Laia investeerimisportfelliga Infortar läheb börsile

Aktsiate märkimine
28. november – 7. detsember

Infortar viib oma aktsiad börsile ja annab ka sinule võimaluse saada osa mitmekesise äri- ja investeerimistegevusega ettevõtte kasvust.

 • Üks Baltikumi suurima mahuga investeeringute valdusettevõtjaid
 • Peamised valdkonnad energeetika, merelaevandus ja kinnisvara
 • Hajutatud investeerimisportfell
 • Rahvusvahelised kasvuambitsioonid
 • Ainulaadne kompetents suurte investeeringute juhtimises
 • Plaanitav dividend vähemalt üks euro aktsia kohta

Märkimine on lõppenud.

Ettevõttest

Infortar on varade mahu poolest üks Baltikumi suurematest investeeringute valdusettevõtjatest. Grupi fookus on kolmel peamisel tegevusvaldkonnal: energeetika, merelaevandus ja kinnisvara, mida täiendavad investeeringud ka teistesse peamisi tegevusvaldkondi toetavatesse ettevõtetesse.

Üle 25 tegutsemisaasta jooksul on Infortar oma investeeringute portfelli järk-järgult kasvatanud ning tänaseks kuulub grupi koosseisu 48 tütarettevõtet. Infortaril on 100% osalus Eesti suurimas gaasikontsernis AS Eesti Gaas ja ligikaudu 42% osalus Läänemere juhtivas merelaevandus- ja transpordikontsernis AS Tallink Grupp. Lisaks omab Infortar laial hulgal kinnisvara peamiselt Tallinnas ja selle lähiümbruses ning muid põhiäri toetavaid ettevõtteid.

Grupi lähiaastate investeeringute tegevusplaanis on projekte kogumahuga 110 miljonit eurot, millest peamised on Rimi büroo- ja laohoone rajamine, Tallink Duty Free logistikakeskuse laiendamine, Tallinki tennisekeskuse kaubandushoone rajamine, Hiiu tervisekeskuse rajamine ja päikeseelektrijaamade rajamine nii Eestis kui Lätis.

Tutvu ettevõttega

Aktsiate esmane avalik pakkumine

Hind

Pakkumise hinnavahemik on 26 kuni 32 eurot. Jaepakkumises osalevad investorid saavad aktsiaid märkida vaid hinnavahemiku ülempiirile vastava hinnaga ehk 32 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind avalikustatakse börsiteatega eelduslikult 11. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Lõplik hind on kõikidele investoritele sama.

Pakkumise maht

Pakkumise käigus pakub Infortar kuni 1 200 000 uut emiteeritavat lihtaktsiat võimalusega suurendada pakutavate lihtaktsiate arvu maksimaalselt kuni 1 800 000 uue emiteeritava lihtaktsiani. Lisaks on Swedbankil kui stabilisatsiooni korraldajana õigus, kooskõlastatult AS-ga LHV Pank, jaotada investoritele, täiendavalt kuni 180 000 aktsiat (ülejaotatavat aktsiat). Ülejaotatavate aktsiate täies mahus investoritele jaotamisel on pakutavate aktsiate koguarv 1 380 000 (juhul, kui pakkumine viiakse läbi pakkumise baasmahus) või 1 980 000 (juhul, kui pakkumise mahtu suurendatakse). Pakkumise rahaline maht, võttes arvesse pakkumise minimaalset ja maksimaalset pakutavate aktsiate arvu, on seega 31,2-63,4 miljonit eurot.

Aktsia

Äriühingul on üht liiki lihtaktsiad. Iga aktsia annab omanikule muu hulgas hääleõiguse ettevõtte aktsionäride üldkoosolekul ja õiguse saada dividendi. Pakkumisel omandatud aktsiad annavad õiguse dividendile 2023. ja järgnevate majandusaastate eest.

Märkimisperiood

Aktsiate märkimisperiood algab 28. novembril kell 10.00 ja lõpeb 7. detsembril kell 16.00.

Osalemine

Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Aktsiate märkimiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto, mis on avatud läbi Nasdaq CSD Eesti kontohalduri.

Jaotamine

Pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 11. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.

Kauplemise algus

Jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 13. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Ettevõttel on aktsiad plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas ning kauplemine aktsiatega algab 14. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Dividendipoliitika

Infortari dividendipoliitika järgi on ettevõtte eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro ühe aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid plaanitakse teha kahes osas.

Korraldajad

Infortari aktsiate pakkumise korraldajateks on LHV ja Swedbank. Pakkumise arveldusagent on LHV.

