Ava konto

1 2 3

Kui kasutad Mobiil-ID-d või ID-kaarti, on LHV kliendiks registreerumine sinu jaoks eriti lihtne. Sisesta oma andmed ja ametlike andmekogude abiga* saame täita suure osa kliendiankeedist sinu eest.Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan AS-ile LHV Pank oma nõusoleku kontrollida ja töödelda minu andmeid AS-i LHV Pank Üldtingimustes ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes toodud tingimustel ja eesmärkidel.

* Mobiil-ID-d või ID-kaarti kasutades annan AS-ile LHV Pank täiendava nõusoleku minu kohta ametlikest andmekogudest päringute tegemiseks ja saadud andmete töötlemiseks AS-iga LHV Pank kliendisuhte loomise eesmärgil.

LHV Pank ei edasta sinu poolt avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele ega muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Kõik pakkumised edastatakse kas LHV Panga nimel või LHV Panga vahendusel ja sul on õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest. LHV Panga koostööpartnerite nimekiri ja täiendav info sinu andmete töötlemise kohta ning sinu õigustest selles osas on kättesaadav: www.lhv.ee/tingimused.

Täiendav info sinu andmete töötlemise ning sinu sellega seonduvate õiguste kohta on kättesaadav: Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.