Mõjuettevõtlus meelitab uue põlvkonna investoreid

02.02.2023

LHV lõi jaanuaris käed Tehnopoli teadus- ja ärilinnakuga, et anda hoogu juurde uue põlvkonna mõjuettevõtetele. Mõjuettevõtlus on kasvav trend, mille puhul seavad ettevõtjad üha enam kasumi kõrval oma peamiseks eesmärgiks ettevõtte mõju juhtimise soovitud suunas. Tänaseks on mõjuettevõtlus äratanud ka uue põlvkonna investorite tähelepanu.

LHV ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa sõnul on igal ettevõttel positiivne ja negatiivne mõju. „Varem või hiljem peavad kõik ettevõtted oma mõju juhtimise enda ärimudelisse integreerima, et pikas perspektiivis oma äritegevust jätkata. Täna on veel suurel osal ettevõtetest teadmised antud teema suhtes puudulikud, kuid huvi jätkusuutliku äritegevuse suunal on märgatavalt kasvanud,“ rääkis Kiisa.

LHV on võtnud oma südameasjaks kasvatada nii alustavate kui ka olemasolevate ettevõttete teadmisi vastutustundliku ärijuhtimise, mõju mõõtmise, rakendamise ning leevendamise teemadel. Agiilne ja innovaatiline iduettevõtlus on ideaalne kasvupinnas juba nullist positiivse mõjuga algatuste käimalükkamiseks, mis on tuleviku väljakutsetele vastupidavamad. Koostöö Tehnopol Startup Inkubaatoriga toetab alustavaid mõjuettevõtteid läbi 6-kuulise kasvuprogrammi. Programmi pääseb kokku 10 ettevõtet.

„Ettevõtted ei saa enam eksisteerida vaid kasumi nimel, tegutsedes oma äriidee elluviimiseks vahendeid valimata. Meie oleme sellest sügavalt aru saanud ja soovime seda teadmist levitada. Soovime kaasa aidata sellele, et Eestis ei tegutseks juba lähitulevikus ainsatki ettevõtet, kes ei tea, millised ühiskondlikud ja keskkondlikud mõjud just tema äritegevusel on, kuidas neid mõjusid mõõta ja teadlikult paranemise suunas juhtida,“ ütles Marko Kiisa.

„Investeeringud mõjuettevõtluse valdkonda on üle maailma kasvutrendis. Uue põlvkonna investorid ei otsi enam lihtsalt raha teenimise võimalust, vaid arvesse võetakse üha rohkem suuremat pilti. Nagu igal ettevõttel, nii on ka igal investeeringul mõju. Kasvab ju vaid see, mida toidad, ja ärimaailmas see, kuhu suunas kapital liigub,“ rääkis Marko Kiisa.

Mõjuinvesteeringuks võib defineerida investeeringu, mis on tehtud soovi ning eeldusega genereerida positiivset, mõõdetavat keskkondlikku või sotsiaalset mõju ning ka kasumit.

„Finants- ja suurettevõtete vaates on vastutustundlikkus ja oma mõjude juhtimine olnud akuutsem teema juba aastaid ning surve ja ootused sellega tegelemiseks kasvavad. Iduettevõtted sõltuvad välistest investeeringutest ja peavad seega samuti hakkama kestlikumatest praktikatest lähtuma. Lihtsustatult öeldes, positiivne mõju on ka kasumlikkuse küsimus ning ettevõtjad peaksid nägema surve kõrval jätkusuutlikkuses võimalusi. Kahtlemata saavad tulevikus paremini rahastust oma mõju juhtivad ettevõtted,“ kommenteeris Kiisa.

LHV on kolm aastat panustanud enda mõjude mõõtmisesse ning nende juhtimisele. ESG juhtimine on osa LHV organisatsiooni strateegiast. LHV ambitsioon on ESG kriteeriumeid aina enam juurutada ettevõtte toimimisse ja otsustusprotsessidesse. Eesti pangana peab LHV oluliseks siinsete ettevõtjate toetamist jätkusuutliku äritegevuse osas.

Vaata lähemalt: https://www.startupincubator.ee/

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 880 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 374 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Vaata kõiki uudiseid