enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
  • Madal riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2017)531 578,09 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Danske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 30.09.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,73%
Bulgaria 09/20244,29%
IBM Corporation 11/20204,04%
Korea (Republic of) 12/20213,37%
Lithuania 02/20233,31%
Romania 10/20253,31%
Apple 11/20222,95%
Elering 07/20182,95%
China Development Bank 01/20222,71%
JP Morgan Chase 08/20212,23%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,3%
Riigivõlakirjad21,8%
Ettevõtete võlakirjad20,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,3%
Baltikum16,5%
Euroopa (v.a Baltikum)8,7%
Aasia6,1%
Põhja-Ameerika11,4%
LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2017)13 973 535,80 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.09.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,39%
East Capital Baltic Property Fund II3,80%
Citadele banka 12/20262,73%
Bulgaria 09/20242,50%
PKO Bank Polski 01/20192,29%
JP Morgan Chase 08/20212,17%
Wells Fargo & Company 07/20212,15%
Tallinna Kaubamaja2,08%
Tallink Grupp2,05%
Lithuania 11/20241,97%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,1%
Riigivõlakirjad10,6%
Ettevõtete võlakirjad22,3%
Kinnisvara10,8%
Aktsiad28,2%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,1%
Baltikum35,3%
Euroopa (v.a Baltikum)23,0%
Aasia4,5%
Põhja-Ameerika7,3%
Muu1,8%

Baltikumi börsidel oli hea kuu

Romet Enok, portfellihaldur

Nagu juuli nii oli ka august arenenud riikide aktsiaturgudel valdavalt rahulik kuu. Jaapani ja suurema osa Euroopa riikide börside tootlus oli kergelt negatiivne. Arenevate turgude seas aga näitasid head tootlust Ladina-Ameerika riigid ning tugev oli ka Venemaa börs 8,5% suuruse tõusuga. Baltikumis oli augustis parim 5,3% tootlusega Vilniuse aktsiaturg. Tallinna ja Riia börs tõusid kuu jooksul vastavalt 3,3% ja 0,3% võrra.

Pensionifondi tootlust toetas augustis veel Soome kinnisvaraettevõte Technopolis, kes teatas teise kvartali tugevatest tulemustest. Ettevõtte aktsia kerkis Helsingi börsil sel kuul 7,8% võrra. Negatiivset mõju avaldas seevastu Läti ravimifirma Olainfarm aktsia 5,6% suuruse langusega. Selle põhjus on asjaolu, et ettevõtte juhtkond vähendas tänavusi müügi- ja kasumiootusi.

Võlakirjaturgudel oli august rahulik kuu, kergelt plusspoolel lõpetasid nii Euroopa valitsuste kui ka ettevõtete turg. Uusi investeeringuid fond turult ei soetanud. Fondi varem soetatud positsioonidest väärivad esiletoomist juulis uusemissioonilt soetatud Leedu Energia võlakirjad, mille hind oli augusti lõpuks tõusnud 4,7%.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2017)1 102 946,34 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 30.09.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,88%
Vanguard Total World Stock ETF9,78%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF9,37%
iShares Core MSCI World UCITS9,05%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF9,03%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF8,30%
Schwab Emerging Markets Equity ETF7,23%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF6,80%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF5,82%
Powershares QQQ Trust Series 13,91%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,5%
Aktsiad99,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,5%
Arenevad turud31,3%
Piiriturud3,6%
Arenenud turud64,6%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Baltikumi börsid tegid augustis korraliku tõusu
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

August oli väärtpaberiturgudel suviselt rahulik. Maailma aktsiaturud jäid eurodes mõõdetuna väikesesse (0,5%) miinusesse. Euroopa aktsiaturud langesid seejuures 0,8% ja Põhja-Ameerika aktsiaturud 0,6%. Nii Põhja-Ameerika kui ka Lääne-Euroopa aktsiaturud tegid eelmise aasta lõpus ja käesoleva aasta alguses läbi mõõduka tõusu ning on jõudnud ettevõtete teenitavate kasumitega võrreldes küllalt kõrgele hinnatasemele.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele