Pressiteated

LHV Group uuendas 2020. aasta finantsplaani

Priit Rum 22. oktoober 2020 03:00

Seoses koroonakriisi prognoositust leebemate mõjudega edestavad LHV Groupi finantstulemused prognoositut ja seetõttu avalikustab AS LHV Group uuendatud finantsplaani käesolevaks aastaks. Võrreldes aprillist kehtiva plaaniga on suurendatud nii prognoositavaid tulusid kui ka ärimahte, samas vähendatud allahindluste osa, sellest tulenevalt on tõstetud kasumiprognoosi ja efektiivsusnäitajaid.

Uuendatud finantsplaani järgi kasvavad LHV Groupi konsolideeritud tulud tänavu 29%, kulud 11% ja laenude allahindlus 3,7 korda. Konsolideeritud puhaskasum kasvab võrdluses eelmise aastaga 5,5 miljoni euro võrra ehk 20%. Laenuportfelli kvaliteet on oluliselt parem võrreldes kevadise plaaniga. Seni kehtinud finantsplaan nägi ette märksa suuremaid allahindlusi ja seetõttu aastases võrdluses kasumi vähenemist.

Võtmenäitajad

Uus FP 2020

2019

Aastane muutus

 

Varasem FP 2020

Võrdlus varasema plaaniga

Finantstulemused, tuh eurot

 

 

 

 

 

 

Tulud kokku

95 395

73 818

21 577

 

87 316

8079

Kulud kokku

43 749

39 266

4483

 

44 773

-1024

Laenude allahindlus

11 950

3 209

8740

 

19 357

-7408

Maksude eelne kasum

39 697

31 342

8354

 

23 185

16 512

Puhaskasum

32 611

27 092

5519

 

19 231

13 380

Ärimahud, mln eurot

 

 

 

 

 

 

Laenud

2 227

1 687

540

 

1 806

421

Hoiused

3 301

2 701

600

 

2 985

316

Fondide maht

1 531

1 374

157

 

1 454

78

Suhtarvud

 

 

 

 

 

 

Kulu/tulu

45,9%

53,2%

-7,3%

 

51,3%

-5,4%

ROE (maksueelne)

16,6%

16,2%

0,4%

 

10,2%

6,4%

Kogu kapitali adekvaatsus

17,3%

18,0%

-0,6%

 

17,6%

-0,2%

 

Uuendatud finantsplaan võtab arvesse ka Danske Banki äri- ja kohalike omavalitsuste laenuportfelli ostu mõju ja seega prognoosib LHV ärimahtude osas tänavuseks laenuportfelli kasvuks 32% ja hoiuste kasvuks 22%. Hallatud fondide maht kasvab uuendatud plaani järgi tänavu 11%.

Võrreldes koroonakriisi tipus avalikustatud finantsplaaniga teenib grupp puhaskasumit tänavu 70% rohkem, ulatudes 32,6 miljoni euroni. Sellest on 9 kuuga teenitud 21,8 miljonit. Samas ei ole Finantsplaanis prognoositud Varahalduse võimalikku edukustasu.

Uuendatud plaanis on paranenud ka ettevõtte kulu/tulu suhe ja omakapitali tootlus, kuivõrd ärimahtude suurenemine kasvatab tulusi, samal ajal kui kulud on varasema plaaniga võrreldes veidi vähenenud. LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on endiselt tugeval tasemel.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
„LHV-l saab minna ainult nii hästi, kui meie klientidel. Majandussektorite kaupa on pilt erinev, kuid majandusel tervikuna on läinud prognoositust paremini. Oleme jätkanud kliente toetavate otsustega ning kohaliku ja avatud krediidipoliitikaga. Seeläbi on meie laenuportfell jätkanud kasvu ka kriisi ajal ning laenude allahindlused püsinud prognoositust oluliselt madalamad. Uuendatud prognoos võtab arvesse Danske portfelli soetamisest lisanduvaid intressitulusid oktoobri algusest. Prognoosis on eeldatud LHV Panga ja LHV Kindlustuse kapitaliseerimist käesoleva aasta jooksul. LHV Varahalduse puhul on arvestatud jooksvate tuludega, võimalik edukustasu lisanduks prognoosiväliselt, kuivõrd edukustasu aluseks olevate sisendite prognoosimine on suure veamääraga. Eesti äri kasvu kõrval keskendume järjest enam Ühendkuningriigi klientidega seotud äri kasvatamisele, grupi prognoositavast 2020. aasta kasumist summas 32,6 miljonit eurot moodustab see kokku 4,8 miljonit eurot.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 490 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 235 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 183 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Tagasi