Pressiteated

LHV ostab Danske Eesti ettevõtete ja KOV-de laenuportfelli

Priit Rum 8. juuni 2020 03:00

LHV Pank ja Danske Bank sõlmisid lepingu, mille kohaselt LHV Pank ostab Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiga seotud käitise, mille ligikaudne maht oli aprilli lõpu seisuga 312 miljonit eurot.

Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta oktoobris. Kokkulepitud tehingu hinnaks on 19 miljoni euro suurune allahindlus, mis lahutatakse portfelli mahust tehingu hetkel Eelduslikult väheneb portfelli suurus selleks hetkeks 280 miljoni euroni. Tehingu lõpule viimise eeltingimuseks on loa saamine Konkurentsiametilt.

Sisuliselt koosneb soetatav käitis Eesti ettevõtete ja avaliku sektori 312 miljoni euro suurusest krediidiportfellist. Sellest ligi 42% moodustavad ettevõtete laenud ning 54% kohalikele omavalitsustele antud laenud. Tehinguga võtab LHV üle ligikaudu 670 ärikliendi ja 85 avaliku sektori kliendi teenindamise.

"Meie jaoks on tegemist olulise sündmusega. Tehingu teostumise tulemusena suureneb LHV laenuportfell ligikaudu 15% võrra ning hüppeliselt suureneb omavalitsuste tähtsus LHV äris. Jätkame oma strateegia ellu viimist ja äri kasvatamist ka keerulisematel aegadel," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

"Portfelli soetamise järel on LHV finantseerinud ligikaudu 85 omavalitsust või selle majandusüksust, seal hulgas mitmeid Eesti suuremaid linnu. Arvame, et ka omavalitsuste jaoks võiks Eesti kapitalil põhinev pank olla heaks ja paindlikuks finantspartneriks. Kõigile klientidele pakume tunnustatult parimat teenindust ning terviklikku pangateenust – lisaks kõigile laenu- ja arveldustoodetele ka makseterminale, üle-eestilist sularahaautomaatide võrgustikku ning mugavat internetipanka ja mobiiliäppi," lisas Madis Toomsalu.

„Usume, et see tehing on hea lahendus nii Danske Bankile kui ka puudutatud klientidele, kelle jaoks on kasulik, et neid teenindab kohalik pank Eestis, ja kes saavad ligipääsu terviklikule finantstoodete ja -teenuste valikule,“ ütles Danske Banki Baltikumi ja Venemaa äri eest vastutav asepresident Frederik Bjorn.

Tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju. Alates tehingu vormistamisest on portfellist lisanduv kasum LHV jaoks suurusjärgus 4,0 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Tehingu puhul tuleb arvestada provisjonide moodustamise, tagatiste ümberregistreerimise ja muude ühekordsete kuludega.

Pikaajaliselt finantseerib LHV Danske Banki Eesti ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelliga seotud tehingut läbi kohalike hoiuste. Lühiajaliselt kasutatakse finantseerimisallikatena ka keskpanga finantseerimisprogramme ning vajadusel hoiuste kaasamise platvorme.

Käitise omandamine nõuab LHV-lt kokkuvõttes 22 miljonit omavahendeid, millest vähemalt 15 miljonit eurot on esimese taseme põhiomavahendid ja 7 miljonit täiendavad esimese või teise taseme omavahendid. LHV Group kaasas mais 15 miljoni euro ulatuses täiendavaid esimese taseme omavahendeid, millega kaetakse ka antud ostu täiendavate omavahendite vajadus. Küll aga võib tekkida vajadus kaasata 15 miljoni euro ulatuses aktsiakapitali uue emissiooni näol. Täpne summa selgub olemasoleva laenuportfelli amortisatsioonist ja allahindlustest ning uute laenude väljastamise mahust.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Tagasi