Saa tuttavaks – LHV Pensionifond Eesti fondijuhid

14. märts 2018

Nii nagu iga olümpiavõitja selja taga seisab tubli ja toetav treener, on ka pensionifondide tulemuslikkuse saavutamisel tähtis roll fondijuhtidel. Tänu nende tööle ja pühendumisele saavad tulevased pensionärid olla kindlad, et nende pensionivara on hästi hoitud ning kasvama pandud. Käesolevas blogipostituses tutvustame uue, peagi loodava LHV Pensionifond Eesti fondijuhte.

Eesti on oma 100. juubeliaastal majanduslikult tugev: keskmine brutokuupalk on kõrgeim kui eales varem, ehitusmaht aasta-aastalt kasvamas ning Eesti riigi SKP oma ajaloo tipus. Eesti ettevõtted on kasvamas ning investeeringud suurenemas. Ka pensionifondide investeeringud Eesti majandusse on hakanud tasapisi kasvama. LHV pensionifondid tegid mullu Eestiga seotud investeerimisotsuseid 170 miljoni väärtuses. Usume, et Eestis on huvitavaid ja tulusaid investeerimisvõimalusi, tänu millele saavad kasvada nii Eesti majandus kui ka pensionikogujate vara.

Seetõttu soovimegi Eesti juubeliaastal luua uue ja Eestis ainulaadse pensionifondi, mis investeerib kuni 100% oma varast just Eestisse. Pensionifondi loomise nimel oleme valmistunud juba pikalt ning uut pensionifondi hakkavad juhtima Kristo Oidermaa ja Romet Enok, kel on Eesti-suunaliste investeerimisotsuste elluviimisel olnud väga oluline roll. Fondijuhtide kõrval vastutab jätkuvalt Andres Viisemann investeerimisstrateegia kujundamise ning varaklasside vahel hajutamise eest.


Kristo
Kristo Oidermaa on LHV aktiivselt juhitud pensionifondide (v.a. konservatiivsed fondid LHV XS ja LHV S) fondijuht. Kristo on spetsialiseerunud eeskätt aktsiaturgudele, samuti kinnisvara- ja erakapitali-investeeringutele.

LHV-ga liitus Kristo 2009. aastal Balti aktsiaturgude analüütikuna ning 2013. aastast alates on ta tegev olnud pensionifondide investeeringute analüüsi, ettevalmistamise ja haldamisega. Varasemalt omab Kristo töökogemust Ida-Euroopa aktsiaturgudele keskendunud varahaldusärist. Kristo omandas 2008. aastal bakalaureuse kraadi majanduse erialal University of Manchesteris. Kristo omab CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikaati.


Romet
Romet Enok on LHV aktiivselt juhitud pensionifondide fondijuht. Romet Enok on spetsialiseerunud eeskätt krediidiriski analüüsile ning võlakirjainvesteeringutele.

Romet asus LHV-sse tööle 2006. aastal aktsiaanalüütikuna. AS-i LHV Pank poolt krediidiasutuse tegevusloa saamise järgselt asus ta juhtima panga kauplemis-, investeerimis- ja likviidsusportfelle. Romet on alates 2010. aastast tegev olnud pensionifondide investeeringute analüüsi, ettevalmistamise ja haldamisega. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnast.


LHV Pensionifond Eesti võiks pakkuda huvi kõigile, kes soovivad, et nende pensionivaral oleks otsene roll Eesti majanduse kasvatamisel, kes on teadlikud ja julged kogujad ning hindavad uusi, alternatiivseid lahendusi.


Fondi moodustamise eelduseks on Finantsinspektsiooni heakskiit. Tegemist ei ole investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või investeerimiskõrvalteenusega. Enne mistahes investeerimisotsuse tegemist kaalu põhjalikult investeeringu asjakohasust ja sobivust ning tutvu teenuse tingimuste, prospektiga ja põhiteabega ja pea nõu asjatundjaga. Eesti majanduse käekäigul või muudel sündmustel või asjaoludel, mis mõjutavad Eestiga seotud emitentide käekäiku, võib fondi investeerimistulemustele olla oluline mõju. Fondi osaku väärtus võib nii kasvada kui kahaneda. LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus.

Vaata kõiki uudiseid