AS DelfinGroupi aktsiate avalikud pakkumised

Osale DelfinGroupi aktsiate avalikel pakkumistel: dividendipoliitika sisaldab jätkuvaid regulaarseid kvartaalseid dividende

Kui sa ei ole LHV klient, siis palun logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt. Su pank või maaklerifirma peab olema Nasdaq Riia liige. Seda saad kontrollida aadressil www.nasdaqbaltic.com/statistics/lv/members, valides menüüst „Nasdaq Riia“.

DelfinGroupi aktsiate avalikud pakkumised

Müüvate aktsionäride poolt pakutavad aktsiad
 • Kuni 3 150 000 aktsiat (SIA L24 Finance)
 • Kuni 1 510 000 aktsiat (SIA EC finance)
Aktsia hind avalikel pakkumistel ja miinimuminvesteering

DelfinGroupi aktsia hind avalikel pakkumistel on 1,35 eurot. Miinimuminvesteering on üks aktsia.

Pakkumisperiood

22. mai – 2. juuni 2023

Noteeritud börsil

Aktsiad on kaubeldavad Nasdaq Riia Balti Põhinimekirjas. Aktsiatega ei kaubelda ühelgi teisel börsil. Aktsiatega kauplemine algas Nasdaq Riia Balti Põhinimekirjas 20. oktoobril 2021.

Dividendipoliitika

Dividendipoliitika sisaldab

 • üldise iseloomuga teavet,
 • dividendide jaotamise põhimõtteid,
 • peamisi kaalutlusi, mis on tähtsad dividendide suuruse arvutamisel ja määramisel,
 • dividendide maksmise kuupäevi ja korda ning
 • andmeid, mis tuleb avalikustada seoses dividendide jaotamise ja väljamaksmisega.

Läti äriseaduse ning ettevõtte põhikirja ja dividendipoliitika alusel võib DelfinGroup maksta kahte liiki dividende.

Aktsiaselts jaotas 2022. aastal dividende 5,425 miljoni euro ulatuses, mis teeb 0,1197 eurot iga aktsia kohta.

Erakorralised dividendid, mis

 • kuulutatakse välja pärast kvartali finantsaruannete vastuvõtmist vastavalt juhatuse otsusele, mille vaatab läbi nõukogu. Dividendide suurus on kuni 50% eelmise finantskvartali konsolideeritud kasumist; ning
 • jaotatakse kord kvartalis pärast aktsionäride üldkoosolekut, mis võtab vastu eelmise kvartali finantsaruande ja teeb nõuetekohase otsuse dividendide jaotamiseks.

Aastadividendid, mis

 • kuulutatakse välja pärast majandusaasta aruande vastuvõtmist ning
 • jaotatakse kord aastas maksegraafiku alusel pärast aktsionäride üldkoosolekut, mis võtab vastu majandusaasta aruande ja teeb nõuetekohase otsuse dividendide jaotamiseks.

Aktsiaseltsi dividendipoliitika viimane redaktsioon kinnitati 29. märtsil 2023.

Prospektid

Prospektid on heaks kiitnud Läti Pank 17. mail 2023. Prospektid on kättesaadavad Läti Panga veebilehel aadressil bank.lv ning DelfinGroupi veebilehel aadressil www.shareoffering.lv.

Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospektid heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospektide heakskiitmisest ning kui prospektid koos vastavate kokkuvõtete tõlgetega Eesti, Läti ja Leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting).

SIA EC Finance Prospectus Public Offering
SIA L24 Finance Prospectus Public Offering

LHV Pank on käesolevate DelfinGroupi aktsiate Avalike Pakkumiste peakorraldaja ja globaalne koordinaator.

Tutvu ettevõtte esitlusega

Rohkem teavet ja tehniline tugi

DelfinGroupi kohta leiad lisateavet aadressilt www.delfingroup.lv.

LHV Klienditugi 6 800 400

Osale DelfinGroupi aktsiate avalikel pakkumistel: dividendipoliitika sisaldab jätkuvaid regulaarseid kvartaalseid dividende

See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast DelfinGroupi aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mille on heaks kiitnud Läti Pank ning mis on avalikustatud pakkumise väljakuulutamise päeval. Kinnitatud prospekt on ainult informatiivse tähendusega ja pole mõeldud investeerimisotsuse langetamiseks. Tutvu prospektiga veebiaadressil www.shareoffering.lv. Ka prospekti ei tohiks käsitada aktsiate pakkumisena. Läti Panga poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav DelfinGroupile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Väärtpaberite jaotamine otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu prospekti alusel, mistõttu ei pruugi jaotatavate aktsiate arv vastata investori märgitud aktsiate arvule. Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospekti heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospekti heakskiitmisest ning kui prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting). Vajadusel pea nõu spetsialistiga.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon