LHV liitus rahvusvahelise Süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega

19.01.2022

Detsembri lõpus liitus LHV Pank Süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega (Partnership for Carbon Accounting Financials ehk PCAF), et selgitada välja oma laenu- ja investeerimistegevuse mõjud kliimale. Finantspartnerluses osalemine võimaldab LHV-l aidata kaasa ka panga klientide keskkonnamõjude juhtimisele.

Mis on PCAF ja miks me sellega liitume?
PCAF on koostöövorm kogu maailma finantsasutuste vahel, et ühtlustada nende poolt antavate laenude ja investeeringute kaudu rahastatavate kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamist ja avalikustamist. Partnerlusega liitunud finantsasutused asuvad arvestama oma laenu- ja investeeringute portfelli mõju kliimale ja võtavad eesmärgiks Pariisi kliimaleppe täitmise.

LHV on juba paar aastat arvutanud kokku oma kontoritegevuste CO2 jalajälge ning järgmise sammuna liigume ka enda finantseeritud emissioonide mõõtmise ja avalikustamise poole. PCAF-i välja töötatud metoodika aitab seda teha.

„Aastast 2019 oleme kaardistanud LHV kontoritegevuse jalajälge , teeme seda iga aasta ning laiendame järk-järgult emissioonide arvutamise skoopi. Ilmselgelt kahvatuvad kontori ja töötajate tegevuse emissioonid finantsettevõtte äritegevuse CO2 jalajälje kõrval ning panga suurim mõju keskkonnale tuleneb laenu- ja investeerimistegevuse kaudu. PCAF aitabki meil liikuda lähemale sellele, et mõista varaklassiti ka kvantitatiivselt, milline on äri CO2 jalajälg,“ ütles LHV ESG valdkonna juht Ragne Maasel.

Eesti on võtnud eesmärgiks kliimaneutraalse majanduse saavutamise aastaks 2050 ning selle saavutamisel on kandev roll ettevõtete rohepöördel. Pankadele omakorda on asetatud ootused nende muutuste eestvedamisel.

Mis on kasu LHV ja meie klientide jaoks?
LHV soov on aidata oma klientidel nende kliimamõju vähendada ja saame seda teha efektiivsemalt, kui meil on järjepidevaid ja võrreldavaid andmeid. Teisalt on pankadel kasvav surve hakata mõõtma ja avalikustama oma portfelli CO2 emissioone ja roheliste varade osakaalu ning juhtima ka keskkonna ja kliimaga seotud riske. Oleme küll paika pannud oma sihid ja andnud lubaduse järgida vastutustundliku panganduse põhimõtteid, kuid nende elluviimiseks on vaja ka hästi rakendatavaid meetodeid.

„Et oma mõjusid paremini juhtida, tuleb neid ka täpselt mõõta. PCAF võimaldabki meil mõõta ja avalikustada meie äritegevusest tingitud heitkoguseid viisil, mida on teiste pankadega lihtne võrrelda. Oleme juba alustanud lisainfo kogumist oma laenutoodete klientide ja investeerimisprojektide kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta. Saame muuta mõjude arvestamist selgemaks ja läbipaistvamaks ning aidata tulevikus selles osas ka oma kliente,“ rääkis Ragne Maasel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 650 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 316 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 138 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 142 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Süsiniku arvepidamise finantspartnerlus (PCAF) käivitati ülemaailmselt 2019. aasta septembris. Praegu on PCAF-i algatusega liitunud enam kui 190 panka ja finantsinstitutsiooni. PCAF-i osalejad teevad koostööd, et ühiselt töötada välja finantssektori globaalne kasvuhoonegaaside arvestus- ja aruandlusstandard, et mõõta ja avalikustada nende laenude ja investeeringute kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Seda tehes astuvad PCAF-i liikmed olulise sammu hindamaks kliimaga seotud riske, seadmaks Pariisi kliimakokkuleppega kooskõlas olevaid eesmärke ja töötamaks välja tõhusad strateegiad meie ühiskonna dekarboniseerimiseks. Lisateave kodulehelt: www.carbonaccountingfinancials.com.

Vaata kõiki uudiseid