enru

LHV Panga tingimused muutuvad

13. november 2017

13. jaanuaril 2018 jõustuvad muudatused LHV Panga üldtingimustes, makseteenuse lepingu ja pangakaartide tingimustes.

Üldtingimused
• Täiendasime turvaelementide (PIN-kalkulaator, Mobiil-ID jt) hoidmise ja kasutamise tingimusi;
• täpsustasime kliendisuhte loomisest keeldumise aluseid;
• vähendasime kliendi omavastutuse piirmäära 50 eurole
• lisasime tugeva autentimise selgituse;
• täpsustasime turvaelementide mõistet.

Makseteenuse lepingu tingimused
• Lisasime info Euroopa Majanduspiirkonnas tehtavate maksete teenustasude tasumise kohta;
• lisasime võimaluse tarbida tingimustes kirjeldatud teenuseid ka teiste teenusepakkujate kaudu;
• lisasime kliendi tugeva autentimise reeglid;
• täiendasime kliendi ja panga vastutust kirjeldavaid punkte;
• täpsustasime kliendi taotluste esitamise korda.

Maksejuhiste arveldamine ja tähtajad
• Muutsime tingimuste nime (seni Maksete arveldamise juhised ja tähtajad);
• täiendasime võimalike maksejuhiste nimekirja;
• asendasime mõiste „pangapäev“ mõistega „arvelduspäev“;
• lisasime Euroopa Majanduspiirkonnas tehtavate maksete täitmise tähtajad ja võimalikud teenustasu tasumise võimalused.

Erakliendi kaartide tingimused
• Vähendasime kliendi omavastutuse piirmäära 50 eurole;
• lisasime kliendi tugeva autentimise reegli.

Vaata kõiki uudiseid