Pressiteated

LHV Groupi I kvartali kasumiks kujunes 12,4 miljonit eurot

Priit Rum 19. aprill 2022 03:00

2022. aasta I kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult kokku 12,4 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis kvartaliga 14,9 miljonit eurot puhaskasumit, sealhulgas 2,7 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis I kvartalis 0,6 miljonit eurot puhaskahjumit ning AS LHV Kindlustus 0,5 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi kahjumiks kujunes 1,6 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootluseks kujunes I kvartalis 14,7%.

Esimese kvartali puhaskasum oli 1 miljoni euro võrra suurem kui I kvartalis aasta tagasi (+8%) ning 7 miljoni võrra väiksem kui 2021. aasta IV kvartalis (-36%), mil teeniti ka pensionifondide juhtimisega seotud edukustasu. Grupi konsolideeritud tulud olid I kvartalis 34,8 miljonit eurot ehk 6 miljonit eurot suuremad kui aasta tagasi (+21%), kuid 7,9 miljonit eurot väiksemad kui IV kvartalis (-18%). Samas on grupi I kvartali kulud kasvanud aastaga 5,1 miljoni euro võrra (+37%) ja võrreldes IV kvartaliga 0,6 miljoni euro võrra (+3%).

LHV Groupi konsolideeritud varade maht oli märtsi lõpu seisuga 6,52 miljardit eurot. Grupi konsolideeritud hoiused vähenesid I kvartalis 397 miljoni euro võrra 5,41 miljardi euroni (-7%; +351 miljonit eurot IV kvartalis). Hoiuste vähenemise põhjuseks on maksevahendajate hoiuste planeeritud vähenemine ligikaudu 400 miljoni euro võrra. Konsolideeritud laenuportfelli maht kasvas kvartaliga 75 miljoni euro võrra (+3%; +128 miljonit eurot IV kvartalis). Seejuures kasvasid laenud ettevõtetele 32 miljoni euro võrra ja laenud jaeklientidele 43 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes kvartaliga 13 miljoni euro võrra 1,36 miljardi euroni (+1%; +65 miljonit eurot IV kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus I kvartalis 6,6 miljoni makseni (-10% võrreldes 7,3 miljoni maksega IV kvartalis).

I kvartali lõpuks jäi LHV veebruaris avaldatud 2022. aasta finantsplaanist kasumi osas maha 2,6 miljoni euroga.

 

Aasta alguse tulemusi mõjutasid Vene-Ukraina sõjaga seotud klientide madalam aktiivsus, 500 000 euro suurune annetus Eesti Pagulasabile ja ka spetsiifilise asjaoluna likviidsusportfelli võlakirjade väärtuse allahindlus 1,4 miljoni euro võrra.

Pank tegutses aasta alguses aktiivselt. LHV-ga liitus kvartali jooksul üle 16 000 uue pangakliendi (+5%). Kvartali jooksul tõi pank turule uue virtuaalse pangakaardi, mis lisab klientide jaoks kiirust ja mugavust maksete tegemisel. Krüptovaradega kauplemine lisandus ka internetipanka ning kaubeldavaid vääringuid tuli juurde. Kodulaenu puhul uuendati tingimusi lasterikastele peredele, kes saavad märtsist taotleda KredExi käendusel kodulaenu 5% omafinantseeringuga. Märtsi lõpus avas LHV uue kliendikontori Pärnus Graf Zeppelini hoones. Seega on pangal nüüd Eestis kolm kontorit. Taaskord hinnati LHV teenindust Eesti pankadest parimaks, ühtlasi tunnistati LHV CV-Online’i küsitluse kohaselt ka Eesti parimaks tööandjaks.

Pingelise rahvusvahelise olukorra tingimustes on pank asunud rakendama rahvusvahelisi sanktsioone. See tõi kaasa piiranguid mõnedele klientidele. Ühtlasi on Eestisse saabunud põgenikel huvi pangakontode avamise vastu. LHV on nende jaoks lihtsustanud kontoavamise protsessi. Ühtlasi kaotanud teenustasu maksetelt Ukrainasse. Sõja mõjud pole laenuportfelli jõudnud, selle kvaliteet tervikuna on püsinud tugevana ja maksetähtaja ületanud laenude osakaal on väga madal.

Varahalduse poolt aktiivselt juhitud fondide jaoks oli I kvartal edukas, kuivõrd tegemist oli turu parimate fondidega, pensionifondide M, L ja XL tootluseks kujunes kvartalis vastavalt 2,0%, 3,8% ja 2,3%. Samas keerulisem kvartal alandas pensionifondide Indeks ja Roheline osaku väärtust vastavalt 3,6% ja 5,0%. Aktiivsete II samba klientide arv langes kvartaliga 3000 kliendi võrra (-2%), turuosa püsib samal tasemel.

Kindlustuse klientide arv suurenes kvartaliga 3000 võrra (+2%). Järjest on kasvanud kindlustusvahendajate huvi ning kasvamas on ka ärimahud. Klientide mugavuse huvides lisati kindlustuslepingud LHV internetipanka ja mobiiliäppi. Klientide rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrgel 97% tasemel. Kindlustuse tulemit mõjutas aga negatiivselt jätkuvalt suur COVID kahjude arv reisikindlustuses.

Muudest olulisemates I kvartali sündmustest omandas AS LHV Group maksete vastuvõtmise platvormi EveryPay. Tehing aitab LHV-l kasvada strateegiliselt olulises maksete valdkonnas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. I kvartali jooksul esitas LHV UK Limited UK regulaatorile ka pangalitsentsi taotluse, millele loodetakse heakskiit saada veel käesoleval aastal. Ühendkuningriigis jätkub inimeste värbamine ja ettevalmistuste tegemine. AS LHV Group tegi teatavaks ka, et plaanib UK äriliini etteulatuvaks kapitaliseerimiseks kapitali kaasamist käesoleval aastal. Ühtlasi on AS LHV Group taotlemas Finantsinspektsioonilt finantsvaldusettevõtja tegevusluba, mis on hetkel menetluses.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Esimest kvartalit ilmestas sõja mõju ja keeruline rahvusvaheline olukord. Klientide aktiivsus mõnevõrra langes, kuid tuulisest ilmast hoolimata jääme klientide jaoks avatuks.

Eesti avatud majandus liigub Euroopa trendide osas võimendatult. Inflatsioon on kiirem ning oht majanduslanguseks reaalne. Stagflatsiooni tõenäosus on kasvanud, eelkõige sõltub tulemus ettevõtete võimest hakkama saada palgakasvu ootustega. Siiski on inflatsiooniline keskkond koos intressimäärade tõusuga tähendanud pankadele reeglina ka tulude ja kasumikasvu.

LHV-d kannab edasi meie eesmärk ehitada häid ja kandvaid pikaajalisi suhteid klientide, LHV-s töötavate inimeste ja aktsionäridega. On hea meel, et suudame kõigi puhul professionaalset suhet ja väärtustatud tunnet pakkuda. Usun, et suudame aasta kokkuvõttes oma plaanitud tulemused saavutada. Meil on olemas selge väljavaade tulude kasvuks teisel poolaastal. Selle kinnituseks plaanime veel käesoleval aastal kaasata uut kapitali. Ehkki konkreetsed tingimused selles osas on veel otsustamata. Kapitali vajame peamiselt UK äritegevuse kapitaliseerimiseks. Samamoodi plaanime teha esialgsest investeeringust väiksema jätkuinvesteeringu Bank Northi, eeldusel, et ettevõte suudab kapitali kaasata ka teistelt investoritelt."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 19. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_TuuISGl1R8KAY9jCEPBqfw .

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 700 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 337 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 147 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Tagasi