LHV kaasas investoritelt 16,2 miljonit eurot uut aktsiakapitali

19. juuni 2014

Täna lõppes LHV Groupi aktsiaemissioon, mille käigus emiteeriti 3,5 miljonit uut aktsiat 13,8 miljoni euro eest. Lisaks toimus vahetusvõlakirjade vahetamine aktsiate vastu, mille käigus lasti välja 0,6 miljonit uut aktsiat 2,4 miljoni euro eest. Kokku suurenes LHV Groupi aktsiakapital 16,2 miljoni euro võrra.

  1. mail toimunud LHV Groupi aktsionäride üldkoosolekul otsustatud aktsiaemissioon oli edukas ja see märgiti 7,7 miljoni euro ulatuses üle. Aktsiate jaotamisel said eelise LHV Groupi varasemad investorid. Uutele investoritele oli võimalik jaotada 10% nende poolt märgitud aktsiatest, kuid mitte rohkem kui 10 tuhat aktsiat investori kohta. Pärast emissiooni on LHV Groupi turuväärtus aktsiahinda arvestades 92 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Erkki Raasukese sõnul peegeldab investorite huvi laiapõhjalist tuge LHV arengule ja kasvule. „Järgmine etapp LHV arenguks võib nüüd alata. Meid on usaldanud ja meie taga seisab austusväärne hulk Eesti edukaid ettevõtjaid ja investoreid. Nende toel saab LHV meeskond liikuda edasi oma ambitsioonika äriplaani täitmisega,“ kommenteeris Raasuke.

Aktsiaemissiooniga samal ajal kutsus LHV Group tagasi 2013. aastal väljalastud allutatud võlakirjad ja emiteeris uusi, muutunud regulatsiooniga kooskõlas olevaid allutatud võlakirju. Uute võlakirjade emissioon oli edukas ja märgiti üle. LHV Groupi nõukogu määras emissiooni lõplikuks mahuks 15,9 miljonit eurot.

LHV Groupi teave investoritele on koondatud kodulehele investor.lhv.ee.

Vaata kõiki uudiseid