Prospekt ja pakkumise tingimused

Pakkumise täpsed tingimused leiad pakkumise prospektist.

Lisainfo

Kutsume sind osalema "Investor kohtub" seminarile Infortari tutvustamiseks. Seminar toimub LHV Finantsportaali Facebooki lehel 5. detsembril algusega kell 18.

Kuula LHV podcasti Ain Hanschmidti ja Martti Talgrega

Kuidas aktsiaid omandada?

 • Ava konto

  Kui sa ei ole veel LHV panga klient, siis ava LHV-s konto.

 • Investeerimisteenuste leping

  Sõlmi investeerimisteenuste leping.

 • Väärtpaberikonto

  Pakkumises osalemiseks on sul vaja ka Balti väärtpaberite keskdepositooriumi kontot. Selle saad avada tasuta LHV internetipangas. Ava Balti väärtpaberikonto

 • Aktsiate märkimine

  Infortari aktsiaid saad märkida 28. novembril kell 10.00 – 7. detsember kell 16.00. LHV kaudu aktsiate märkimine on teenustasuta.

  Märkimiskorraldusele tuleb märkida maksimaalne arv aktsiaid, mida soovid omandada. Märkimishetkel peab sul pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni.

LEI-kood

Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on aktsiate märkimiseks vaja ka LEI-koodi.

Korduvad küsimused

Infortari aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 28. november kell 10.00 – 7. detsember 2023 kell 16.00.

Infortari aktsiaid saab märkida kõigi Nasdaq Eesti filiaali kontohaldurite juures. Aktsiate märkimiseks on vajalik investeerimisteenuste leping ja Balti väärtpaberikonto. Ettevõtte alt aktsiate märkimiseks on vajalik veel omada LEI koodi. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.

LHV kliendina saad mugavalt märkida internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine. LHV Pangas on Balti väärtpaberite hoidmine tasuta. Märkimiseks vajaliku investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto saad samuti internetipangas sõlmida.

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad eelduslikult 11. detsembril 2023 (või sellele lähedasel ajal). Aktsiad kantakse aktsionäride kontole eelduslikult 13. detsembril 2023 (või sellele lähedasel ajal).

Täpsem info prospektist.

Pakkumine on avalik ja suunatud eelkõige Eesti jaeinvestorile. Aktsiaemissioonis saavad aktsiaid märkida kõik Eesti eraisikud ja ettevõtted.

Aktsiate märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus oma kontohalduri juures. LHV kliendina saad märkimiskorralduse mugavalt esitada internetipangas valides Raha kasvatamine > Väärtpaberite märkimine.

Täpsem info prospektist.

Emissioonil ei ole kehtestatud märkimisele piirsummasid. Kõige vähem saab märkida ühe aktsia, kuid märkida ei saa rohkem kui emissiooni maht ülemärkimise korral ehk 1 800 000 aktsiat. Lisaks on pakkumise korraldajatel õigus jaotada investoritele, vastavalt Infortari poolt otsustatud pakkumise jaotusele, täiendavalt kuni 180 000 lihtaktsiat. Ülejaotatavate aktsiate täies mahus investoritele jaotamisel on pakutavate aktsiate koguarv 1 380 000 (juhul, kui pakkumine viiakse läbi baasmahus) ning 1 980 000 (juhul, kui pakkumise mahtu suurendatakse).

Täpsem info prospektist.

Märkimishinna vahemik on sätestatud 28.11 avalikustatud prospektis. Lõplik aktsia hind määratakse märkimisperioodi lõppedes lähtudes tegelikust aktsiate märkimisest ja prospektis avaldatavatest aktsiate jaotuspõhimõtetest.

Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema väärtpaberikontoga seotud pangakontol märkimiskorralduse esitamise hetkel. Summa broneeritakse kuni jaotatud aktsiate arveldus on lõpule viidud või raha vabastatakse vastavalt prospektis toodud tingimustele.

Ülemärkimise korral on Infortaril õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu kuni 600 000 aktsia võrra ehk kinnitada emissiooni mahuks kokku kuni 1 800 000 aktsiat. Lisaks on Swedbankil kui stabilisatsiooni korraldajana õigus, kooskõlastatult AS-ga LHV Pank, jaotada investoritele, täiendavalt kuni 180 000 aktsiat (ülejaotatavat aktsiat).

