AS Tallinna Sadama aktsiate märkimine algab 25. mail

8. mai 2018

AS Tallinna Sadam on teada andnud kavatsusest viia läbi ettevõtte aktsiate esmane avalik pakkumine ning noteerida aktsiad Nasdaqi Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.

Jaeinvestoritele Eestis ning institutsionaalsetele investoritele Eestis ja välisriikides kavatsetakse pakkuda ligikaudu kolmandikku ettevõtte aktsiatest.

AS Tallinna Sadam kavatseb emiteerida kuni 75 404 968 uut aktsiat ja tänane ainuaktsionär Eesti Vabariik kavatseb täiendavalt müüa kuni 11 300 000 olemasolevat Tallinna Sadama aktsiat.

Aktsiate eeldatav märkimisperiood on 25. maist 6. juunini 2018. AS Tallinna Sadam plaanib kuulutada aktsiate avaliku pakkumise välja sellekohase teatega 25. mail. Aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamisel avalikustatakse ka pakkumisega seonduv Finantsinspektsioonis registreeritud prospekt.

Aktsiate institutsionaalse pakkumise korraldajad on Citigroup Global Markets Limited, Carnegie Investment Bank AB, Erste Group Bank ja Swedbank. Jaepakkumise korraldajad on Swedbank ja LHV Pank.

“Tallinna Sadama visioon on kujuneda kõige uuendusmeelsemaks ja kaasaegsemaks sadamaks Läänemere regioonis tuginedes digitaliseerimisele, tugevale kliendibaasile ja pühendunud töötajatele, ärimudeliga mis on rajatud tasakaalustatud põhivaldkondade ümber,“ lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Tallinna Sadamal on varasemast näidata stabiilsed finantstulemused ja regulaarsed dividendimaksed. Tallinna Börsil noteerimist taotledes positsioneerime end kui kvaliteetne dividendiaktsia. Tallinna Börsil noteerimine lisab meie saavutustele kvaliteedimärgi ning innustab meid jätkuvale arengule.“

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Aare Targa sõnul on Tallinna Sadamal oluline roll Eesti sadamateenuste valdkonna teenäitajana olles ühtlasi nii reisijate- kui kaubaveo osas ka väravaks Euroopasse ja kaugemale. “Tallinna Sadam on professionaalse juhtkonnaga ja suurepärase arengupotentsiaaliga ettevõte.“

„Valitsuse plaan noteerida Tallinna Sadama aktsiad Tallinna Börsil loob peamiselt uusi investeerimisvõimalusi Eestis. Selle sammuga loodetakse parandada kohaliku kapitalituru likviidsust ja atraktiivsust. Samuti suurendab planeeritud noteerimine veelgi enam Tallinna Sadama efektiivsust ja läbipaistvust ning on eeskujuks tulevikus võimalike teiste Eesti riigile kuuluvate äriühingute noteerimiseks börsil,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist (välja arvatud ühekordsete tehingute mõju ja sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus).

AS-le Tallinna Sadam kuulub Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mida läbis 2017. aastal 10,6 miljonit reisijat ja 19,2 miljonit tonni kaupa. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel. Tallinna Sadama 2017. aasta müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, kulumieelne tegevuskasum (EBITDA) 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.

Teates sisalduv informatsioon on vaid informatiivse tähendusega ning pole mõeldud investeerimisotsuse langetamiseks. Potentsiaalse kapitali kaasamise aset leidmise korral koosta-takse ja avalikustatakse vastavalt kehtivate õigusaktide sätetele pakkumise prospekt, mille eesmärk on anda informeeritud investeerimisotsuse tegemiseks vajalikku olulist teavet.

Vaata kõiki uudiseid