AS APF Holdings aktsiate avalik pakkumine

Osale APF Holdings aktsiate avalikul pakkumisel: toeta jätkusuutlike õrrekanamunade tootmise laiendamist

Märkimine on lõppenud.

Märgi aktsiaid

Kui sa ei ole LHV klient, siis palun logi sisse oma internetipanka ja märgi aktsiad seal või külasta oma panga kontorit ja palu abi nõustajalt. Su pank või maaklerifirma peab olema Nasdaq Riia liige. Seda saad kontrollida aadressil www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/members, valides menüüst „Nasdaq Riia“.

APF Holdings aktsiate avalik pakkumine

Pakutavate aktsiate arv

1 027 930 uut aktsiat, ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumist 103 000 aktsia võrra.

Aktsia hind avalikel pakkumistel ja miinimuminvesteering

APF Holdings aktsia hind avalikel pakkumistel on 5,11 eurot. Miinimuminvesteering on üks aktsia.

Pakkumisperiood

13. oktoober – 3. november 2023

Plaan noteerida alternatiivturul First North

APF-i aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Baltic First North nimekirjas on plaanitud 11. novembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumise tulu kasutamine

APF soovib IPO käigus kaasata 5 miljonit eurot, et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid:

  • suurendada 2025. aastaks munade tootmismahtu 60% (180 miljoni munani);
  • kasvatada munakanade arvu (665 000-ni);
  • enam kui kahekordistada müügitulu (25 miljoni euroni);
  • ehitada olemasolevatele kolmele linnuhoonele juurde veel kaks kaasaegset linnuhoonet;
  • laiendada tootmise tugistruktuuri mahutavust.

Prospektid

Prospektid on heaks kiitnud Läti Pank 4. oktoobril 2023. Prospektid on kättesaadavad Läti Panga veebilehel aadressil bank.lv ning APF Holdings veebilehel aadressil apf.lv/en/financial-reports.

Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospektid heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospektide heakskiitmisest ning kui prospektid koos vastavate kokkuvõtete tõlgetega Eesti, Läti ja Leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting).

LHV Pank on käesoleva APF Holdings aktsiate avaliku pakkumise müügiagent Eestis.

Rohkem teavet ja tehniline tugi

APF Holdings kohta leiad lisateavet aadressilt apf.lv/en.

LHV Klienditugi 6 800 400

Osale APF Holdings aktsiate avalikul pakkumisel: toeta jätkusuutlike õrrekanamunade tootmise laiendamist

Märkimine on lõppenud.

See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast APF Holdings aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mille on heaks kiitnud Läti Pank ning mis on avalikustatud pakkumise väljakuulutamise päeval. Kinnitatud prospekt on ainult informatiivse tähendusega ja pole mõeldud investeerimisotsuse langetamiseks. Tutvu prospektiga veebiaadressil apf.lv/en/financial-reports. Ka prospekti ei tohiks käsitada aktsiate pakkumisena. Läti Panga poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav APF Holdingsile ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Väärtpaberite jaotamine otsustatakse pärast pakkumisperioodi lõppu prospekti alusel, mistõttu ei pruugi jaotatavate aktsiate arv vastata investori märgitud aktsiate arvule. Jaepakkumine toimub Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis pärast seda, kui Läti finantsjärelevalve asutus on prospekti heaks kiitnud ning teavitanud Eesti ja Leedu finantsjärelevalve asutusi prospekti heakskiitmisest ning kui prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on avaldatud Eesti, Läti ja Leedu Vabariigis (Passporting). Vajadusel pea nõu spetsialistiga.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon