TextMagic AS-i aktsiate avalik pakkumine

Märkimisperiood 29.11–09.12.

TextMagic viib aktsiad börsile

Panustame üheskoos Eesti tehnoloogiaettevõtte tulevikku – osale TextMagicu IPO-l. Aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsi First North nimekirjas.

 • Rahvusvaheliselt edukas tehnoloogiaettevõte
 • Alates 2013. aastast täielikult eestlaste omanduses
 • Tugevad finantsnäitajad ja kasumlikkus

Ettevõttest

TextMagic AS – rahvusvaheliselt edukas tehnoloogiaettevõte, mille klientideks on peamiseks Ameerika Ühendriikide, aga ka Suurbritannia ja teiste riikide väikeettevõtted. TextMagic pakub klientidele SMS-turunduse tarkvara, mille kaudu saab saata suure hulga sõnumeid korraga ja klientidelt neid ka vastu võtta.

See on sinu võimalus saada kaudse võimaluse investeerida Balti börsi kaudu USA majandusse ja saada osa kiiresti kasvava tehnoloogiaettevõtte eduloost.

TextMagicu aktsiate esmase avaliku pakkumise eesmärgiks on uue toote Touchpoint arendamine. Touchpoint on tänase teenuse oluline edasiarendus – müügi-, turunduse ja klienditoetarkvara, mis võimaldab ettevõtetel integreerida erinevaid suhtlus- ja kommunikatsioonikanalid (SMS, kõned, emailid, sõnumirakendused) ühte keskkonda. Arendatav tarkvara viib kokku uute klientide leidmiseks, müügitehinguteni jõudmiseks ja klienditoe pakkumiseks vajalikud instrumendid ning pakub kasutajasõbraliku raporteerimise ja analüütika lahendust. Touchpoint plaanitakse turule tuua 2023. aastal.

TextMagicu fookus on seni olnud USA turul, kuid nüüd on plaanis oma teenuseid rohkem ka Euroopas tutvustada.

Tutvu ettevõttega

Aktsiate esmane avalik pakkumine

Pakkumise maht

Kokku on pakkumisel kuni 500 000 uut TextMagic AS-i lihtaktsiat mahus 2,5 miljonit eurot.

Aktsia

Äriühingul on üht liiki lihtaktsiad. Iga aktsia annab omanikule muu hulgas hääleõiguse ettevõtte aktsionäride üldkoosolekul. Emitendil ei ole kohustust maksta dividende ja Emitent ei saa garanteerida dividendide regulaarset väljamaksmist tulevikus ja dividendide suurust.

Märkimisperiood

Aktsiate märkimisperiood algab 29. novembril kell 10.00 ja lõpeb 09. detsembril kell 16.00.

Hind

Märkimishind on 5,00 eurot aktsia kohta.

Osalemine

Avalik pakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele ainult Eestis. Aktsiate märkimiseks on vajalik Balti väärtpaberikonto, millega seotud aadress asub Eestis. Institutsionaalne pakkumine viiakse läbi erapakkumisena Balti ja Euroopa Majanduspiirkonna institutsionaalsetele investoritele. Institutsionaalsed investorid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidest saavad osaleda juhul, kui neid võib pidada kvalifitseeritud institutsionaalseteks investoriteks prospektimääruse Artikli 2 (e) tähenduses.

Indikatiivne miinimumjaotis

Emitent otsustab pakkumise aktsiate jaotamise omal äranägemisel pärast pakkumisperioodi lõppu, hiljemalt 10. detsembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samadel asjaoludel võrdselt. Lisaks pakkumisele võib emitent oma äranägemise järgi jaotada pakkumisaktsiaid institutsionaalsetele investoritele, tingimusel et selliseid investoreid võib pidada kvalifitseeritud investoriteks prospektimääruse Artikli 2 (e) tähenduses. Lõpliku miinimumjaotise suuruse otsustab TextMagic AS koos pakkumise korraldajatega pärast pakkumisperioodi lõppu jaotuse otsustamisel.

Jaotamine

Pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 10. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Täpsemad jaotuse põhimõtted on kirjeldatud pakkumise prospektis. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.

Kauplemise algus

Jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 14. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Ettevõttel on aktsiad plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil First North nimekirjas ning kauplemine aktsiatega algab 15. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Korraldajad

Aktsiate avaliku pakkumise peakorraldaja on LHV Pank, TextMagic AS õigusnõustaja on Eversheds Sutherland Ots & Co ning finants-raamatupidamisnõustaja Klaar.me. Audiitorina olid kaasatud KPMG ja Grant Thornton ning maksukonsultandina PWC.

Prospekt ja pakkumise tingimused

Pakkumise täpsed tingimused leiad pakkumise prospektist ja kokkuvõttest.

Lisainfo

Kutsume sind osalema „Investor kohtub“ seminaril. Seminar toimub Zoomi vahendusel 30. novembril algusega kell 17.30.

Registreeru seminarile

Kuula LHV podcasti Priit Vaikmaaga

Kuidas aktsiaid omandada?

