II samba avaldused

  • Osakute vahetus
  • Maksete suunamine
  • Maksemäära valik
  • Kontaktandmed
  • Kinnitus
Ilmnes viga. Täpsema info saamiseks võta palun ühendust meie klienditoega 6 800 400 või info@lhv.ee.

Portfelli muutmiseks tuleb määrata kontaktaadress.

Muuda andmeid

Portfelliga on seotud jõustumata tehinguid. Enne uue otsuse tegemist tutvu tühistamise infoga.

Vaata pooleliolevaid tehinguid

Sul puudub II sammas

Iseseisev avalduse esitamise õigus tekib 18-aastaseks saamisel

Minu portfell
Portfell on tühi
Fondide lisamiseks lohista neid paremalt
LHV fond
~
25%
!
Muuda mõne fondi suurust, et kokku oleks 100%

Kogumispensioni maksete suunamine

Praegu suunduvad maksed
Edaspidi suunatakse sinu palgast 2% ja riigi poolt 4% vastavalt sinu valikule:

Kogumispensioni sissemakse määra valik

Alates 01.01.Y1, suunatakse sinu brutotöötasust II sambasse
Praegu suunatakse sinu brutotöötasust II sambasse P1%. Riik lisab alati 4%. Enda panust saad muuta vastavalt oma valikule:
Maksemäära muutus jõustub 01.01.Y1 ning uut avaldust saab esitada kuni 30.11.Y2
Kontaktandmed
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
E-post
Telefon
Alalise/peamise elukoha riik
Palun täida või paranda punasega märgitud väljad.
Enne
Oodatav tulemus
LHV fond
~
25%
Uus portfelli jaotus:

Kinnitus

Soovin esitada järgmised avaldused:
Suunan edasised kogumispensioni maksed koheselt fondi
Suunan edasised kogumispensioni maksed koheselt pensioni investeerimiskontole
Maksemäära muutus jõustub 01.01.Y1 ning uut avaldust saab esitada kuni 30.11.Y2
Nimi

123

Isikukood

123

E-post

123

Telefon

123

Alalise/peamise elukoha riik

123

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõigi registreeritud kohustuslike pensionifondide tingimuste, prospektide ja olemasolul põhiteabega ning nõustun minu poolt valitud pensionifondi või pensioni investeerimiskonto tingimustega.

Olen teadlik asjaolust, et kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamisega võetakse tagasi olemasoleva pensionifondi osakud ja vahetatakse minu poolt valitud pensionifondi(de) osakute vastu. Käesolevat avaldust saab muuta kuni kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamise tähtpäevani, esitades uue avalduse. Olen teadlik asjaolust, et märkides vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaalud selliselt, et nende summa on väiksem kui 100%, jäävad ülejäänud osakud endisesse pensionifondi. Olen teadlik asjaolust, et kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamisega jääb pensionifond, millesse minu kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks.

Olen teadlik asjaolust, et valikuavalduse esitamisega hakkavad minu kohustusliku kogumispensioni sissemaksed laekuma valitud kohustuslikku pensionifondi või pensioni investeerimiskontole. Valitud pensionifondi või pensioni investeerimiskonto muutmiseks tuleb esitada uus valikuavaldus.

Olen teadlik asjaolust, et II samba valikuavaldust ei saa tagasi võtta ning avaldust II sambast väljumiseks saan esitada 10 aasta möödumisel valikuavalduse esitamisest või 5 aastat enne vanaduspensioniiga.

Olen teadlik asjaolust, et kui esitan maksemäära muutmise avalduse hiljemalt 30. novembril, kohustun tasuma kohustusliku kogumispensioni makset kogumispensionide seaduses sätestatud tasudelt avaldusel märgitud määras alates avalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist. Olen teadlik asjaolust, et saan esitatud avaldust muuta kogumispensionide seaduses sätestatud avalduse esitamise perioodi lõpuni, esitades selleks uue maksemäära muutmise avalduse. Olen teadlik asjaolust, et pärast nimetatud perioodi lõppu esitatud avaldus jõustub järgmise avalduse esitamise perioodile järgneva aasta 1. jaanuaril.

Olen nõus, et AS Pensionikeskus kogub ja töötleb minu isikuandmeid kogumispensionide seaduses ja väärtpaberite registri pidamise seaduses sätestatud ulatuses Euroopa Liidu piires.
NB! AS-i Pensionikeskus isikuandmete töötlemise ja privaatsuspõhimõtted on kättesaadavad AS-i Pensionikeskus veebilehel.

Kinnitus

Muudatusi ei tehtud

Allkirjastamine

Jätka

Allkirjastamine

Sisestage oma mobiil-ID PIN2 kood, kui olete veendunud, et kontrollkood vastab siin kuvatule
Kontrollkood
KatkestaTagasi

Avalduse esitamine õnnestus!

Väljumistasu ei võeta. Vahetus jõustub
Sul puudub II sammas
Tehniline viga. Ühendus serveriga puudub.
Ilmnes viga. Täpsema info saamiseks võta palun ühendust meie klienditoega 6 800 400 või info@lhv.ee.