Hoiustaja teabeleht

Põhiteave hoiuste tagamise kohta [5][7]
LHV Pangas olevad hoiused on kaitstudHoiuste tagamise osafondi (HTO) arvel
Hoiuste tagamise piirmäär100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks on füüsilise isiku elamukinnisvara müügist saadud raha tagatud kuni 100 000 euro ulatuses 6 kuu jooksul pärast müügitehingut.
Kui Teil on ühes krediidiasutuses rohkem hoiuseidKõik hoiused, mis on Teil ühes ja samas krediidiasutuses, liidetakse kokku. 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse Teie hoiuste kogusummale.
Kui Teil on ühine hoius mõne teise isiku või teiste isikutega100 000 eurot piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta eraldi. Hoiused kontol, mille osas on õigused vähemalt kahel isikul täisühingu või muu sarnase ühenduse, mis ei ole juriidiline isik, liikmetena, liidetakse kokku ja neid käsitatakse ühe hoiustaja tehtud hoiusena ning tagatakse 100 000 euro väärtuses.
Hüvitamise aeg krediidiasutuse maksejõuetuse või muu vastava sündmuse korral7 tööpäeva
Hüvitamise vääringeuro
KontaktTagatisfond
registrikood 74000047
Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
Telefon 611 0730
E-post tf@tf.ee
Lisateavewww.tf.ee

Lisateave
Üldjuhul on hoiuste tagamise skeemidega hõlmatud kõik füüsilised isikud, tavaettevõtjad ja muud jaehoiustajad. Teatavate hoiuste suhtes kohaldatavad erandid on märgitud vastutava hoiuste tagamise skeemi veebilehel www.tf.ee. Vastava taotluse korral annab krediidiasutus Teile teavet selle kohta, kas konkreetne finantstoode on tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, kinnitab krediidiasutus seda konto väljavõttel.

Tagamisele ja hüvitamisele mittekuuluvate hoiuste kohta saab informatsiooni hoiuste tagamise skeemi veebilehel www.tf.ee.