 • Ava konto

  Kui sa ei ole veel LHV panga klient, siis ava LHV-s konto.

 • Investeerimisteenuste leping

  Sõlmi investeerimisteenuste leping.

 • Väärtpaberikonto

  Pakkumises osalemiseks on sul vaja ka Balti väärtpaberite keskdepositooriumi kontot. Selle saad avada tasuta LHV internetipangas. Ava Balti väärtpaberikonto.

 • Aktsiate märkimine

  TextMagicu aktsiaid saad märkida 29. november kell 10.00 – 09. detsember kell 16.00.

  Märkimiskorraldusele tuleb märkida maksimaalne arv aktsiaid, mida soovid omandada. Märkimishetkel peab sul pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni.

LEI-kood

Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on aktsiate märkimiseks vaja ka LEI‑koodi.

Korduvad küsimused

Aktsia on väärtpaber, mis tõendab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist. Börsil kaubeldavate aktsiate hinnad võivad tõusta ja langeda. Aktsiatesse investeerimisel peab muuhulgas arvestama kaasnevate riskidega.

IPO on esmane aktsiate müük avalikkusele ettevõtte poolt. Tihti korraldavad neid ettevõtted, kes soovivad laienemiseks lisakapitali, kuid ka suured ettevõtted, kes soovivad, et nende aktsiatega avalikult kaubeldakse.

IPO-l osalemiseks on vaja sõlmida investeerimisteenuste leping ja avada Balti väärtpaberikonto. Investoril on vaja tutvuda pakkumise prospektiga ja kaasnevate dokumentidega ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse edastamise hetkel kontol. Märkimisel summa broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. Vaata lähemalt prospektist.

Kui soovid sõlmida investeerimisteenuste lepingu LHV Pangaga, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst “Info ja seaded” → „Lepingud“ ja sõlmi leping Investeerimistehingute teostamiseks.

Kui Sul puudub väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst “Info ja seaded” → „Lepingud“ ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Märkimise teenustasu LHV kliendile on 3 eurot. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta.

Vastavalt TextMagic AS-i aktsiate avaliku pakkumise tingimustele on jaepakkumine suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Füüsiline isik loetakse Eestis olevaks, kui ta omab väärtpaberikontot Nasdaq CSD kontohalduri juures ning isiku aadress, mis on registreeritud isiku väärtpaberikontoga seoses, on Eestis. Juriidiline isik siis, kui ta omab väärtpaberikontot Nasdaq CSD kontohalduri juures ning isiku aadress, mis on registreeritud seoses isiku väärtpaberikontoga, on Eestis või isiku registreeritud registrikood on Eesti äriregistri kood.

Kokku on pakkumisel kuni 500 000 uut TextMagic AS-i lihtaktsiat mahus 2,5 miljonit eurot.

Aktsiate märkimise hind on 5,00 eurot aktsia kohta.

Minimaalselt on investoril võimalik märkida 1 aktsia. Maksimaalset märgitavate aktsiate arv ei ole piiratud. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.

Lõpliku minimaalse individuaalse jaotise määravad aga kindlaks ettevõte ja nõustajad koos emissiooni korraldajatega pärast pakkumisperioodi lõppu ning see võib erineda eelnevalt esitatud indikatiivsest arvust.

Aktsiate pakkumise tulemused ning jaotus selguvad 10. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Kui investori märkimiskorraldust ei õnnestu täiest mahus täita, vabastatakse investori arvelduskontolt blokeeritud rahasumma, mis ületab makset investorile allokeeritud aktsiate eest, ligikaudu ühe tööpäeva jooksul alates arveldusest.

Investeerimisotsuse tegemiseks tuleb tutvuda TextMagicu avaliku pakkumise prospektiga ja kokkuvõttega. Need on saadaval ettevõtte kodulehel: https://investor.textmagic.com. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks kogusummas kuni 2,5 miljonit eurot ei pea Eestis prospekti avaldama.
Pakkumise Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Pakkumise Aktsiaid ei pakuta avalikult üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks enne vastava jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse alusel registreerimist või kvalifitseerimist ebaseaduslik. TextMagic AS ei ole registreerinud ja ei kavatse registreerida Pakkumist ega Pakkumise Aktsiaid Ameerika Ühendriikides ning ei kavatse viia läbi väärtpaberite avalikku pakkumist Ameerika Ühendriikides.
Esitatud teave on informatiivne ning tegemist ei ole investeerimissoovituse ega investeerimisnõustamisega. Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuste tegemist pidama nõu oma sõltumatu investeerimisnõustajaga ja kaaluma nõuannete sobivust. Kogu turundus- ja meediamaterjal on koostatud potentsiaalsetele investoritele ülevaate andmiseks ja väärtpaberite avaliku pakkumise vastu esialgse huvi tekitamiseks. Pakkumise Dokument on tervikuna kättesaadav siin. Vajadusel pea nõu asjatundjaga.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon