enru

LEI kood

LEI (Legal Entity Identifier) on juriidilise isiku ülemaailmne tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. LEI-kood on kordumatu, see määratakse ühekordselt kindlale ettevõttele ja sama koodi ei saa määrata enam teisele ettevõttele. LEI-kood ei asenda Eesti äriregistri registrikoodi.

LEI-kood seob juriidilise isiku peamise teabega, mille abil on võimalik ülemaailmsetel finantsturgudel osalevaid äriühinguid tuvastada selgelt ja kordumatult.

LEI-koode kasutatakse juba EMIR tuletisväärtpaberite tehingute vastaspoolte tuvastamiseks ja. seoses rakendusmääruse EL/2017/105 kohaldamisega ei tohi alates 1. novembrist 2017 tuletisväärtpaberitega tehtud tehingutest teatamisel kasutada muid alternatiivseid koode.

LEI-koodi hakatakse tulenevalt MiFID II ja MiFIR regulatsioonist raporteerimiseks kasutama alates 3. jaanuarist 2018, Tehinguraporteid kasutatakse muu hulgas ka turukuritarvituste uurimisel. Tehinguraportite vormi kehtestab Euroopa komisjoni rakendusmäärus.

Äriühingud, millele on antud investeerimisteenuste osutamise õigus, peavad juriidilisest isikust kliendi väärtpaberitega tehtud tehingutest järelevalveasutustele raporteerima kasutades LEI-koodi. Juhul kui juriidilisest isikust kliendil ei ole LEI-koodi, ei ole võimalik täita raporteerimiskohustust ja sellest tulenevalt ei ole võimalik täita ka selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi.

Alates 2018. aasta 3. jaanuarist on LEI-koodi vaja igal juriidilisel isikul, kes soovib teha väärtpaberitehinguid, et talle investeerimisteenust osutav äriühing saaks täita raporteerimiskohustust.

LEI-koodi on võimalik taotleda selleks eraldi volitatud asutustelt, kelle kohta leiab infot Global Legal Entity Identifier Foundation kodulehelt. Võimalusi on mitmeid ja valiku tegemine on vaba, LHV-l on olnud näiteks sujuv ja kiire koostöö järgmistega: Slovenian Central Securities Clearing Corporation ja WM Datenservice

Eestis ei ole kahjuks ühtegi asutust, kes väljastab LEI-koodi. Kuna LEI-kood on unikaalne, siis kehtib mujal väljastatud kood ka Eestis.

LEI-koodi väljastatakse tasu eest ja sellega kaasneb iga-aastane hooldustasu.

Tasub tähele panna, et hind võib teenuse pakkujast tulenevalt oluliselt erineda.

Raporteerimiskohustuse korrektseks täitmiseks peab juriidilisest isikust LEI-koodi olema kehtiv. Enne tehingu täitmist kontrollib investeerimisteenust osutav äriühing koodi olemasolu.

Investeerimisteenuse pakkuja peab nõudma juriidilisest isikust kliendilt kogu teavet, mis on vajalik järelevalveasutusele tehingute kohta info esitamiseks. Selliseks teabeks on ka LEI-kood.

Kui juriidilisest isikust klient ei esita investeerimisteenuse pakkuja väärtpaberitehingu tegemiseks kogu vajalikku teavet, muuhulgas LEI-koodi, ei ole teenusepakkujal võimalik täita seadusest tulenevat raporteerimiskohustust. Sellisel juhul ei ole võimalik täita ka selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi alates 3. jaanuarist 2018.

Kõik KKK teemad