MTA uuendustööd peatavad ajutiselt Palgamakse teenuse ja ettevõtluskonto toimimise

16. aprill 2019

3.-8. mail toimub Maksu- ja Tolliameti infosüsteemides laiaulatuslik katkestus, mis mõjutab LHV pangateenustest Palgamakse teenust ja Ettevõtluskontot, mille kasutajatel palume võimalike ebamugavustega arvestada.

Ajutine katkestus kõikides MTA infosüsteemides tähendab, et peatatud on e-maksuameti/e-tolli ja X-tee teenuste töö, samuti ei ole sel ajal võimalik teha päringuid MTA infosüsteemidesse.

Palgamakset kasutavad ettevõtted peaksid arvestama, et andmevahetust LHV ja MTA vahel X-tee katkestuse ajal ei toimu. Palgamakset sel ajal teha ei saa, maksusummat ei arvutata ja deklaratsioonile andmeid ei kanta.

Ettevõtluskonto kasutajatel tasub teada, et laekumiste korral ettevõtluskontole, arvutatakse maksusumma ja võetakse see maha alles pärast katkestuse lõppu. X-tee katkestuse ajal ei saa ettevõtluskontot avada ega sulgeda.

Maksu- ja Tolliameti uuendustööd on planeeritud alates 3. maist ning kõik MTA teenused on kasutatavad taas hiljemalt 8. mail. Maksude tasumist tavapärase maksega katkestus ei takista.
Katkestus on tingitud e-maksuameti/e-tolli tehnilistest ümberkorraldustest, mille tulemusel muudetakse e-teenused kaasaegsemaks, töökindlamaks ning automatiseeritumaks. Ühe olulisema etapina loob MTA paremad lahendused kasutajate, isikute, pääsuõiguste ja autentimise haldamiseks.

Palume vabandust ebamugavuste pärast.

Vaata kõiki uudiseid