enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida
Liitu pensioni II sambaga

Vaata oma pensioni seisu

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2017)20 555 930,66 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis200 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Czech Republic 05/20224,76%
Temasek Financial 03/20224,33%
Lithuania 09/20173,98%
Slovakia 11/20243,96%
Elering 07/20183,90%
Amber Circle Funding 12/20223,04%
Latvenergo 05/20202,22%
Latvenergo 06/20222,02%
Lithuania 01/20241,91%
Romania 10/20241,89%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,1%
Riigivõlakirjad21,6%
Ettevõtete võlakirjad21,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,1%
Baltikum17,6%
Euroopa (v.a Baltikum)13,3%
Aasia7,4%
Muu4,5%
Fondi käekäik

Tugev kuu Euroopa võlakirjaturul

Romet Enok, portfellihaldur

Valitsuse võlakirjaturgudel oli veebruar vastupidiselt jaanuarile Euroopas väga tugev kuu. Kuigi jätkusid mured Prantsusmaa ja Itaaliaga, lõpetasid need turud kuu Saksamaa suhtes ligilähedaselt samal tasemel, kus alustasid. Kõike kokku võttes tõusis valitsuse võlakirjaturg kuuga veidi üle protsendi, st tehti tagasi umbes pool jaanuari kaotusest.

LHV XS-i investeeringud on liikunud suhteliselt ühes taktis riskivabade intressidega. Ka Ida-Euroopa ja Baltikumi emitentide puhul on hinnad olnud stabiilsemad ning investorite kindlustunne suurem. Kuu jooksul tõusis fondi osaku hind pikemate võlakirjade hinnatõusu toel 0,2% ja aasta algusest on tulemus +0,1%. Euroopa turgudelt uusi investeeringuid kuu jooksul ei lisandunud, küll aga suurendas fond positsioone Hiina Arengupanga dollarites emiteeritud võlakirjas.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2017)60 457 789,17 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Latvia 09/20256,26%
Temasek Financial 03/20224,47%
Latvenergo 06/20224,36%
Lithuania 01/20244,31%
Slovakia 11/20244,25%
Investor 05/20233,31%
UniCredit Bank 10/20202,67%
Sanofi 09/20202,66%
Romania 10/20242,66%
Elering 07/20182,61%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused30,4%
Riigivõlakirjad27,3%
Ettevõtete võlakirjad42,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused30,4%
Baltikum22,5%
Euroopa (v.a Baltikum)29,6%
Aasia7,0%
Põhja-Ameerika5,0%
Muu5,5%
Fondi käekäik

Tugev kuu Euroopa võlakirjaturul

Romet Enok, portfellihaldur

Kõik olulisimad Euroopa võlakirjaturu segmendid – valitsus ning kõrge ja madalama krediidireitinguga ettevõtted – näitasid veebruaris tugevat tõusu ligikaudu protsendi ulatuses. Ettevõtetest on nüüd mõlemad segmendid aasta algusest samuti positiivsel poolel, valitsuse võlakirjaturg jääb seevastu aasta algusest endiselt miinusesse.

Arvestades, et makromajandusnäitajad tugevnevad ja Ühendriikide Föderaalreserv läheneb oma järgmisele intressitõstmisele, võib seesugust liikumist pidada pigem kergelt üllatavaks. Seetõttu ei soetanud fond kuu jooksul Euroopast suurema intressiriskiga investeeringuid. Fond lisas positsioone lühemates Neste võlakirjades ja dollarites väljastatud Hiina Arengupanga paberites. Kuu jooksul kujunes pikemate võlakirjade hinnaliikumise toel LHV S-i tootluseks +0,4%.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2017)69 624 353,32 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis580 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,53%
Latvia 09/20254,38%
Latvia 01/20214,34%
Bulgaria 09/20243,34%
East Capital Baltic Property Fund II3,32%
Latvenergo 06/20223,28%
Citadele banka 12/20262,55%
Amber Circle Funding 12/20222,47%
JP Morgan Chase 08/20212,42%
Wells Fargo & Company 07/20212,39%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused37,2%
Riigivõlakirjad21,5%
Ettevõtete võlakirjad24,5%
Kinnisvara10,1%
Aktsiad6,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused37,2%
Baltikum39,7%
Euroopa (v.a Baltikum)13,1%
Aasia2,8%
Põhja-Ameerika5,0%
Muu2,3%
Fondi käekäik

