Oleme töötanud välja laenude eripakkumised, mis aitavad LHV klientidel teha oma igapäevases tarbimises võimalikult keskkonnasäästlikke valikuid.

LHV mõju Eesti finantssektoris järjest kasvab. Ühiskonnale olulise sektori osana mõjutame nii otseselt kui ka kaudselt meid ümbritsevat keskkonda ning seejuures tekib meie kõige ulatuslikum mõju investeerimis- ja finantseerimistegevuse kaudu. Seetõttu oleme otsustanud suunata oma põhitegevuste rahavooge teadlikumalt tegevustesse, mis toetavad üleminekut kliimaneutraalsele ja kestlikule majandusele.

Oleme töötanud välja laenude eripakkumised, mis aitavad LHV klientidel teha oma igapäevases tarbimises keskkonnasäästlikke valikuid. Nõnda aitame kaasa majanduskasvule, mis samal ajal vähendab kasvuhoonegaaside heidet ja reostust ning jäätmeteket. Samuti tõhustab see loodusressursside kasutamist.

Roheline kodulaen

Inimeste üks suurimaid tarbimisotsuseid on eluasemega seotu, seda nii rahalise kulu kui ka keskkonnale tekitatava mõju poolest. Keskmise Eesti elaniku aastasest CO2 jalajäljest on tervelt kolmandik seotud tema koduga, täpsemalt eelkõige küttest ja elektrikasutusest tulenevate heidetega.

Soovime edendada kõige energiatõhusamate kodude rajamist ja soetamist ning seepärast pakume rohelist kodulaenu:

 • Eesti esimene roheline kodulaen
 • A-energiaklassi eramutele ja korteritele intress 2,1% + 6 kuu Euribor
Taotle kodulaenu
 • Kas teadsid, et elektrimüüjatel on valikus ka taastuvenergiapaketid? Keskmise tarbimise juures lisandub sellega elektriarvele ainult umbes 1 euro. See on üks lihtsamaid samme, mille saad keskkonnasäästlikkuse nimel teha. Miks mitte vahetada oma kodune elekter juba täna taastuvatest allikatest toodetud särtsu vastu?

Roheline liising

Soovime edendada kõige kliimasäästlikumate sõidukite soetamist. Aastast 2026 loetakse Euroopa Liidus keskkonnasäästlikuks ainult autod, millel ei ole ühtegi grammi CO2 heidet kilomeetri kohta. Selle tingimuse täidavad üksnes elektri- ja vesiniksõidukid.

Soovime astuda tulevikku juba praegu. Selleks pakume uutele tavakasutusse soetatavatele täiselektrilistele sõidukitele liisingut soodsatel tingimustel:

 • sissemakse alates 10% sõiduki hinnast
 • liisinguperiood kuni 84 kuud
 • 10% lisasoodustus LHV kaskokindlustusele
 • 2020. aasta lõpuni uue elektrisõiduki soetajale intressimäär 2,29%+6 kuu euribor
Taotle liisingut

Kas teadsid, et...

 • Elektriauto keskkonnajalajälg väheneb hüppeliselt, kui kasutad laadimiseks ainult taastuvatest allikatest toodetud elektrit. Kui valid oma koju taastuvenergiapaketi, lisandub keskmise tarbimise juures sellega elektriarvele üksnes umbes 1 euro. See on üks lihtsamaid samme, mille saad keskkonnasäästlikkuse nimel astuda.
 • Elektriauto kasvuhoonegaaside heide kogu elutsükli jooksul on juba praegu Euroopa Liidu keskmist elektritootmist arvestades 17–30% väiksem kui bensiini- ja diisliautol. Aastaks 2050 prognoositakse elektriautode elutsükli heitkoguste vähenemist 73% võrra, kuna taastuvenergia osakaal kogu elektritootmises kasvab märkimisväärselt. Kui elekter põhineb näiteks täielikult tuuleenergial, võivad olla elektriauto kasvuhoonegaaside heitkogused kogu elutsükli vältel lausa 90% väiksemad kui sarnase suurusega tavaautol.
 • Elektriauto kasvuhoonegaaside heide on tootmise etapis (tooraine kaevandamine, akude tootmine) 1,3–2 korda suurem kui sisepõlemismootoriga autodel, kuid selle tasakaalustab väiksem heide kasutuse ajal. Just aku muudab elektriauto keskkonnamõju tootmisfaasis nii suureks.
 • Kasvuhoonegaaside mõttes tasub elektriauto ära (sõltuvalt sõiduki suurusest) siis, kui läbisõit on olnud 44 000 – 70 000 km, kui arvestada Euroopa elektrienergia tootmise keskmist bilanssi. Kui laadida auto üksnes taastuvenergiaga, on tasuvuspiir madalamal.
 • EL-i puhaste sõidukite direktiivi ja EL-i ühise klassifitseerimissüsteemi alusel loetakse aastail 2023–2025 keskkonnasäästlikuks kergsõidukiks M1-, M2- ja N1-kategooria sõidukid, mille heide on alla 50 CO2 g/km. Kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse teatmiku järgi vastavad praegu neile piirmääradele ainult üksikud Eestis müüdavad mudelid, muu hulgas kümmekond elektrisõidukite mudelit ja üksikud hübriidsõidukite mudelid.-
 • EL-i puhaste sõidukite direktiivi ja EL-i ühise klassifitseerimissüsteemi alusel on aastail 2026–2030 keskkonnasäästlik kergsõiduk nullheitmega (0 CO2 g/km) sõiduk. Sellise määratluse alla sobivad ainult elektri- ja vesiniksõidukid.

Roheline järelmaks

Taastuvate energiaallikate kasutamine on kindel investeering tulevikku. Päikesepaneelid elektri tootmiseks ning maasoojusenergia kasutamine kodu ja tarbevee soojendamiseks on arukas valik. Fossiilkütust põletava sõiduauto asemel kasuta sagedamini hoopis elektrilist ühe- või kaherattalist sõidukit.

Soovime teha energiatõhusate valikute langetamise sulle lihtsamaks.

Taotle järelmaksu

Kas teadsid, et...

 • Elektrimüüjatel on valikus ka taastuvenergiapaketid. Keskmise tarbimise juures lisandub sellega elektriarvele ainult umbes 1 euro. See on üks lihtsamaid samme, mille saad keskkonnasäästlikkuse nimel teha. Miks mitte vahetada oma kodune elekter juba täna taastuvatest allikatest toodetud särtsu vastu?
 • Kui sa pole seni oma kodus energia säästmisele palju tähelepanu pööranud, siis rusikareegli järgi ei tohiks olla raske hoida kokku kuni ühe kuu elektriarve jagu raha aastas. Kui säästad elektrit näiteks ühe kilovatt-tunni võrra, on mõju elektriarvele kolmekordne. Kuidas nii? Sest samavõrra väheneb ka makstav võrgutasu, elektriaktsiis ja taastuvenergia tasu.
 • Ooterežiimil olevad seadmed võivad võtta arvestatava osa kodusest energiakulust. Vähenda oma elektriarvet, ühendades elektrivõrgust välja kõik seadmed, mida sa parasjagu ei kasuta.