Pressiteated

LHV kasvatas 2021. aastal kasumit 51%

Priit Rum 8. veebruar 2022 02:00

AS LHV Group teenis 2021. aasta IV kvartalis konsolideeritult 19,3 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 18,6 miljonit eurot, sellest 3,7 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis puhaskasumit 3,0 miljonit eurot. AS LHV Kindlustus teenis 0,2 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV UK Limited teenis 1,4 miljonit eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli IV kvartalis 25,7%.

Tulemuste poolest oli IV kvartal LHV jaoks rekordiline, tulusid mõjutas ka ühekordne pensionifondide edukustasu. Võrreldes eelmise kvartaliga kasvas grupi kasum 2,8 miljoni euro võrra (+17%), võrreldes IV kvartaliga aasta tagasi 1,3 miljoni euro võrra (+7%). Grupi konsolideeritud tulud olid IV kvartalis 42,7 miljonit eurot ehk 6,6 miljonit eurot rohkem kui III kvartalis (+18%) ja 7,2 miljonit eurot suuremad kui aasta varem (+20%). Samal ajal ulatusid kulud kokku 18,2 miljoni euroni, mida oli 3,0 miljoni euro võrra rohkem kui III kvartalis (+20%) ja 6,8 miljoni euro võrra rohkem kui 2020. aasta IV kvartalis (+60%).

LHV Groupi konsolideeritud varade maht suurenes kvartaliga 5% ja ulatus aasta lõpuks 6,84 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud hoiused suurenesid kvartaliga 351 miljoni euro võrra 5,81 miljardi euroni (+6%; +535 miljonit eurot III kvartalis). Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 128 miljoni euro võrra 2,68 miljardi euroni (+5%; +148 miljonit eurot III kvartalis). LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes 65 miljoni euro võrra 1,35 miljardi euroni (+5%; -336 miljonit eurot III kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus IV kvartalis 7,3 miljoni makseni (+10% võrreldes 6,7 miljoni maksega III kvartalis).

AS-i LHV Group 2021. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 60,3 miljonit eurot ehk 20,4 miljonit eurot rohkem kui 2020. aastal (+51%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli 2021. aastal 24,9% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 21,1%.

AS LHV Pank teenis aastaga 64,1 miljonit eurot puhaskasumit (12,2 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest) ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot. AS LHV Kindlustuse puhaskahjum oli 2021. aastal 0,8 miljonit eurot ning LHV UK Limited puhaskahjum oli 3,0 miljonit eurot.

Lisaks LHV Varahalduse 2,6 miljoni euro suurusele edukustasule mõjutas kvartalitulemust kõige enam panga ärimahtude tugev kasv. Aasta kokkuvõttes edestas LHV Groupi kasum finantsplaani 6,4 miljoni euro võrra.

2021. aastal kasvas LHV Groupi konsolideeritud hoiuste maht 1,69 miljardi euro võrra (+41%) ja laenude maht 468 miljoni euro võrra (+21%). LHV juhitud fondide maht on pensionireformi mõjul aastaga vähenenud 188 miljoni euro võrra (-12%). Finantsvahendajatega seotud maksete arv on kasvanud 11 miljoni võrra (+70%).

IV kvartalil kasvasid kõige enam tavaklientide hoiused. Finantsvahendajate hoiused suurenesid 61 miljoni euro võrra, samas kui hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiuste jääk on kahanenud 7 miljonile. Laenude kasvust IV kvartalis moodustasid ettevõtete laenud 63 miljonit eurot ja jaelaenud 65 miljonit eurot. Krediidiportfell püsib hea, kogu laenuandmist finantseeritakse hoiustest.

Kvartali jooksul sai LHV juurde üle 19 500 uue pangakliendi – aasta jooksul suurenes LHV Panga klientide arv 24% ehk ligi 63 200 võrra. Aasta lõpul oli LHV Pangal üle 321 000 kliendi. Kõrget klientide aktiivsust mõjutas pensionireform ja mitmed IPOd. Kvartali olulisematest sündmustest toodi esimese pangana Eestis klientideni krüptovaradega kauplemise võimalus, LHV Pank sai Euroopa otsekorralduste skeemi otseliikmeks ja ajakiri The Banker kuulutas LHV kolmandat aastat järjest parimaks pangaks Eestis.

LHV Varahalduse II pensionisamba aktiivsete klientide arv tõusis pea 140 000 kliendini, samas on III samba klientide arv ületanud 30 000 kliendi piiri. Nii hallatavate varade maht kui ka LHV Varahalduse klientide arv langes aasta kokkuvõttes pensionireformi mõjul oodatust vähem. Aastaga teenis LHV Varahaldus II samba klientidele tootlusega puhastulu 126 miljonit eurot. Suurimate aktiivselt juhitud LHV pensionifondide M, L ja XL puhastootlus oli 2021. aastal vastavalt 5,3%, 9,0% ja 10,0% ning kuivõrd tulemused ületasid võrdlusindeksit, teenis LHV Varahaldus aasta lõppedes edukustasu, millega polnud uuendatud finantsplaanis arvestatud.

LHV Kindlustus tõi IV kvartalis turule reisikindlustuse tooted, mille müüki alustati veebis ja otsemüügi kaudu. Kasvatati ka vahendajate hulka, kes LHV kindlustust pakuvad. Klientide arv kasvas IV kvartalis ligi 4000 võrra 143 000 kliendini. LHV Kindlustuse eesmärk on pakkuda parima kvaliteediga kahjukäsitlust ning IV kvartalis püsis klientide rahulolu kõrgel 95% tasemel. Kindlustuse tulemit mõjutas negatiivselt talveperioodist tingitud kahjude kasv.

Ühendkuningriigis on plaanis esitada pangalitsentsi taotlus järelevalvele menetlemiseks veebruarikuu jooksul. Litsentsi taotlus, sellele eelnev dokumentide ettevalmistus ning paralleelne värbamine on toimunud plaanipäraselt.

Grupi likviidsus ja kapitaliseeritus püsivad ning näitajad ületavad regulatiivsete ja sisemiste eesmärkide taset. Jaanuaris tõstis nõukogu sisemise kapitaliseerituse määra 0,5 protsendipunkti võrra. 2021. aasta lõpu seisuga oli AS LHV Groupi turuväärtus 1,29 miljardit eurot ning ettevõttel oli 20 400 aktsionäri.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
„LHV on jätkanud Eesti majanduse finantseerimist ja rahvusvahelist laienemist hoolimata vastuolulisest keskkonnast. 2021. aastal väljastasime uusi laenusid ettevõtetele summas 1,1 miljardit eurot ja eraisikutele summas 325 miljonit eurot. Seejuures finantseerisime peaaegu kolmandiku Eesti ettevõtetele aasta jooksul väljastatud laenudest. Lisaks tugevale laenukasvule nägime kiiret kasvu klientide arvus ja investeerimisteenuste kasutamises. Pensionifondide jaoks oli tegemist teise järjestikuse aastaga, kus suutsime tootlusega võrdlusindeksit edestada, turule tulime ka mitme uue kindlustustootega. Ühendkuningriigis pangalitsentsi taotlemine on edenenud vastavalt esialgsele plaanile, veebruaris soovime järelevalvele esitada ametliku taotluse. Väga hea meel on, et LHV on jätkuvalt hinnatud Eesti parimaks pangaks ning nüüd ka Eesti parimaks tööandjaks.“

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Uue finantsplaani 2022. aastaks ja viieaastase prognoosi avalikustab LHV Group 15. veebruaril.

Kvartali- ja 12 kuu tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 8. veebruaril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_0uK3c-RIQHO0vTPolQ1H3A.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 650 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aasta lõpu seisuga 321 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 140 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 143 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Tagasi