Aktsiad jaotatakse nende märkijate vahel, kes on esitanud märkimiskorralduse vastavalt pakkumises välja toodud ajakavale ja tingimustele. Mitme märkimiskorralduse esitamisel sama või mitme väärtpaberikonto kaudu (sh esindajakonto), liidetakse jaotuse tegemise eesmärgil iga investori kõik esitatud märkimiskorraldused kokku.

Aktsiate jaotamisel võib Infortar, konsulteerides eelnevalt pakkumise korraldajatega (LHV Pank ja Swedbank), eelistada Infortari olemasolevaid aktsionäre, juhatuse ja nõukogu liikmeid ning töötajaid, samuti aktsia pakkumise ettevalmistamisse kaasatud väliseid nõustajaid, teistele investoritele.

Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad eelduslikult 11. detsembril 2023 (või sellele lähedasel ajal). Aktsiad kantakse aktsionäride kontole eelduslikult 13. detsembril 2023 (või sellele lähedasel ajal).

Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis.

Balti väärtpaberikonto saad avada endale sobiva Balti kontohalduri juures. Märkimisavalduse esitamiseks pöördu oma kontohalduri poole.

Kui Sul puudub väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst Info ja seaded > Lepingud ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta.

Hea on teada, et väärtpabereid saad märkida kohe pärast Balti väärtpaberikonto avamist. Sealjuures rahalisi väärtpaberitehinguid (sh ostu-müügitehing börsil või makse vastu väärtpaberitehing) saad teha 24 tunni möödumisel alates konto avamisest.

Aktsiate jaotamine on isikupõhine. Seega kui märgid aktsiaid mitmelt kontolt (sh esindajakontolt), siis sinu märkimiskorraldused arvestatakse kokku ja jaotatakse sinu kontode lõikes proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule (kuid mitte rohkem kui sinu poolt erinevatelt kontodelt märgitud aktsiate koguarv). Näiteks kui märgid väärtpaberikontol 100 aktsiat ja pensioni investeerimiskontol 40 aktsiat, ning sulle jaotatakse kokku 70 aktsiat, siis saad vastavalt 50 + 20 aktsiat.

Lisainfo saamiseks vaata lehele infortar.ee/et/ipo ja tutvu prospektiga, mis on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja Infortari veebilehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja infortar.ee. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.

Saa osa laia investeerimisportfelliga Infortari kasvust

Märkimine on lõppenud.

Veebileht sisaldab teavet AS Infortar (Emitent) aktsiate avaliku pakkumise kohta. Avaliku pakkumise viib läbi Emitent ning käesoleval veebilehel avaldatud teave põhineb Emitendi poolt avalikustatud informatsioonil ja prospektil. AS LHV Pank ei võta vastutust sellise teabe õigsuse või täielikkuse eest. Veebilehel sisalduv teave on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teavet, välja arvatud veebilehel avaldatud prospekt, ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega tähenduses. Emitent viib aktsiate pakkumise läbi aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti tingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi prospektis, mille on kinnitanud Finantsinspektsioon, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Emitendi veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja www.infortar.ee/et/ipo. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Emitendi aktsiate soovitamisena.

Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesoleval veebilehel avaldatud teabele tohivad tugineda vaid isikud Eestis. Isikud, kes järgnevale veebilehele sisenevad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.

Oluline teadaanne

Veebileht, kuhu sisenete, sisaldab teavet AS Infortar (Emitent) aktsiate avaliku pakkumise kohta.

Avaliku pakkumise viib läbi Emitent ning käesoleval veebilehel avaldatud teave põhineb Emitendi poolt avalikustatud informatsioonil ja prospektil. AS LHV Pank ei võta vastutust sellise teabe õigsuse või täielikkuse eest. Veebilehel sisalduv teave on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teavet, välja arvatud veebilehel avaldatud prospekt, ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega tähenduses. Emitent viib aktsiate pakkumise läbi aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti tingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi prospektis, mille on kinnitanud Finantsinspektsioon, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Emitendi veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja www.infortar.ee/et/ipo. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Emitendi aktsiate soovitamisena.

Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesoleval veebilehel avaldatud teabele tohivad tugineda vaid isikud Eestis. Isikud, kes järgnevale veebilehele sisenevad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.

Valides all „Kinnitan“, kinnitate, et olete ülaltoodud teabe, tingimuste ja juhistega tutvunud ning neist aru saanud, nõustute, et need on teile siduvad ning te olete isik, kellel on kohalduvate seaduste ja regulatsioonide alusel õigus tutvuda veebilehe selles osas toodud teabega.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon