Investeeri
ettevõtte DelfinGroup arengusse

Märgi DelfinGroupi aktsiaid ja kasva koos ettevõttega

Märkimine on lõppenud.

Kui sa ei ole LHV klient, siis palun logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt. Su pank või maaklerifirma peab olema Nasdaq Riia liige. Seda saad kontrollida aadressil www.nasdaqbaltic.com/statistics/lv/members, valides menüüst „Nasdaq Riia“.

Kuidas omandada ettevõtte DelfinGroup aktsiaid?

Ettevõttest

Ettevõttest

DelfinGroupi aktsiaemissioon

Emissiooni maht

Kokku pakutakse

 • kuni 7 300 000 aktsiat ja
 • kuni 1 095 000 täiendavat aktsiat, mida võib jaotada täiendava jaotamise õiguse alusel.
Märkimishind ja miinimuminvesteering

DelfinGroupi aktsia märkimishind on 1,52 eurot. Miinimuminvesteering on üks aktsia.

Noteeritud börsil

Aktsiaselts DelfinGroup esitab Nasdaq Riia börsile taotluse noteerida börsil ettevõtte kõik aktsiad (sealhulgas pakutavad aktsiad), et lubada nendega kaubelda Nasdaq Riia börsi Balti põhinimekirjas. Pakkumine kehtib kuni 14. oktoober 2021. Pakkumise tulemuse ja jaotamise väljakuulutamine toimub 15. oktoobril 2021 või selle päeva paiku. Eeldatavalt algab DelfinGroupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Riia börsil 20. oktoobril 2021 või selle päeva paiku.

Dividendipoliitika

Dividendipoliitika sisaldab

 • üldise iseloomuga teavet,
 • dividendide jaotamise põhimõtteid,
 • peamisi kaalutlusi, mis on tähtsad dividendide suuruse arvutamisel ja määramisel,
 • dividendide maksmise kuupäevi ja korda ning
 • andmeid, mis tuleb avalikustada seoses dividendide jaotamise ja väljamaksmisega.

Läti äriseaduse ning ettevõtte põhikirja ja dividendipoliitika alusel võib DelfinGroup maksta kahte liiki dividende.

Erakorralised dividendid, mis

 • kuulutatakse välja pärast kvartali finantsaruannete vastuvõtmist vastavalt juhatuse otsusele, mille vaatab läbi nõukogu. Dividendide suurus on kuni 50% eelmise finantskvartali konsolideeritud kasumist; ning
 • jaotatakse kord kvartalis pärast aktsionäride üldkoosolekut, mis võtab vastu eelmise kvartali finantsaruande ja teeb nõuetekohase otsuse dividendide jaotamiseks.

Aastadividendid, mis

 • kuulutatakse välja pärast majandusaasta aruande vastuvõtmist ning
 • jaotatakse kord aastas maksegraafiku alusel pärast aktsionäride üldkoosolekut, mis võtab vastu majandusaasta aruande ja teeb nõuetekohase otsuse dividendide jaotamiseks.

Aktsiaseltsi dividendipoliitika esimene redaktsioon kinnitati 4. aprillil 2020.

Prospekt

Prospekti on heaks kiitnud Läti finants- ja kapitaliturukomisjon 21. septembril 2021. Prospekt on kättesaadav Läti finants- ja kapitaliturukomisjoni veebilehel aadressil fktk.lv ning DelfinGroupi veebilehel aadressil delfingroup.lv.

Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospekti heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospekti heakskiitmisest ning kui prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting). Tutvu prospekti, selle eestikeelse kokkuvõttega ja lisaga.

NB! Antud avaliku pakkumise prospekti on täiendatud ja sellest tulenevalt pikendati aktsiate märkimist kuni 14.10.2021.

Tutvu ettevõtte esitlusega

Rohkem teavet ja tehniline tugi

Kaie-Liis Asu
LHV institutsionaalse maakleritegevuse assistent

kaie-liis.asu@lhv.ee
+372 684 2214

DelfinGroupi kohta leiad lisateavet aadressilt www.delfingroup.lv.

Märgi DelfinGroupi aktsiaid ja kasva koos ettevõttega

Märkimine on lõppenud.

See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast DelfinGroupi aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mille on heaks kiitnud Läti finants- ja kapitaliturukomisjon ning mis on avalikustatud pakkumise väljakuulutamise päeval. Kinnitatud prospekt on ainult informatiivse tähendusega ja pole mõeldud investeerimisotsuse langetamiseks. Tutvu prospektiga veebiaadressil www.delfingroup.lv/invest. Ka prospekti ei tohiks käsitada aktsiate pakkumisena. Läti finants- ja kapitaliturukomisjoni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav DelfinGroupile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Väärtpaberite jaotamine otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu prospekti alusel, mistõttu ei pruugi jaotatavate aktsiate arv vastata investori märgitud aktsiate arvule. Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospekti heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospekti heakskiitmisest ning kui prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting). Vajadusel pea nõu spetsialistiga.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon