Kust tuli pensionifondide tootlus 2022. aastal?

20. jaanuar 2023

Eelmisel aastal suutsid Eesti pensionifondidest positiivset tootlust pakkuda ainult kolm LHV fondi. Kuidas on see võimalik?

2022. aastal oli LHV Pensionifondi L tootluseks +3,63%. Seda saab lugeda heaks tulemuseks arvestades suurt langust nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel. Üleilmsed aktsiaindeksid langesid aasta jooksul eurodes vaadates enam kui 10%. Fondi positiivset tulemust aitasid tagada tugevad tulemused kinnisvarainvesteeringutest ning suurte kaotuste vältimine börsidel.

Suurte kaotuste vältimine

LHV Pensionifondide strateegia alustala on alati olnud suurte kaotuste vältimine ning seetõttu oleme hajutanud investeeringuid mitme erineva varaklassi vahel. Eelmisel aastal aitas L fondil plussi jõuda eelkõige kaotuste vältimine avalikel turgudel (aktsia- ja võlakirjaturud). Vähendasime juba 2021. aasta teises pooles märgatavalt aktsiapositsioone ning kuna tegemist oli eelmisel aastal suurima langusega varaklassiga, siis see omas fondi tootlusele positiivset mõju.

Lisaks suutsime olemasolevas aktsiaportfellis saavutada parema tulemuse kui börsiindeksid. Pensionifondi L aktsiaportfell kahanes eelmisel aastal 4,4% ning seda ka peamiselt Balti positsioonide suurema languse tõttu. Ilma Balti aktsiateta oleks aktsiaportfelli langus olnud kõigest 2%. Seda tulemust aitasid saavutada panused energeetika ja toormesektoritesse ning positiivse tulemuse tõid ka pangandussektori aktsiad. Lisaks Balti aktsiatele mõjutasid negatiivselt tulemust investeeringud Skandinaavia keskmise suurusega ettevõtetesse.

Sarnaselt aktsiaturgudele oli Pensionifond L börsivõlakirjadesse investeerinud tavapärasest vähemas mahus. Riigivõlakirjadest on portfellis ainult lühikese lõpptähtajaga võlakirju, mida kasutame likviidsuse hoidmiseks ning seetõttu olid kaotused võlakirjaturgudelt olematud. Suurima languse tegid eelmisel aastal läbi pika lõpptähtajaga võlakirjad ning seda segmenti investeerimisportfellis vältisime.

Suurim võitja – kinnisvara

Pensionifondi L kinnisvarainvesteeringud näitasid 2022. aastal 15,3% tootlust ning siia varaklassi arvestame nii otse tehtud kinnisvarainvesteeringuid, kinnisvarafonde kui ka metsafonde. Kinnisvara varaklassina moodustab veidi üle 20% fondi investeeringutest.

Läinud aastal soetasime kaks uut vara. Riias ostsime 109 ühikuga üürikorteriportfelli ning Tallinnas omandasime Sõpruse puiesteel rohelise büroohoone. Kinnisvaraturu hinnatase Baltikumis on püsinud vaatamata turbulentsile finantsturgudel ja kõrgenenud intressikuludele ning seetõttu on meie aktiivsus ostusuunal märgatavalt vähenenud.

Kinnisvarainvesteeringute portfellis tegime eelmisel aastal esimesed edukad väljumised. Üks meie investeeringutest East Capital Baltic Property Fund II müüs kõik oma varad ning tagastas raha investoritel. Olime fondis investorid olnud alates 2013. aastast. Lisaks müüsime järelturul suuremas koguses EfTEN Kinnisvarafondi osakuid. EfTENi fondis oleme investorid olnud 2011. aastast. Kokku oli kahe fondi peale laekumisi LHV pensionifondidele üle 30 miljoni euro ja mõlema fondi tootlus hoiuperioodil ületas 10% aastas.

Stabiilsuse tagajad – kohalikud võlakirjad

Investeeringute portfelli kõige püsivama osa moodustavad Balti ettevõtete võlakirjad. Need on võlakirjad, mille loomise juures on fondidel olnud kandev roll ning oleme kas ainuinvestor või kõige suurem investor. Neid võlakirju hoiame üldjuhul lõpptähtajani. Kohalike võlakirjade tootlus 2022. aastal oli 4,7%. Uutest võlakirjadest lisandusid investeeringute nimistusse Dimedium Grupi võlakiri, Kodu Kvartali võlakiri, Bigbanki võlakiri ning Coop Panga AT1 võlakirjad.

Oleme valinud LHV suurimatele pensionifondidele aktiivselt juhitud strateegia. See tähendab, et iga fondi puhul vaatame järjepidevalt üle investeerimisportfelli jaotuse varaklassidesse ja valime välja iga varaklassi parimad investeeringud. Aktiivse juhtimise suurimad eelised pääsevad kõige selgemalt mõjule just kriisiaegadel.


Tutvu LHV investeerimisstrateegia ja pensionifondidega.


Kristo Oidermaa
LHV fondijuht


LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga. Pensionifondi L viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmine geomeetriline tootlus on vastavalt 6,30%, 5,85% ja 4,67%.

Vaata kõiki uudiseid