Ava konto

Isikuandmed

Minu kontaktandmed

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan AS-ile LHV Pank oma nõusoleku kontrollida ja töödelda minu andmeid AS-i LHV Pank Üldtingimustes ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes toodud tingimustel ja eesmärkidel.

LHV Pank ei edasta sinu poolt avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele ega muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Kõik pakkumised edastatakse kas LHV Panga nimel või LHV Panga vahendusel ja sul on õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest. LHV Panga koostööpartnerite nimekiri ja täiendav info sinu andmete töötlemise kohta ning sinu õigustest selles osas on kättesaadav: www.lhv.ee/tingimused.