Maksa ja võida tingimused

 1. Üldine

  1. Kampaania nimi on „Maksa ja võida“ (edaspidi kampaania).

  2. Kampaania korraldab LHV Pank.

  3. Kampaania toimub 25. novembrist 29. detsembrini 2019.

  4. Kampaania koosneb viiest seitsmepäevasest tsüklist:
   1) 25. november – 1. detsember 2019,
   2) 2.–8. detsember 2019,
   3) 9.–15. detsember 2019,
   4) 16.–22. detsember 2019,
   5) 23.–29. detsember 2019.

  5. Iga tsükli võitjaks loetakse need kuus LHV klienti, kes loositakse välja kõigist tsükli jooksul mikroinvesteeringu teinud klientide seast.

  6. Iga tsükli tulemused fikseerib LHV Pank tsükli viimasele päevale järgneval tööpäeval kell 10.00 ja võtab võitjaga ühendust hiljemalt tulemuste fikseerimisele järgneval päeval.

  7. Eelmiste tsüklite võitjad ei osale järgmiste tsüklite võitjate selgitamises.

  8. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja registreeruda, kuid võidu korral tuleb osalejal nõustuda kogutud summa avalikustamisega lhv.ee veebilehel, LHV kliendikommunikatsiooni e-kirjades ja sotsiaalmeediakanalites.

  9. Kampaanias ei osale LHV Panga ega sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute AS LHV Group, AS LHV Varahaldus ja AS LHV Finance töötajad.

 2. Auhinnad

  1. Kampaania iga tsükli kolme võitja esemeline auhind on võitja valikul kas raamat „Intelligentne investor“, „Aktsiamänguri pihtimus“, „Üks samm Wall Streetist ees“, „Aruka investori taskuraamat“ või „Narratiiv ja numbrid“.
  2. Rahalise auhinnana kahekordistab LHV Pank kolme võitja summat, mille nad on investeerinud selle tsükli jooksul Kasvukontole mikroinvesteeringu teenust kasutades deebetkaardi maksete kaudu. Rahaline auhind on kuni 100 eurot võitja kohta, mille LHV Pank kannab võitja Kasvukontole.
  3. Auhinnad ei ole ühelgi kujul asendatavad ega vahetatavad. LHV Pank ei hüvita võitjale võidu kättesaamisega seotud kulutusi.
 3. Muu

  1. Kampaanias osaleja kohustub nõustuma LHV Panga kehtestatud kampaania tingimustega ja kõigi LHV Panga otsustega.
  2. Kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud, on LHV Pangal õigus kampaania ette teatamata ja mistahes tagajärgedeta katkestada. Võimaluse korral teatab LHV Pank sellisest katkestamisest lhv.ee veebilehe või mõne muu infokanali kaudu.
  3. Kõigis kampaania küsimustes on LHV Pangal õigus võtta vastu mistahes otsuseid sellest kampaanias osalejaid enne teavitamata.
  4. Kampaanias osalejad saavad esitada kampaaniaga seotud pretensioonid LHV Pangale postiaadressil Tartu mnt 2, 10145 Tallinn.
  5. Kampaania kohta saab lisainfot telefonil 6 800 400 ja e-posti aadressil info@lhv.ee.