enru

AS Tallinna Sadam on suundumas börsile ja ka sinul on võimalus ettevõtte aktsiaid avalikul pakkumisel omandada.

 • Stabiilne ja hästi juhitud ettevõte
 • Võimalus teenida dividenditulu
 • Võimalus kaubelda väärtpaberitega Nasdaq Tallinna börsil
 • Saad osa Eesti merevärava arengust

Tutvu Tallinna Sadama aktsiate avaliku pakkumise prospektiga, selle lisaga ja kokkuvõttega.

Aktsiate pakkumine

Pakkumise maht
Pakkumisele tuleb kuni kolmandik AS-i Tallinna Sadam aktsiatest. Ettevõte emiteerib selleks kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat ning tänane ainuomanik Eesti Vabariik müüb täiendavalt kuni 11 300 000 aktsiat.

Aktsia
Äriühingul on üht liiki Aktsiad. Iga Aktsia annab selle omanikule Tallinna Sadama aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse saada dividendi. Pakkumisel omandatud aktsiad annavad õiguse dividendile 2018. ja järgnevate majandusaastate eest.

Märkimisperiood
Aktsiate avalik pakkumine algab 25. mail kell 10.00 ja lõpeb 6. juunil kell 14.00.

Hind
Aktsiate märkimiseks on kinnitatud hinnavahemik 1,40–1,80 eurot aktsia kohta. Jaepakkumises osalevad investorid saavad aktsiaid märkida üksnes hinnavahemiku kõrgeima taseme hinnaga, s.o 1,80 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind otsustatakse pärast märkimisperioodi lõppu ja avalikustatakse eeldatavasti 7. juunil. Lõplik aktsia hind on kõikidele investoritele sama.

Osalemine
Jaepakkumine on suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Osalemiseks on vajalik väärtpaberikonto Eesti väärtpaberite registris (EVK konto) ning kontoga seotud aadress peab asuma Eestis. Juriidilistel isikutel peab väärtpaberikontoga seotud olema Eesti äriregistri registrikood.

Jaotamine
Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus avalikustatakse eeldatavasti 7. juunil 2018. Indikatiivne individuaalse jaotise miinimumarv on 1000 aktsiat iga investori kohta. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.

Kauplemine
Investoritele jaotatud aktsiad kantakse nende väärtpaberikontodele orienteeruvalt 12. juunil. Aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti Põhinimekirjas ning aktsiatega saab börsil kaubelda eeldatavasti alates 13. juunist 2018.

Dividendipoliitika
Tallinna Sadama viimase kümne aasta keskmine aastane dividend on ulatunud 28 miljoni euroni. Tänavu aprillis kinnitatud dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti puhaskasumist.

Korraldajad
Aktsiate avaliku pakkumise rahvusvahelised peakorraldajad on Citigroup Global Markets Limited ja Carnegie Investment Bank AB.
Kaaskorraldajad on LHV Pank, Swedbank ja Erste Group Bank.

Pakkumise täpsed tingimused leiad pakkumise prospektist, selle lisast ja kokkuvõttest.


Tallinna Sadam kutsub sind avatud uste päevadele ettevõttega tutvuma
Vali sobiv kuupäev ja registreeru:

26. mai kell 11:00
1. juuni kell 18:30
1. juuni kell 17:00 (vene keeles)
4. juuni kell 17:00


Kuidas aktsiaid omandada?

 • Ava konto
  Kui sa ei ole veel LHV panga klient, siis alusta LHV kliendiks saamise protsessi.

  Ava konto
 • Investeerimisteenuste leping

  Sõlmi investeerimisteenuste leping
 • EVK konto
  Pakkumise osalemiseks on sul vaja ka väärtpaberite keskdepositooriumi kontot ehk EVK kontot. Selle saad avada LHV internetipangas tasuta.

  Ava EVK konto
 • Aktsiate märkimine
  Tallinna Sadama aktsiaid saad märkida 25. mai kell 10.00 – 6. juuni kell 14.00. LHV kaudu on aktsiate märkimine teenustasuta.

  Märkimiskorraldusele tuleb märkida maksimumarv aktsiaid, mida soovid omandada. Märkimishetkel peab su pangakontol olema märkimiseks vajalik rahasumma, mis broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni.

Ettevõttel või muul juriidilisel isikul on aktsiate ostmiseks vajalik ka LEI-kood.

