Parandame Põhjamaade Investeerimispanga abiga VKE-de laenuvõimalusi

25. mai 2018

LHV Pank sõlmis Põhjamaade Investeerimispangaga (NIB) tagamata viieaastase laenulepingu summas 20 miljonit eurot, et suurendada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete laenuvõimalusi.

Ühiselt algatatud laenuprogramm on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kahe eesmärgi täitmiseks: nii ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks kui ka loodussäästlike investeeringute tegemiseks. Programmi raames väljastatavad laenud sobivad äri arendamiseks, seadmete ja masinate ostuks või muude investeeringute tegemiseks. Loodust säästvate investeeringute finantseerimise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside teket, meresaastet Läänemeres ja muid kahjulikke keskkonnamõjusid.

NIB-ga sõlmitud laenulepingu tingimuste kohaselt peab LHV saadud finantseeringu summas 20 miljonit eurot ettevõtetele edasi laenama 24 kuu jooksul ning lisama omalt poolt täiendava omaosaluse.

„Laenuprogrammi tingimused on LHV Panga jaoks soodsad, kuna laen on AS-i LHV Group garantiiga ja tagamata ning muud tingimused ei sea panga jaoks piiranguid ega kohustusi, mis erineks LHV sisemistest eesmärkidest. Tegemist on esimese korraga pärast 2005. aastat, kui Põhjamaade Investeerimispank Eesti krediidiasutust finantseerib,“ kommenteeris LHV treasury juht Juhan Peet. „Kuigi LHV likviidsuse tase on väga hea, hakkas käesoleval aastal kehtima uus usaldusnormatiiv, mille tõttu peame lisaks hoiustele kaasama ka pikemaajalist finantseeringut. Laenutehing NIB-ga on jätk möödunud aastal Euroopa Investeerimisfondiga sõlmitud laenulepingule ja teenib panga eesmärki rahvusvahelistelt rahaturgudelt finantseeringut kaasata, et ka tulevikus Eesti ettevõtteid soodsatel tingimustel finantseerida,“ lisas Peet.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mis kuulub kaheksale Põhja-Euroopa riigile: lisaks Eestile ka Islandile, Leedule, Lätile, Norrale, Rootsile, Soomele ja Taanile. Investeerimispank rahastab era- ja avaliku sektori projekte nii liikmesriikides kui ka väljaspool. Juhtivad reitinguagentuurid Standard & Poor’s ja Moody’s on NIB-le väljastanud kõrgeima AAA/Aaa krediidireitingu.

Vaata kõiki uudiseid