Algas LHV aktsiate märkimine

2. mai 2016

LHV Group kuulutas välja LHV aktsiate avaliku pakkumise, mis algas täna hommikul ja kestab 16. maini.

LHV Groupi aktsiate esmane avalik pakkumine on suunatud Eesti investori­tele. Pakkumisel on 2 000 000 uut LHV Groupi aktsiat. Aktsia hind on kõigile investoritele fikseeritud 6,95 euro juures, millest 1 euro moodustab nominaalväärtuse ja 5,95 eurot on ülekurss. Kaasatavat 13,9 miljonit eurot kasutab LHV ettevõtte kapitalistruktuuri tugevdamiseks ning edasise kasvu ja ärimahtude suurenda­miseks. LHV aktsiaid saab märkida kõigis Eesti pankades, mis tegutsevad EVKRi kontohaldurina.

Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

02.05.2016
Aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamine

02.05.2016 kell 09.00
Aktsiate märkimisperioodi algus

16.05.2016 kell 17.00
Aktsiate märkimisperioodi lõpp

Hiljemalt 18.05.2016
Aktsiate jaotamistulemuste avalikustamine

20.05.2016 või sellele lähedane kuupäev
Aktsiate ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

23.05.2016 või sellele lähedane kuupäev
Eeldatav aktsiate noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine
LHV esitas 19. aprillil börsile taotluse LHV aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. LHV taotleb kõikide LHV Groupi aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist.

LHV aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on kättesaadav LHV kodulehel aadressil investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=14925. Lisaks tehakse prospekt kättesaadavaks Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Enne LHV aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

Vaata kõiki uudiseid