Fondi tootlust toetas hea kuu Euroopa farmaatsiasektoris

Romet Enok, portfellihaldur

Veebruar oli üleilmsetele aktsiaturgudele valdavalt positiivne kuu. Pensionifondi M tootlust toetas Euroopa farmaatsiasektor, mille indeks kerkis kuu jooksul 6,3%, ravimifirma Roche aktsia tõusis aga 6,1% võrra. Tallinna börsil tegi hea tulemuse Tallinna Kaubamaja aktsia, mis tõusis veebruaris 6,3% tänu teatele, et ettevõte plaanib dividendidena välja maksta rekordilise 0,63 eurot aktsia kohta. See teeb ettevõtte dividenditootluseks peaaegu 7%. Arco Vara aktsia seevastu langes kuu jooksul 17,3% võrra, sest ettevõte jäi 2016. aastal kahjumisse. Sel ja järgneval aastal ootab Arco Vara juhtkond siiski ettevõtte kasumisse jõudmist. Meeldiva üllatuse tegi aktsionäridele Läti ravimifirma Olainfarm, teatades 0,66 euro suurusest dividendimaksest.

Arvestades, et Euroopas võiks paranevate makromajandusnäitajate ja Ühendriikide Föderaalreservi läheneva intresside tõstmise valguses oodata pigem tõusvat intressikeskkonda, oli võlakirjade laiapõhjaline hinnatõus ja seega intresside tagasilangemine aasta alguse tasemetele mõnevõrra üllatav. Siiski tuleb jätkuvalt arvestada Euroopa Keskpanga tegevusest tulenevate moonutustega turul ja nende mõjudega. Intresside laiapõhjalise languse tulemusel suutis Euroopa ettevõtete võlakirjaturg veebruaris jõuda aasta algusest arvestades isegi taas plusspoolele. Riski ja tulu ebaatraktiivne suhe hoiab siiski eemale suurema riskiga investeeringute lisamisest Euroopast. Meie võlakirjainvesteeringud Baltikumi ja Ida-Euroopa emitentides on tänavu suurematest kõikumistest kõrvale jäänud ning pakkunud tootlust samas rütmis kõrgema reitinguga võlakirjade liikumisega. Kuu jooksul lisasime positsioone lühemates Neste võlakirjades ja pikemates Hiina Arengupanga dollarites väljastatud väärtpaberites.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2017)465 592 170,38 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis3 000 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,51%
Latvia 01/20215,17%
Latvia 09/20254,43%
Bulgaria 09/20243,38%
Lithuania 01/20243,10%
East Capital Baltic Property Fund II2,77%
Amber Circle Funding 12/20222,45%
JP Morgan Chase 08/20212,40%
Wells Fargo & Company 07/20212,38%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund1,89%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused29,3%
Riigivõlakirjad23,5%
Ettevõtete võlakirjad20,4%
Kinnisvara10,0%
Aktsiad16,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused29,3%
Baltikum42,8%
Euroopa (v.a Baltikum)14,7%
Aasia5,0%
Põhja-Ameerika5,3%
Muu2,9%
Fondi käekäik

Positiivne kuu nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Maailma aktsiaturgudele oli veebruar üldiselt positiivne kuu. Euroopas tegid hea tulemuse nii Saksamaa, Rootsi kui ka Soome börs. Tallinna börsil oli tugev Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia, mis tõusis veebruaris 6,3% võrra. Ettevõte plaanib dividendidena välja maksta rekordilise 0,63 eurot aktsia kohta, mis teeb dividenditootluseks peaaegu 7%. Arco Vara aktsia seevastu langes kuu jooksul 17,3% võrra. Ettevõte jäi küll 2016. aastal kahjumisse, kuid juba sel aastal oodatakse 1,8 miljoni euro suurust kasumit. Meeldiva üllatuse tegi aktsionäridele Läti ravimifirma Olainfarm, teatades 0,66 euro suurusest dividendist aktsia kohta. Pensionifondi L heale tulemusele aitas veel kaasa Euroopa farmaatsiasektor, mille indeksit järgiv fond kerkis kuu jooksul 6,3% jagu ja ravimifirma Roche aktsia kallines 6,1%.

