Uued sanktsioonid ja millega peaksid LHV kliendid arvestama

25.02.2022

Vene vägede agressioon Ukrainas on kaasa toonud uute finantssanktsioonide kehtestamise Venemaaga ja Valgevenega seotud isikutele. LHV järgib ÜRO, Euroopa Liidu, USA OFAC-i, Ühendkuningriigi ning Eesti riiklikke sanktsioonirežiime seni kehtestatud nimekirjade ja tulevikus lisanduvate täienduste osas.

LHV ei ole otse ega ka klientide kaudu olulisel määral seotud Venemaa, Valgevene või Ukraina majandusega. Jälgime Ukrainas toimuvat kõrgendatud tähelepanuga, kuid majanduslikud riskid või riskid LHV teenuste töö suhtes ei ole rahvusvaheliste pingete tõttu suurenenud. Jälgime pidevalt olukorda, analüüsime võimalikke mõjusid ja vajadusel reageerime muutustele.

Palume klientidel arvestada, et:

  • Palume arvestada, et sissetulevad ja väljaminevad maksed on Venemaa pankade suunal olulisel määral piiratud või katkenud tulenevalt pidevalt uuenevatest finantssanktsioonidest. Selletõttu soovitame Venemaa-suunalisi makseid mitte teostada. Oodata on ka Valgevene-suunalisi täiendavaid finantssanktsioone, mille tõttu ei pruugi ka Valgevene suunas tehtavad maksed õnnestuda.
  • Seoses sündmustega Ukrainas on meie välismaaklerid piiranud Venemaa aktsiatega kauplemist. Eelkõige puudutab see Venemaa börsiettevõtete aktsiate ostmist, kuid mõningatel juhtudel ei pruugi ka aktsiate müümine võimalik olla (põhiliselt Londoni börsil noteeritud GDR'ide puhul). Neile, kes soovivad oma olemasolevatest Venemaa ettevõtete positsioonidest väljuda, püüavad maaklerid leida lahenduse. Täpsemad piirangud.
  • Kõik Eesti füüsilised ning juriidilised isikud peavad ka omalt poolt järgima ÜRO, Euroopa Liidu ja vastavate riikide sanktsioonirežiime.

Finantssanktsioonide eesmärk on häirida nii konkreetsete isikute, ettevõtete, sektorite kui ka riikide majanduslikku heaolu piirates ligipääsu varadele ja muudele finantsvahenditele.

LHV suhtub ülima tähelepanelikkuse ning hoolsusega, et mitte võimaldada selliste rahaliste vahendite liikumist läbi Eesti finantssüsteemi, mis võivad olla seotud sanktsiooninimekirjadesse lisatud isikutega. Võimalike tekkivate kahtluste korral kogume oma klientidelt täiendavat teavet, et kahtlus kõrvale heita. Seetõttu võib nende maksete toimumine, mis on seotud Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga aset leida tavapärasest pikema aja jooksul. Maksete kiiremaks liikumiseks palume klientidel Venemaale, Valgevenesse või Ukrainasse makset teostades lisada makse saaja täpne aadress ning paluda oma koostööpartneril nendest riikidest makseid tehes lisada maksele oma täielik aadress. Loodame klientide mõistvale suhtumisele. Anname jooksvalt teada, kui sündmuste täiendavad arengud Ukrainas võiksid LHV klientide makseid enam mõjutada.

Täiendav teave sanktsioonirežiimide kohta:

Vaata kõiki uudiseid