LHV on otsustanud lõpetada Eestisse investeeriva pensionifondi tegevuse

11. november 2019

LHV Varahaldus on otsustanud lõpetada LHV Pensionifond Eesti tegevuse senisel kujul LHV Pensionifondiga L ühendamise kaudu. Otsuse põhjuseks on II pensionisamba vabatahtlikuks muutmise prognoosimatud tagajärjed kohalikule investeerimisturule ja fondide mahtudele.

Pensionifond Eesti on investeerinud pensionivara eelkõige pikaajaliselt ja kohalikku majandusse, kuid II pensionisamba vabatahtlikuks muutmine sellist strateegiat ei toeta. Kohustusliku pensionikogumise põhimõtete põhjalik muutmine mõjutab otseselt fondide võimekust jätkata Eesti kapitalituru arendamist.

„Ainult Eestisse investeeriva fondi juhtimine oli ambitsioonikas ettevõtmine, kuna siinse kapitalituru väiksust arvestades pidi fondijuht ise aitama uute instrumentide loomisele kaasa. Tuleb tõdeda, et II samba vabaks laskmine paneb piduri nii pensionifondide Eestisse tehtavatele investeeringutele kui selle kaudu ka Eesti ettevõtete finantseerimise valikute laienemisele. Neis tingimustes ei ole üksnes Eestisse investeeriva fondi juhtimist võimalik jätkata,“ ütles AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimees Vahur Vallistu. „Eesti arengu jaoks on oluline, et kohalike pensionifondide valitsejatel oleks kohapealset investeerimiskompetentsi ja nad täidaksid Eesti kapitaliturul oluliste institutsionaalsete investorite rolli. Praegu II pensionisamba reformi nime all toimuv sunnib aga pensionifonde minema lihtsamat teed ja paigutama raha rahvusvahelistesse väärtpaberitesse,“ selgitas Vallistu.

Paar aastat tagasi muutis riik investeerimispiirangud fondide jaoks vabamaks ja selle tulemusena kasvasid Eestisse tehtavad investeeringud ligi kaks korda: Eesti majandusse on paigutatud 590 miljonit eurot, mis on 13% pensionifondide varadest. Tänavu septembris langetati fondide valitsemistasusid kolmandiku võrra ja jõuti sellega OECD riikide keskmisele tasemele.

„Mõlemad muudatused olid kliendile soodsa mõjuga, toetades pensionivarade kasvu, kuid II samba vabatahtlikuks muutmine on samm vastupidises suunas. On ääretult kahju, et reformi tehakse kiirustades ja ajal, mil kogu seni soovitu seoses kapitaliturgude arendamise, pensionifondide Eesti-suunaliste investeeringute suurenemise ja tasude alandamisega on teostunud,“ märkis Vahur Vallistu.

LHV Pensionifond Eesti ühendatakse LHV Pensionifondiga L, mille varadest moodustab Eesti investeeringute osakaal ligikaudu kolmandiku. Ühinemise eelduseks on ühinemisloa saamine Finantsinspektsioonilt. Ühinemine ei nõua osakuomanikelt mingit tegevust. Ühinemise tagajärjel lõpetab LHV Pensionifond Eesti tegevuse ning selle varad ja kohustused kantakse üle LHV Pensionifondile L ilma likvideerimisprotsessita.

AS-i LHV Varahaldus pensionifondidel on üle 176 000 kliendi. LHV pakub nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud II ja III samba pensionifonde, mille maht kokku on üle 1,3 miljardi euro.

Vaata kõiki uudiseid