LHV II samba pensionifondide haldustasu väheneb keskmiselt 19%

06. jaanuar 2017

Seoses LHV pensionifondide kasvuga 2016. aastal väheneb käesoleva aasta veebruaris LHV II samba fondide haldustasu 11 kuni 29%. Kliendirohkeima pensionifondi LHV Pensionifond L haldustasu kahaneb 17%.

Eelmise aasta jooksul kasvas LHV pensionifondide klientide arv tänu Danske fondivalitseja ostmisele 40 000 ja orgaanilise kasvu arvelt 24 000 võrra. Igakuised maksed laekuvad LHV II samba fondi ligi 180 000 kliendil ja lisaks kuulub LHV fondide osakuid 22 000 kliendile.

Pärast veebruaris jõustuvat tasu alandamist jäävad aktiivselt juhitud pensionifondide haldustasud vahemikku 0,63 kuni 1,33%. Fondide mahtude kasvades läheneb tasu ajapikku 0,5%-le. LHV pakub klientidele ka passiivselt juhitud pensionifonde haldustasuga 0,39%.

Tänavu 2. maist muutuvad LHV aktiivselt juhitud II samba pensionifondide tingimused, mis muu hulgas võimaldavad suurendada kohalike investeeringute osakaalu. LHV pensionifondide juhi Andres Viisemanni sõnul aitab see pensionikapitaliga Eesti majandust elavdada. „Börsil juba noteeritud aktsiatega edasi-tagasi kauplemine mõjutab ainult aktsiate hinda, kuid ei suuna ettevõtetesse uut raha. Seevastu otse ettevõtetesse investeerides, näiteks uute noteerimata aktsiate või võlakirjade kaudu, on võimalik aidata kaasa ettevõtete kasvule ja uute töökohtade loomisele. Seega, kui ettevõte kasvab ja need väärtpaberid noteeritakse hiljem börsil, oleme saavutanud lausa kolm eesmärki: esiteks loonud tulu pensionifondi osakute omanikele, teiseks aidanud kaasa meie majanduse kasvule ning kolmandaks arendanud ja elavdanud kohalikku kapitaliturgu,“ lisas Andres Viisemann.

Pensionifondide tingimuste muutmise järel ühendab LHV 3. mail oma sarnase strateegiaga II samba pensionifondid. Eelmisel aastal pärast AS-iga Danske Capital ühinemist kasvas LHV juhitud II samba pensionifondide arv. Fondid, mille investeerimispoliitika pole piisavalt erinev, on mõistlik ühendada. Maikuise fondide ühendamise järel hakkab LHV haldama kuut II samba fondi, sealhulgas ühte passiivselt juhitud pensionifondi.

  • LHV Pensionifondi 50 (endise nimega Danske Pension 50) kliendid saavad ühinemise tulemusena LHV Pensionifondi L klientideks.
  • LHV Pensionifondi 25 (endise nimega Danske Pension 25) kliendid saavad ühinemise tulemusena LHV Pensionifondi M klientideks.
  • LHV Pensionifondi Intress (endise nimega Danske Pension Intress) kliendid saavad ühinemise tulemusena LHV Pensionifondi S klientideks.

Ühinemisteabe dokumendid toimetatakse klientideni ja avalikustatakse LHV veebilehel lhv.ee/pension hiljemalt 18. jaanuaril.

Lisainfo: Ülevaade fondide haldustasude muutusest

FondValitsemistasu kuni 31.01.2017Valitsemistasu alates 01.02.2017
LHV Pensionifond XL1,60%1,33%
LHV Pensionifond L1,60%1,33%
LHV Pensionifond M1,28%1,06%
LHV Pensionifond S0,96%0,80%
LHV Pensionifond XS0,72%0,63%
LHV Pensionifond Indeks0,39%0,39%
LHV Pensionifond 501,72%1,23% (kuni ühinemiseni 03.05.2017)
LHV Pensionifond 251,35%0,96% (kuni ühinemiseni 03.05.2017)
LHV Pensionifond Intress0,65%0,54% (kuni ühinemiseni 03.05.2017)
Vaata kõiki uudiseid