Rahapesu andmebüroo juht asub tööle LHV Pangas

25. jaanuar 2016

Tänasest on LHV Panga rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul, kes seni töötas Rahapesu andmebüroo juhina.

LHV jaoks on rahapesu tõkestamine ja terrorismi rahastamise vastu võitlemine väga tähtis ning seetõttu loodi rahapesu tõkestamise koordineerimiseks uus ametikoht. „LHV Panga kaudu tehtavate maksete arv ja liikuvate summade maht on kasvanud kiiresti ning täna käib meie pangast aasta jooksul läbi rohkem kui 10 miljardi euro eest makseid, mis on suurem summa kui Eesti riigieelarve. Sellepärast on otstarbekas usaldada võimaliku rahapesu tõkestamise töö oma ala ühele parimale eksperdile. On hea meel, et Aivari tulekuga saame suunata veel rohkem tähelepanu rahapesu ja selle kaudu ka varimajanduse vastu,“ rääkis LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

Aivar Paul on rahvusvaheliselt tunnustatud rahapesu tõkestamise valdkonna ekspert, kes on 2013. aastast olnud Rahapesu andmebüroo juht ning oli 1999. aastal üks Rahapesu andmebüroo tegevuse algatajatest. Lisaks on Aivar Paulil ette näidata enam kui 10-aastane juhikogemus pangandussektoris.

„LHV on kodumaine ja väga kiirelt arenev krediidiasutus, mille eesmärk on mitte ainult ajaga kaasas käia, vaid olla ka ise teenäitajate seas. Globaliseeruvas ja infotehnoloogiliselt kiirelt arenevas maailmas oleme uute väljakutsete ees, leidmaks tasakaalu finantsvaldkonna innovatsiooni rakendamisel ning rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamisel,“ kommenteeris Aivar Paul. „Tänaseks on juba ka kõigile eestlastele näha, et nii terrorism kui ka selle rahastamine on aktuaalsed teemad. Samuti vajab pidevat tõhustamist rahapesu tõkestamine. Lisaks eelmainitule on tänasel päeval varasemast tunduvalt suurem fookus pööratud rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamisele. Kogu pangandussektor seisab silmitsi järjest karmistuvate ja kasvavate regulatsioonide raamistikuga ning samal ajal infotehnoloogia jõudsa arenguga. Loodan anda nendevahelisele tasakaalu leidmisele oma panuse, et viia pangandust turvaliselt edasi tuleviku poole,“ lisas Paul.

Vaata kõiki uudiseid