Pressiteated

LHV Groupil jäi selja taha tugev IV kvartal

Priit Rum 29. jaanuar 2019 02:00

2018. aasta viimase kvartaliga teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,7 miljonit eurot puhaskasumit: panga puhaskasum oli 5,3 miljonit eurot ning varahalduse kasum oli 1,9 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 17,5%.

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli 2018. aasta IV kvartalis 0,6 miljoni euro võrra suurem kui III kvartalis ja 0,1 miljonit eurot väiksem kui aasta tagasi. Laenude allahindluseid tehti IV kvartalis 0,5 miljonit eurot ning avansilist tulumaksu tasuti 0,5 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas neljandas kvartalis 107 miljoni euro võrra (+13%; +35 miljonit eurot III kvartalis) 919 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kahanesid 215 miljonit eurot (-13%; +95 miljonit eurot III kvartalis) 1422 miljoni euroni. Seejuures kahanesid maksevahendajatega seotud hoiused kvartaliga 318 miljoni euro võrra. Ülejäänud klientide hoiused kasvasid aga jõudsalt 114 miljonit eurot.

LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 11 miljoni euro võrra (+1%; +37 miljonit eurot III kvartalis), ulatudes 1214 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2018. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 27,2 miljonit eurot ehk 5,0 miljonit eurot rohkem kui 2017. aastal (+23%). Pank teenis kasumit 18,4 miljonit eurot, varahaldus 6,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse müük kasvatas kasumit 3 miljoni euro võrra. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus 2018. aastal oli 20,9% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 18,4%.

LHV Groupi laenuportfell kasvas aastaga 187 miljoni euro võrra (+26%) ja hoiused vähenesid 115 miljoni euro võrra (-7%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 112 miljoni euro võrra (+10%).

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul jäi LHV-l selja taha tugev kvartal:
"Kogu möödunud aasta jooksul kasvas meie äri jõuliselt. LHV Panga klientide arv suurenes viimases kvartalis 7500 võrra ning aasta peale tuli juurde ligi 28 000 klienti. Eriti hea meel on meil tugeva laenukasvu üle, mis paisutas meie laenuportfelli aasta algusega võrreldes enam kui veerandi võrra. Jõudsime rekordini erinevate aktiivsusnäitajate poolest: rohkem kui kunagi varem on meil kliente, kelle palk laekub LHV panka, kes hoiavad siin varasid; varasemast rohkem tehakse makseid, kasutatakse meie pangakaarte, on sõlmitud investeerimislepinguid. Pangateenuste aktiivsem kasutamine väljendub hästi ka tavaklientide hoiuste kiires kasvus – aastaga kasvasid need 310 miljonit eurot.

Kvartali ühe olulisema sündmusena kinnitas Moody’s LHV Pangale investeerimisjärgu krediidireitingu tasemel Baa1 stabiilse väljavaatega. Reiting tagab väljaspool Eestit asuvatele garantiisaajatele LHV Panga garantiide aktsepteeritavuse. Lisaks hõlbustab see korrespondentsuhete loomist.

Laenudest kasvasid enim ettevõtete laenud. Kuigi lõppenud aasta tulemusi on mõjutanud ühe kliendiga seotud laenude allahindlused, ei iseloomusta see kuidagi ärikeskkonda ega meie laenuportfelli, mis püsib tugevana.

Detsembris sõlmisime lepingu Versobanki laenuportfelli ostmiseks. Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas ligikaudu 3 miljonit eurot.

2018. aasta lõpuks ületas LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,2 miljardi euro piiri. LHV pensionifondide investeerimisstrateegia on olnud konkurentidest selgelt erinev ning meie aktiivselt juhitud pensionifondidel õnnestus turgudel keerulisel 2018. aastal vara säilitada, nii et LHV pensionifondide tootlused kuulusid järjekordselt turu parimate sekka. II samba aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga ligi 600 kliendi võrra 178 tuhandeni.

2019. aastal mõjutab varahalduse tegevust detsembris muudetud Investeerimisfondide seadus, millega vähendatatakse märkimisväärselt fondide fikseeritud tasusid ja luuakse edukustasu võimalus. Oluliselt vähenevad investeerimispiirangud, mis lubab fondidel investeerida eeldatava kõrgema tootlusega börsivälistesse ettevõtesse. Muudatused rakenduvad 2019. aasta septembris.

Novembris viisime läbi LHV Groupi allutatud võlakirjade emissiooni mahuga 20 miljonit eurot. Huvi oli suur, kokku märgiti LHV allutatud võlakirju ligi 1700 investori poolt üle 51 miljoni euro. Võlakirjad on osa meie 45 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, millega tagame LHV kasvueesmärkide täitmist.

LHV tugevale kvartalile aitas kaasa see, et on püsinud hea majanduskeskkond. Pikaajalises vaates teeb meile suurimat muret erinev arengukiirus Euroopa erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Järgmisele paarile aastale mõeldes on peamiseks stsenaariumiks siiski euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas.

LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Ootame majanduskasvu aeglast kasvamist, samas on muutunud ümberkaudsete majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks. Siseriiklike riskidena tuleb arvestada pingelise olukorraga tööjõuturul, ebastabiilse maksukeskkonnaga ning kasvavate riskidega ehitus- ja kaubandussektoris.

Krediiditurg on püsinud siiski tugevana. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe paranemas. Tähtajaks tasumata laenude osatähtsus on turul langenud alla 1%, olles suures osas allahindlustega kaetud."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 29. jaanuaril algusega kell 18.00 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/533. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 161 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on 178 000 aktiivset klienti.

 

Tagasi