1. Kogemused ja teadmised2. Finantsolukord3. Investeerimiseesmärk4. Riskitaluvus ja riskitundlikkus

Investeerimisprofiil

Sul on väljad täitmata

Sul on väljad täitmata

Investeerimisprofiili ei ole võimalik täita mobiilis, palume teha seda arvutis.

Tere

LHV Pangal on seaduse järgi kohustus hinnata pakutavate finantstoodete ja – teenuste sobivust.

Käesolevale küsimustikule antud vastuste kaudu määratletakse sinu teadmised ja kogemused, investeerimiseesmärgid, finantsseisund ning riskitaluvus ja -tase, mida oled oma investeerimisportfellis nõus aktsepteerima.

Anna palun küsimustele võimalikult objektiivsed ja tegelikku olukorda peegeldavad vastused. Ilma vastustest saadava infota ei ole LHV Pangal võimalik hinnata pakutava teenuse sobilikkust sinu profiili ja vajadustega.

Kas sul on teadmisi järgmiste varaliikide kohta?

Sul on vastus märkimata

Ei oleJah on
Väheriskantsed võlakirjad
(investeerimisreitinguga valitsus- ja ettevõtete võlakirjad, võlakirjafondid)
Riskantsed võlakirjad
(alla investeerimisreitingu võlakirjad, allutatud võlakirjad, võlakirjafondid)
Aktsiad
(üksikaktsiad, indeksaktsiad, aktsiafondid)

Mul on varasem kogemus järgmiste varaliikidega...

Milline on sinu haridustase?

Sul on vastus märkimata

Mis on sinu praegune või viimane elukutse?

Sul on vastus märkimata

Kas töötad või oled töötanud ühe aasta jooksul finantssektori ametikohal, mis nõuab investeerimisalaseid teadmisi?

Sul on vastus märkimata

Mis on sinu regulaarsete sissetulekute allikad?

Mis on juriidilise isiku müügitulu allikad?

Sul on vastus märkimata

Kui suur on sinu regulaarne ühe kuu sissetulek?

Kui suur on juriidilise isiku regulaarne ühe kuu tulu?

Kui suured on sinu regulaarsed igakuised finantskohustused?

Kui suured on juriidilise isiku regulaarsed igakuised finantskohustused?

Kui suur on sinu olemasolevate koguvarade maht?

Kui suur on juriidilise isiku olemasolevate koguvarade maht?

Sul on vastus märkimata

Kokku 0 €

Kui suur oleks sinu investeering?

Kui suur oleks juriidilise isiku investeering?

Sul on vastus märkimata

LHV Panga vahendusel tehtav investeering väärtpaberiportfelli moodustaks minu varadest...

LHV Panga vahendusel tehtav investeering väärtpaberiportfelli moodustaks juriidilise isiku varadest...

Arvesta sisse vaba raha, hoiused, muud finantsinvesteeringud ja kinnisvara.

Ära arvesta eluaset ega osalust ettevõtetes.

Sul on vastus märkimata

LHV Panga vahendusel tehtav investeering mõjutab minu praeguse elustandardi säilitamist...

LHV Panga vahendusel tehtav investeering mõjutab juriidilise isiku praeguse finantsseisu säilitamist...

Kui sind peaks tabama ootamatu rahaline väljaminek, siis kui suure tõenäosusega oleksid sunnitud LHV vahendusel tehtava investeeringu realiseerima?

Kui juriidilist isikut peaks tabama ootamatu rahaline väljaminek, siis kui suure tõenäosusega oleks juriidiline isik sunnitud LHV vahendusel tehtava investeeringu realiseerima?

Sul on vastus märkimata

Minu investeerimiseesmärk on...

Juriidilise isiku investeerimiseesmärk on...

Sul on vastus märkimata

Plaanin oma investeeringu kestuseks...

Juriidilise isiku investeeringu kestuseks...

Järgneval graafikul on viis võimalikku investeerimisportfelli. Sooviksin kõige enam investeerida portfelli...

Järgneval graafikul on viis võimalikku investeerimisportfelli. Juriidiline isik sooviks kõige enam investeerida portfelli...

Sul on vastus märkimata

30%20%10%0%-10%-20%-30%
9%
7%
3.5%
2.5%
1%
Minimaalne aastatootlus
Keskmine aastatootlus
Maksimaalne aastatootlus

Minu alginvesteering on. Mind muudaks murelikuks, kui minu portfelli väärtus väheneks...

Juriidilise isiku alginvesteering on. Meid muudaks murelikuks, kui juriidilise isiku portfelli väärtus väheneks...

Sul on vastus märkimata

Minu alginvesteering on. Selle väärtus kahaneb lühikese aja jooksuleuroni. Mida ma teeksin?

Juriidilise isiku alginvesteering on. Selle väärtus kahaneb lühikese aja jooksuleuroni. Mida juriidiline isik teeks?

Sul on vastus märkimata

Minu riskiprofiil

Sinu investeerimisprofiili hindamise tulemusena saime madala riskitasemega strateegia.

Konservatiivne

Riskitase
0%Aktsiad
Inv. ajahorisont

kuni 1 aasta

Investeeringu eesmärk

vara väärtuse säilitamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Madal

Riskitase
25%Aktsiad
Inv. ajahorisont

1-2 aastat

Investeeringu eesmärk

vara väärtuse säilitamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Keskmine

Riskitase
50%Aktsiad
Inv. ajahorisont

2-3 aastat

Investeeringu eesmärk

varade kasvamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Kõrge

Riskitase
75%Aktsiad
Inv. ajahorisont

3-5 aastat

Investeeringu eesmärk

varade kasvamine

Portfelli väärtuse kõikumine

Agressiivne

Riskitase
100%Aktsiad
Inv. ajahorisont

üle 5 aasta

Investeeringu eesmärk

varade kasvamine

Portfelli väärtuse kõikumine