Teave kindlustusagendi kohta

AS LHV Pank (registrikood 10539549, edaspidi LHV) tegutseb AS-i LHV Kindlustus (edaspidi LHV Kindlustus) kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja (kannet on võimalik kontrollida aadressil fi.ee).

LHV kui kindlustusagent tegutseb LHV Kindlustuse huvides ja talle on antud volitus sõlmida kodukindlustuse, kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse lepinguid, sealhulgas võtta LHV Kindlustuse nimel vastu kindlustusmakseid, samuti võtta vastu LHV poolt vahendatud kindlustuslepingutega seotud teateid ja avaldusi ning teha muid vajalikke toiminguid.

Kindlustusmakse sisaldab LHV Kindlustuse poolt LHV-le makstavat kindlustusagendi vahendustasu kindlustuslepingute sõlmimise eest suurusega 9% kindlustusmaksest.

Kindlustusagendi tegevuse eest vastutab täielikult LHV Kindlustus. Kindlustusagendi tegevuse kohta saab kaebuse esitada:

  • LHV Kindlustusele (aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, e-post kindlustus@lhv.ee, veebileht www.lhv.ee) ja
  • kindlustusagendi tegevuse üle järelevalvet tegevale Finantsinspektsioonile (aadress Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon 668 0500, e-post info@fi.ee, veebileht www.fi.ee).