Korduvad küsimused

Aktsia on väärtpaber, mis tõendab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist. Aktsiatesse investeerimisel peab muuhulgas arvestama kaasnevate riskidega.

IPO on esmane aktsiate müük avalikkusele ettevõtte poolt. Tihti korraldavad neid ettevõtted, kes soovivad laienemiseks lisakapitali, kuid ka suured ettevõtted, kes soovivad, et nende aktsiatega avalikult kaubeldakse.

IPO-s osalemiseks on vaja sõlmida investeerimisteenuste leping ja avada väärtpaberite keskdepositooriumi konto ehk EVK konto.

Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse edastamise hetkel kontol. Märkimisel summa broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. Vaata lähemalt prospektist.

Kui soovid sõlmida investeerimisteenuste lepingu LHV Pangaga, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst “Info ja seaded” > „Lepingud“ ja sõlmi leping Investeerimistehingute teostamiseks.

Kui sul puudub väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst “Info ja seaded” > „Lepingud“ ja sõlmi EVK konto leping.

LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja EVK konto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta.

AS Tallinna Sadama aktsiate avalikul pakkumisel osalemine on LHV kaudu teenustasuta.

Vastavalt AS-i Tallinna Sadam aktsiate avaliku pakkumise tingimustele on jaepakkumine suunatud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Isik loetakse Eestis olevaks, kui: (i) sellisel isikul on väärtpaberikonto Eesti väärtpaberite registris ning (ii) isiku aadress, mis on registreeritud Eesti väärtpaberite registris seoses väärtpaberikonto omamisega, asub Eestis või juriidilise isiku Eesti väärtpaberite registris registreeritud registrikood on Eesti äriregistri registrikood ning (iii) isik esitab aktsiate märkimisavalduse vastava väärtpaberikonto kaudu.

Ettevõte emiteerib pakkumiseks kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat ning tänane ainuomanik Eesti Vabariik müüb täiendavalt kuni 11 300 000 aktsiat.

Aktsiate märkimiseks on kinnitatud hinnavahemik 1,40–1,80 eurot aktsia kohta. Jaepakkumises osalevad investorid saavad aktsiaid märkida üksnes hinnavahemiku kõrgeima taseme hinnaga, s.o 1,80 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõplik pakkumishind otsustatakse pärast märkimisperioodi lõppu ja avalikustatakse eeldatavasti 7. juunil. Lõplik aktsia hind on kõikidele investoritele sama.

Minimaalselt on investoril võimalik märkida 1 aktsia. Maksimaalset märgitavate aktsiate arv ei ole piiratud. Kui üks investor esitab mitu märkimisavaldust, liidetakse need aktsiate jaotamise ja arveldamise jaoks kokku.

Indikatiivne arv, milleni jaeinvestorite pakkumised eeldatavasti täies mahus kinnitatakse on 1000 aktsiat. Lõpliku minimaalse individuaalse jaotise määravad aga kindlaks ettevõte ja riik koos nõustajate ja emissiooni korraldajatega pärast pakkumisperioodi lõppu ning see võib erineda eelnevalt esitatud indikatiivsest arvust.

Ülemärkimise korral määratakse jaotustasemed ja igale tasemele kohalduvad jaotusmäärad, mille osas märkimiskorraldus täidetakse.

Kui investori märkimiskorraldust ei õnnestu täiest mahus täita, vabastatakse investori arvelduskontolt blokeeritud rahasumma, mis ületab makset investorile allokeeritud aktsiate eest, ligikaudu ühe tööpäeva jooksul alates arveldusest.

Investeerimisotsuse langetamiseks tuleb tutvuda AS-i Tallinna Sadam aktsiate avaliku pakkumise prospektiga, selle lisaga ja kokkuvõttega, mis on leitavad ettevõtte kodulehelt investor.ts.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehel fi.ee.

Emitent on AS Tallinna Sadam. Teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega. Enne otsuse langetamist tutvu palun hoolikalt investeeringut puudutavate materjalide ja võimalike riskidega ning vajaduse korral pea nõu asjatundjaga. Pakkumise prospekt, selle lisa ja kokkuvõte on saadaval ettevõtte kodulehel investor.ts.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehle fi.ee. Investeerimisteenuste pakkuja on AS LHV Pank.