AS DelfinGroupi aktsiate avalik pakkumine

Osale DelfinGroupi aktsiate avalikul pakkumisel: dividendipoliitika sisaldab jätkuvaid regulaarseid kvartaalseid dividende

Märkimine on lõppenud.

Kui sa ei ole LHV klient, siis palun logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt. Su pank või maaklerifirma peab olema Nasdaq Riia liige. Seda saad kontrollida aadressil www.nasdaqbaltic.com/statistics/lv/members, valides menüüst „Nasdaq Riia“.

DelfinGroupi aktsiate avalik pakkumine

Müüvate aktsionäride poolt pakutavad aktsiad
 • AS ALPPES CAPITAL – kuni 5 395 000 aktsiat (võimalus pakkumist suurendada 2 400 000 aktsia võrra kuni 7 795 000 aktsiani)
 • SIA Curiosity Capital – kuni 3 590 000 aktsiat (võimalus pakkumist suurendada 600 000 aktsia võrra kuni 4 190 000 aktsiani)
Aktsia hind avalikul pakkumisel ja miinimuminvesteering

DelfinGroupi aktsia hind avalikul pakkumisel on 1,09 eurot. Miinimuminvesteering on üks aktsia.

Pakkumisperiood

20. mai kuni 3. juuni 2024

Noteeritud börsil

Aktsiad on kaubeldavad Nasdaq Riia Balti Põhinimekirjas. Aktsiatega ei kaubelda ühelgi teisel börsil. Aktsiatega kauplemine algas Nasdaq Riia Balti Põhinimekirjas 20. oktoobril 2021.

Dividendipoliitika

Dividendipoliitika sisaldab

 • üldise iseloomuga teavet,
 • dividendide jaotamise põhimõtteid,
 • peamisi kaalutlusi, mis on tähtsad dividendide suuruse arvutamisel ja määramisel,
 • dividendide maksmise kuupäevi ja korda ning
 • andmeid, mis tuleb avalikustada seoses dividendide jaotamise ja väljamaksmisega.

Läti äriseaduse ning ettevõtte põhikirja ja dividendipoliitika alusel võib DelfinGroup maksta kahte liiki dividende.

Aktsiaselts jaotas 2023. aastal dividende 3,5 miljoni euro ulatuses, mis teeb 0,0771 eurot iga aktsia kohta.

Erakorralised dividendid, mis

 • kuulutatakse välja pärast kvartali finantsaruannete vastuvõtmist vastavalt juhatuse otsusele, mille vaatab läbi nõukogu. Dividendide suurus on kuni 50% eelmise finantskvartali konsolideeritud kasumist; ning
 • jaotatakse kord kvartalis pärast aktsionäride üldkoosolekut, mis võtab vastu eelmise kvartali finantsaruande ja teeb nõuetekohase otsuse dividendide jaotamiseks.

Aastadividendid, mis

 • kuulutatakse välja pärast majandusaasta aruande vastuvõtmist ning
 • jaotatakse kord aastas maksegraafiku alusel pärast aktsionäride üldkoosolekut, mis võtab vastu majandusaasta aruande ja teeb nõuetekohase otsuse dividendide jaotamiseks.

Aktsiaseltsi dividendipoliitika viimane redaktsioon kinnitati 29. märtsil 2023.

Prospektid

Prospektid on heaks kiitnud Läti Pank 15. mail 2024. Prospektid on kättesaadavad Läti Panga veebilehel aadressil bank.lv ning DelfinGroupi veebilehel aadressil www.shareoffering.lv/et.

Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospektid heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospektide heakskiitmisest ning kui prospektid koos vastavate kokkuvõtete tõlgetega Eesti, Läti ja Leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting).

LP poolt kinnitatud AS ALPPES Capital prospektid
LP poolt kinnitatud SIA Curiosity Capital prospektid

LHV Pank on käesolevate DelfinGroupi aktsiate Avalike Pakkumiste peakorraldaja ja globaalne koordinaator.

Tutvu ettevõtte esitlusega

Rohkem teavet ja tehniline tugi

DelfinGroupi kohta leiad lisateavet aadressilt www.delfingroup.lv.

LHV Klienditugi 6 800 400

Osale DelfinGroupi aktsiate avalikul pakkumisel: dividendipoliitika sisaldab jätkuvaid regulaarseid kvartaalseid dividende

Märkimine on lõppenud.

See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast DelfinGroupi aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mille on heaks kiitnud Läti Pank ning mis on avalikustatud pakkumise väljakuulutamise päeval. Kinnitatud prospekt on ainult informatiivse tähendusega ja pole mõeldud investeerimisotsuse langetamiseks. Tutvu prospektiga veebiaadressil https://www.shareoffering.lv/et Ka prospekti ei tohiks käsitada aktsiate pakkumisena. Läti Panga poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav DelfinGroupile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Väärtpaberite jaotamine otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu prospekti alusel, mistõttu ei pruugi jaotatavate aktsiate arv vastata investori märgitud aktsiate arvule. Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospekti heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospekti heakskiitmisest ning kui prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting). Vajadusel pea nõu spetsialistiga.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon