Pressiteated

LHV Groupi allutatud võlakirjade märkimistulemused

Priit Rum 28. september 2020 03:00

​Reedel, 25. septembril, lõppes AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht 25 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.

Märkimisest võttis kokku osa 3069 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 85,3 miljoni euro eest. Emissiooni esialgne maht märgiti seega üle 3,4-kordselt. Märkimisperiood algas 16. septembril kell 10.00 ja lõppes 25. septembril kell 16.00.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas AS-i LHV Group nõukogu jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

  1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
  2. Kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
  3. LHV varasematele investoritele jaotati 38,50% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  4. LHV varasematele klientidele jaotati 19,50% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  5. Uutele investoritele jaotati 9,25% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot;
  6. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

3069 märkijast said 55,7% võlakirju soovitud mahus. 44,3% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

"Investorite huvi ja usaldus LHV ja meie plaanide vastu on kõrge. Seni suurimal LHV võlakirjaemissioonil osales suurim arv investoreid, kes ühtlasi soovisid võlakirju märkida senisest kõrgeima summa eest. Kaasatud kapital aitab meil tugevdada kapitalistruktuuri ja kasvatada ärimahte. LHV laenuportfell suureneb kiiresti, samuti oleme lõpule viimas Danske panga ettevõtete ja kohalike omavalitsuste laenuportfelli soetamist. Nagu varasemate emissioonidegi puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras seniseid investoreid ning teiseks kliente,"  kommenteeris Grupi juhataja Madis Toomsalu.

Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 07.09.2020 registreeritud allutatud võlakirjade prospekti ning Grupi juhatuse 03.09.2020 otsusega kinnitatud võlakirja tingimuste alusel.

Grupp väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 30.09.2030. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 30.09.2020 ning nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 01.10.2020 või sellele lähedasel kuupäeval.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 480 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 231 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 182 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Tagasi