-i LHV Pank Üldtingimustes ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes toodud tingimustel ja eesmärkidel.

LHV Pank ei edasta sinu poolt avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele ega muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Kõik pakkumised edastatakse kas LHV Panga nimel või LHV Panga vahendusel ja sul on õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest. LHV Panga koostööpartnerite nimekiri ja täiendav info sinu andmete töötlemise kohta ning sinu õigustest selles osas on kättesaadav: www.lhv.ee/tingimused.

Täiendav info sinu andmete töötlemise ning sinu sellega seonduvate õiguste kohta on kättesaadav: Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.