III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2018)14 567 658,13 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,11%
Citadele banka 12/20262,72%
East Capital Baltic Property Fund II2,70%
iShares DAX EX2,58%
Tallink Grupp2,32%
PKO Bank Polski 01/20192,15%
Tallinna Kaubamaja2,10%
Total Capital Intl 03/20202,07%
Volkswagen Intl FIN NV 03/20192,06%
JP Morgan Chase 08/20212,03%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused21,09%
Riigivõlakirjad8,28%
Ettevõtete võlakirjad30,75%
Kinnisvara9,46%
Aktsiad30,41%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused21,09%
Baltikum34,14%
Euroopa (v.a Baltikum)29,57%
Aasia4,41%
Põhja-Ameerika9,06%
Muu1,72%

Aktsiaturgudel, sealhulgas Baltikumis, oli positiivne kuu

Romet Enok, fondijuht

Jaanuar kujunes maailma aktsiaturgudele taas valdavalt positiivseks. Arenenud turgude seas näitasid head tootlust nii USA, Jaapan kui ka enamik Euroopa riike. Euroopas vedas tõusu Hispaania, mille aktsiaturu indeks kerkis kuu jooksul üle 7%. Arenevatest turgudest olid jätkuvalt tugevad Ladina-Ameerika riigid ning Venemaa börs tõusis eurodes mõõdetuna 9% võrra. Ka Baltikumi aktsiaturud alustasid aastat hea tootlusega: Vilniuse börsiindeks tõusis 5% ning Tallinna ja Riia indeks 4% võrra.

LHV Täiendava Pensionifondi jaanuari tootlust mõjutasid soodsalt Tallinna Kaubamaja Grupi ja PRFoodsi aktsiad, mis kerkisid vastavalt 7% ja 18%. Mõlemad ettevõtted avaldasid tugevad 2017. aasta neljanda kvartali tulemused. Ka Läti ravimifirma Olainfarmi aktsia kerkis peaaegu 9% võrra, sest saabus selgus ettevõtte suurosaluse pärijate ja edasise strateegia suhtes.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2018)1 634 645,79 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 28.02.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF10,57%
iShares Core MSCI World UCITS10,20%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS9,41%
Schwab International Equity ETF8,30%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,93%
Vanguard Total World Stock ETF6,75%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF6,38%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF6,27%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF5,80%
Schwab Emerging Markets Equity ETF5,05%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,21%
Aktsiad98,78%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,21%
Arenevad turud30,83%
Piiriturud3,19%
Arenenud turud64,76%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Fookuses kohaliku turu investeerimisvõimalused
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aasta algas aktsiaturgudel tugeva tõusuga. Nii Euroopa kui ka USA turg kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 1,6%, eriti hoogsalt liikusid aga ülespoole arenevate riikide aktsiaturud, tõustes kuuga 4,4%. Teistest rohkem kallinesid Ladina-Ameerika riikide ja Venemaa aktsiate hinnad. Ka Tallinna börs tegi aasta esimesel kuul 3,9% tõusuga korraliku tulemuse.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele