Loome passiivsed pensionifondid haldustasuga 0,39%

22. august 2016

Tänavu sügisel toob LHV pensioniturule kaks uut, passiivselt turgudele investeerivat pensionifondi. Mõlema fondi – nii II samba fondi LHV Pensionifond Indeks kui ka III samba fondi LHV Pensionifond Indeks Pluss – haldustasu saab olema 0,39% aastas, mis on Eesti pensionifondide seas soodsaim. Fondidel puudub sisenemis- ja väljumistasu.

„Fondide vara investeeritakse laiapõhjaliselt indekseid järgivatesse likviidsetesse investeerimisfondidesse. Investeeringute tegemisel eelistatakse maksuefektiivseid, madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid ja börsidel noteeritud fonde,“ ütles LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk, kellest saab uute fondide fondijuht.

Eesti pensioniturul puudus seni fondiliik, mis oleks passiivselt juhitud, madalate tasudega ja turgudele pidevalt investeeritud. „LHV uute fondide loomisega muutub pensioniks kogumise võimaluste valik mitmekesisemaks, soovime olla parim nii aktiivselt juhitud kui ka passiivsete pensionifondide pakkuja,“ sõnas Joel Kukemelk. „LHV-s usume, et paremat pikaajalist tulemust on võimalik saavutada varasid aktiivselt hallates ning seda on LHV pensionifondid ka seni tõestanud,“ selgitas ta ja lisas, et sõltuvalt perioodist ja turuolukorrast võib passiivne toode näidata mõnikord paremat tulemust, ja kuna turul on sellise toote järele nõudlus tekkinud, soovib LHV seda ka pakkuda. Passiivsete fondide madal haldustasu on võimalik tänu sellele, et aktiivset varade juhti­mist neis ei toimu.

LHV uued fondid jõuavad turule juba 2016. aasta sügisel, selle eelduseks on fondide tingimuste registreerimine Finantsinspektsiooni poolt. Uute fondidega liitumiseks saab avaldusi esitada samuti juba tänavu sügisel. Esitades avalduse kogutud raha üleviimiseks hiljemalt 30. novembril, toimub vahetus 2. jaanuaril 2017. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaal on II samba LHV Pensionifond Indeksis maksimaalselt 75% fondi mahust, III samba LHV Pensionifond Indeks Pluss on täies mahus aktsiaturgudele investeeriv fond.

Joel Kukemelk on AS LHV Varahalduse juhatuse liige alates 2014. aastast, viimasel kuuel aastal on ta töötanud LHV Varahalduses fondijuhina. Aastatel 2006 kuni 2013 töötas Joel ka AS-is LHV Pank, alguses aktsiaturgude analüütikuna ning hiljem portfellihaldurina. Joel on lõpetanud Tartu Ülikooli ning omab magistrikraadi majandusteaduse erialal (cum laude). Samuti on uute LHV fondide fondijuht läbinud kõik kolm CFA (sertifitseeritud finantsanalüütiku) tasemeeksamit.

Vaata kõiki uudiseid