Arvestades, et Euroopas võiks paranevate makromajandusnäitajate ja Ühendriikide Föderaalreservi läheneva intresside tõstmise valguses oodata pigem tõusvat intressikeskkonda, oli võlakirjade laiapõhjaline hinnatõus ja seega intresside tagasilangemine aasta alguse tasemetele mõnevõrra üllatav. Siiski tuleb jätkuvalt arvestada Euroopa Keskpanga tegevusest tulenevate moonutustega turul ja nende mõjudega. Intresside laiapõhjalise languse tulemusel suutis Euroopa ettevõtete võlakirjaturg veebruaris jõuda aasta algusest arvestades isegi taas plusspoolele. Riski ja tulu ebaatraktiivne suhe hoiab siiski eemale suurema riskiga investeeringute lisamisest Euroopast. Meie võlakirjainvesteeringud Baltikumi ja Ida-Euroopa emitentides on tänavu suurematest kõikumistest kõrvale jäänud ning pakkunud tootlust samas rütmis kõrgema reitinguga võlakirjade liikumisega. Kuu jooksul lisasime positsioone lühemates Neste võlakirjades ja pikemates Hiina Arengupanga dollarites väljastatud väärtpaberites.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Kuni 75% fondi varast paigutame aktsiatesse, st omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda oli aktsiate osakaal kuni 50%.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2017)116 522 683,65 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis900 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,53%
East Capital Baltic Property Fund II4,47%
Latvia 09/20253,34%
Bulgaria 09/20243,26%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,90%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,69%
Amber Circle Funding 12/20222,56%
JP Morgan Chase 08/20212,39%
Wells Fargo & Company 07/20212,37%
BRF 06/20221,87%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused35,4%
Riigivõlakirjad11,2%
Ettevõtete võlakirjad18,0%
Kinnisvara12,8%
Aktsiad22,6%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused35,4%
Baltikum35,3%
Euroopa (v.a Baltikum)14,6%
Aasia6,3%
Põhja-Ameerika4,9%
Muu3,4%
Fondi käekäik

Positiivne kuu nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Veebruar oli valdavalt positiivne kuu nii arenenud kui ka arenguriikide aktsiaturgudele. Head tootlust näitasid paljud Euroopa riigid, aga ka USA ja Ladina-Ameerika. Tugeva tulemuse tõid pensionifondile KJK fondid, mis investeerivad Balkanimaade aktsiaturgudele. Tootlust toetas veel Euroopa farmaatsiasektor, mille indeksit järgiv fond kerkis kuu jooksul 6,3% jagu ja ravimifirma Roche aktsia tõusis 6,1% võrra. Meeldiva üllatuse tegi aktsionäridele Läti ravimifirma Olainfarm, teatades 0,66 euro suurusest dividendimaksest. Tallinna börsil tegi 17,3% langusega negatiivse tulemuse Arco Vara aktsia. Ettevõte jäi küll 2016. aastal kahjumisse, kuid juhtkonna ootuse kohaselt jõutakse juba sel aastal 1,8 miljoni euro suuruse kasumini. Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia tõusis veebruaris 6,3% võrra tänu teatele, et ettevõte plaanib dividendidena välja maksta rekordilise 0,63 eurot aktsia kohta, mis teeb dividenditootluseks peaaegu 7%.

Arvestades, et Euroopas võiks paranevate makromajandusnäitajate ja Ühendriikide Föderaalreservi läheneva intresside tõstmise valguses oodata pigem tõusvat intressikeskkonda, oli võlakirjade laiapõhjaline hinnatõus ja seega intresside tagasilangemine aasta alguse tasemetele mõnevõrra üllatav. Siiski tuleb jätkuvalt arvestada Euroopa Keskpanga tegevusest tulenevate moonutustega turul ja nende mõjudega. Intresside laiapõhjalise languse tulemusel suutis Euroopa ettevõtete võlakirjaturg veebruaris jõuda aasta algusest arvestades isegi taas plusspoolele. Riski ja tulu ebaatraktiivne suhe hoiab siiski eemale suurema riskiga investeeringute lisamisest Euroopast. Meie võlakirjainvesteeringud Baltikumi ja Ida-Euroopa emitentides on tänavu suurematest kõikumistest kõrvale jäänud ning pakkunud tootlust samas rütmis kõrgema reitinguga võlakirjade liikumisega. Kuu jooksul lisasime positsioone lühemates Neste võlakirjades ja pikemates Hiina Arengupanga dollarites väljastatud väärtpaberites.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2017)3 922 346,13€

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 28.02.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS9,17%
iShares Global REIT ETF8,74%
Vanguard Total World Stock ETF8,54%
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF8,41%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7,91%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,77%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,63%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E7,50%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF7,34%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped7,22%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,9%
Kinnisvara27,1%
Aktsiad71,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,9%
Arenevad turud22,6%
Piiriturud2,6%
Arenenud turud73,9%
Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Rohkem tähelepanu Eesti investeeringutele

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Veebruaris valitsesid väärtpaberiturgudel positiivsed meeleolud. Aktsiaturud tõusid peaaegu kõikjal maailmas, toetudes eelkõige kõrgetele ootustele USA fiskaalpoliitika suhtes. Investorid on ostnud aktsiaid lootuses, et USA arhailist maksusüsteemi lihtsustatakse ja selle käigus alanevad ka maksud ning et aastaid järjest karmimaks muutunud regulatsioone hakatakse ajapikku lõdvendama.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele