Pressiteated

LHV Group teenis IV kvartalis 18 miljonit eurot puhaskasumit

Priit Rum 9. veebruar 2021 02:00

2020. aasta IV kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult 18 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis sellest 13 miljoni eurot, seejuures 1,6 miljonit eurot puhaskasumit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. Varahalduse puhaskasum oli teenitud edukustasu toel 7,1 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 36,1%.

Grupi IV kvartali tulemusi mõjutasid tulemuslikule igapäevategevusele lisaks ka ühekordsed sündmused: Danske laenuportfelli ülevõtmine ja pensionifondide edukustasu. LHV Groupi puhaskasum oli 2020. aasta IV kvartalis 7,3 miljoni euro võrra suurem kui III kvartalis ja 11,6 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem.

LHV Groupi varade maht kasvas kvartali lõpuks 4,97 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 353 miljoni euro võrra 2,21 miljardi euroni (+19%; +52 miljonit eurot III kvartalis) ning hoiused 904 miljoni euro võrra 4,12 miljardi euroni (+28%; +129 miljonit eurot III kvartalis). Seejuures kasvasid finantsvahendajatega seotud hoiused 457 miljoni euro võrra ja tavaklientide hoiused 464 miljoni euro võrra, jätkuvalt vähendati hoiuseplatvormiga seotud hoiuseid. LHV juhitud fondide maht kasvas IV kvartalis 41 miljoni euro võrra 1,54 miljardi euroni (+3%; +56 miljonit III kvartalis). Laenude allahindlusi tehti IV kvartalis 2,2 miljoni euro ulatuses.

AS-i LHV Group 2020. aasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 39,8 miljonit eurot, mida oli 12,8 miljonit eurot (+47%) rohkem kui 2019. aastal. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli 2020. aastal 20,5% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 17,3%. LHV kasum edestas finantsplaani 7,2 miljoni euro võrra, mis tulenes suuresti pensionifondide edukustasust. Pank teenis aastaga 34,6 miljonit eurot puhaskasumit (5,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest) ja varahaldus 8,3 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht kasvas aastaga 1,94 miljardi euro võrra (+64%). Konsolideeritud laenuportfell kasvas aastaga 522 miljoni euro võrra (+31%) ja hoiused 1419 miljoni euro võrra (+53%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 163 miljoni euro võrra (+12%).

Kvartali jooksul sai LHV juurde üle 23 000 uue pangakliendi – aasta jooksul suurenes LHV Panga klientide arv 28% ehk ligi 57 000 võrra.

Olulisematest sündmustest klientide jaoks tõi LHV turule Google Pay maksevõimaluse, samuti laenutoote korteriühistutele. LHV Pank otsustas vähendada välisaktsiate teenustasusid ning see hinnakirja muudatus jõustus aastavahetusel koos pensioni investeerimiskonto turuletoomisega. Maksevahendajast klientidele lansseeriti novembris kaudse liikme teenuse. LHV Varahaldus tõi LHV Varahaldus tõi samas turule Eesti esimese rohelise III samba pensionifondi LHV Pensionifond Roheline Pluss.

Tervisekriis IV kvartalis krediidiportfellile tugevat mõju ei avaldanud ja selle kvaliteet püsib hea, maksepuhkused lõppevad plaanipäraselt – aasta lõpuks oli maksepuhkusel veel 1170 klienti laenude kogumahuga 155 miljonit eurot. Tehtud laenuallahindlused on peamiselt mudelipõhised, üksikute kriisist enammõjutatud laenuklientide krediidireiting on halvenenud, samas kui maksetähtaja ületanud laenude osakaal püsib madalana.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

„Käimasolevat tervisekriisi ning sellest tulenevat majanduslangust arvestades oli LHV jaoks hea aasta. Seejuures osutus kõige olulisemaks klientide võimekus olukorraga kohaneda. Proovisime siin ka oma panuse anda, pakkudes klientidele võimalikult paindlikke lahendusi, sh maksepuhkusi. Suurem osa kokkulepitud maksepuhkustest on tänaseks lõppenud. Teise olulise otsusena jätkasime majanduse finantseerimist ka kriisi taustal. Laenuportfellid kasvasid ka orgaaniliselt, kuid suurima panuse kasvu andis Danske ettevõtete ja avaliku sektoriga seotud krediidiportfelli soetamine. LHV edasise kasvu tagamiseks teatasime aasta lõpus panga loomise kavatsusest Ühendkuningriigis, et selgemalt eraldada senised äritegevused Eestis ja Ühendkuningriigis. Tegevusloa taotlemine võib aega võtta paar aastat ning eeldab kohaliku järelvalve luba. Olulise teemana tunnetasime, et LHV vastutus keskkonna ja ühiskonna heaolu tagamisel on kasvanud. Kui varasemalt oleme pööranud suurt rõhku juhtimise ning sotsiaalsete riskidega seotud mõjudele, siis viimastel aastatel oleme rõhutatult tegelenud ka keskkondlike riskidega. Lõppenud aastal võtsime vastu LHV jätkusuutlikkuse strateegia ning sellest lähtuvad eesmärgid.

Majanduslikus mõttes süvenesid 2020. aastal trendid, mis olid alguse saanud juba varem. Riikide eelarvedefitsiidid kasvasid ning keskpangad olid valmis puudujääke finantseerima. Võeti omaks seisukoht, et piisava suuruse ja võimu, ajalooliselt usaldusväärse valuuta ning piiramatut rahaloomet tagavate keskpankadega majandusregioonid ei saa maksejõuetuks muutuda. Nii nagu varem murdusid piirid intressimäärade nullpunkti osas, kadusid nüüd takistused ka rahapakkumise osas. Mainitud meetmete headuse üle saab objektiivset hinnangut anda aastate pärast. Kui fiskaal- ja majanduskasvu probleeme on võimalik rahapakkumise kasvuga osaliselt paigata, siis vähem kindel on, kui suures ulatuses taoline paikamine suurendab ebavõrdsust, olgu siis erinevate võlatasemega riikide, investeerivate või kulutavate inimeste, või ka erinevate põlvkondade vahel.“

 

Börsiteade: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1003543&messageId=1256865

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.
Uue finantsplaani 2021. aastaks ja viieaastase prognoosiga avalikustab LHV Group 16. veebruaril.

Kvartali- ja 12 kuu tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 9. veebruaril kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_VfUNGlhaQcSWP2rkh-cThw.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 520 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 259 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Tagasi