Pressiteated

LHV Group plaanib allutatud võlakirjade emissiooni

Priit Rum 25. august 2020 03:00

AS LHV Group plaanib allutatud võlakirjade emissiooni, mis kavandatud toimuma 2020. aasta septembrikuus.

Plaanis on emiteerida kuni 25 000 allutatud võlakirja, nimiväärtusega 1000 EUR, kogumahus kuni 25 miljonit eurot, lunastamistähtajaga 10 aastat alates emiteerimisest ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas. AS LHV Group võib emissiooni mahtu suurendada kuni 10 000 täiendava allutatud võlakirja võrra, millisel juhul võib emissioonimaht suureneda kuni 35 miljoni euroni. Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Allutatud võlakirju on plaanis avalikult pakkuda üksnes Eestis ning selle eelduseks on prospekti registreerimine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti registreerimisest, võlakirjade pakkumise alustamisest, sh märkimistingimustest teavitab AS LHV Group eraldi teatega.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 227 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 181 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Tagasi